Pedagogická fakulta Univerzity Palackého realizuje mnoho veřejných vzdělávacích, popularizačních a jiných pozitivních intervencí do veřejného života. Na jejich realizaci se podílejí jednak jednotlivá pracoviště fakulty a jednak oddělení komunikace.

Prakticky během celého roku se na fakultě — anebo přímo v terénu na školách či na jiných místech — realizuje množství aktivit, jež oslovují nejen akademickou obec univerzity, ale i širší veřejnost včetně dětí a mládeže. Využíváme přitom nejen klasické formáty v podobě přednášek, workshopů či kurzů, ale i různé inovativní mediální formáty a webové prezentace. Cílem je zviditelňovat naši odbornou, uměleckou a projektovou činnost, propagovat vzdělávání a učitelskou profesi a působit jako leader změn v oblasti různých akcentovaných témat.

Patří k nim popularizace učitelství, pedagogiky a vůbec vědy, téma wellbeingu a duševního zdraví, společné vzdělávání a vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, mediální gramotnost, prevence rizikových jevů na internetu, osvěta v oblasti zdravého životního stylu, propagace českého znakového jazyka, finanční gramotnost apod.

Většina našich veřejně přístupných akcí je zdarma otevřena všem zájemcům, vedle toho nabízíme rovněž placené formy — například vzdělávací kurzy v rámci celoživotního vzdělávání nebo třeba letní kempy a příměstské tábory pro děti a mládež.

Každoročně se opakuje např. soubor akcí pod hlavičkou Dnů vědy a umění, celoročně probíhají kulturní akce katedry výtvarné a hudební výchovy (výstavy, koncerty), bohatý program pravidelně chystáme rovněž pro naše absolventky a absolventy.

Řadu aktivit, jež rezonují ve veřejném prostoru, připravuje kontinuálně tým e-Bezpečí a Digidoupěte, ať již se jedná o různé webináře, workshopy, besedy a vzdělávací akce (např. akreditovaný kurz Rizika virtuální komunikace pro pedagogy), anebo o tutoriály a další metodické materiály o digitálních technologiích.  

Fakulta participuje na organizaci ceny Učitel roku Olomouckého kraje — s Olomouckým krajem spolupracujeme také na prezentaci oceněných pedagogů na portále Učitel21. Pedagogická fakulta se pravidelně připojuje k celoevropské akci Noc vědců a svou nabídkou a návštěvností patří vždy mezi nejúspěšnější participanty. Úspěšnou akcí pro veřejnost — s přesahem do pedagogické praxe — jsou přehlídka digitální tvorby dětí a mládeže Be_on the Screen pořádaná katedrou výtvarné výchovy nebo soutěže pro žáky zaměřené na robotiku (RoboTrip) či technické dovednosti (Technochallenge). Katedra matematiky PdF UP je společně s Katedrou algebry a geometrie PřF UP hlavním organizátorem soutěže Matematický klokan pro Českou republiku, pořádáme Dětskou konferenci a různé další jednorázové akce pro školy.

O našich aktuálních akcích se můžete dozvědět přímo na této stránce, ale i v sekci aktualit na homepage našeho webu. Pozvánky pro veřejnost sdílíme rovněž na našem komunitním portále Učitel21 a na sociálních sítích fakulty.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)