Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vítá spolupráci s partnery jak veřejné, tak komerční sféry a současně nabízí zájemcům své služby.  Pracoviště fakulty disponují v praxi uplatnitelnými výsledky vědy a výzkumu, nabízí unikátní přístrojové vybavení a know-how, které můžete využít ve Vaší společnosti.  Kontaktním místem je univerzitní pracoviště Ústav pro výzkum a vývoj.

Dlouhodobě a systematicky spolupracujeme:

  • s mateřskými školami
  • se základními školami
  • se středními školami a gymnázii
  • s vysokými školami a vědeckými pracovišti
  • s  institucemi veřejného sektoru
  • s firmami soukromého sektoru