Výuka

Vážení studenti,

výuka prezenčního studia probíhá od pondělí do čtvrtka.

 

Informace týkající se předzápisu na zimní semestr.

 

Harmonogram:

Bakalářské studium:

1. ročník: 2.9.2020 – 28.9.2020

2. ročník: 9.7.2020 – 28.9.2020

3. ročník. 9.7.2020 – 28.9.2020

 

Magisterské studium:

1. ročník: 8.9.2020 – 28.9.2020

2.– 5. roč.: 8.7.2020 – 28.9.2020

 

Navazující studium:

1. ročník: 8.9.2020 – 28.9.2020

2. ročník: 8.7.2020 – 28.9.2020

 

 

V případě jakýchkoliv potíží se zápisem a požadavků k rozvrhu (kapacita předmětu, kolize v rozvrhu, chybějící předmět apod.) kontaktujte výhradně rozvrháře příslušné katedry, která předmět garantuje (v přiloženém seznamu máte zkratku pracoviště, jména a kontakty), případně sekretářku katedry. V žádném případě nemá cenu psát vaše požadavky na studijní oddělení či vedení fakulty, protože ti vůbec přístup k rozvrhům kateder nemají a nemůžou vám odpovědět.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: v době předzápisu je z důvodu přetížení systému pro rozvrháře částečně uzavřena databáze pro provádění všech změn v aktuálním rozvrhu. Proto prosím o trpělivost, vašim požadavkům nemůže být vyhověno vždy v ten den, kdy píšete. Většinou jsou všechny požadavky vyřizovány do 3 dnů. Předzápis je otevřen až do 28. 9. 2020, takže v prvním týdnu semestru se stále dají řešit problémy týkající se rozvrhových akcí přímo ve výuce.

 

Mgr. Daniela Bujarová (koordinátor rozvrhů pro prezenční studium) e-mail: daniela.bujarova@upol.cz

tel: 58 563 5038

 

Kontakty

Seznam rozvrhářů prezenčního studia pro ak. rok 2020/2021

pracoviště zkratka rozvrhář kontakt
Katedra antropologie a zdravovědy KAZ Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. petr.zemanek@upol.cz
Katedra biologie KPŘ RNDr. Olga Vránová, Ph.D. olga.vranova@upol.cz
Katedra českého jazyka a literatury KČJ Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. daniel.jakubicek@upol.cz
Katedra hudební výchovy KHV Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D. gabriela.coufalova@upol.cz
Katedra matematiky KMT Mgr. David Nocar, Ph.D. david.nocar@upol.cz
Katedra primární a preprimární pedagogiky KPV Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D. alena.vavrdova@upol.cz
Katedra psychologie a patopsychologie KPS Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. lucie.kremenkova@upol.cz
Katedra společenských věd KVS Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D. tomas.hubalek@upol.cz
Katedra technické a informační výchovy KTE

Mgr. Tomáš Dragon

PhDr. Pavlína Částková, Ph.D.

tomas.dragon@upol.cz

Pavlina.castkova@upol.cz
Katedra výtvarné výchovy KVV Mgr. David Medek, Ph.D. david.medek@upol.cz
Katedra anglického jazyka KAJ Mgr. Blanka Babická, Ph.D. blanka.babicka@upol.cz
Katedra německého jazyka KNJ PhDr. Ivona Dӧmischová, Ph.D. ivona.domischova@upol.cz
Ústav pedagogiky a sociálních studií KPG Mgr. Tereza Buchtová tereza.buchtova@upol.cz
Ústav speciálněpedagogických studií USS

Mgr. et Bc. Veronika Růžičková, Ph.D

veronika.ruzickova@upol.cz

 

Komunikace se studenty

Pro komunikaci hlavního rozvrháře, ale i vyučujících se studenty (např. zasílání hromadného e-mailu studentům na předmětu) je výhradně používaná e-mailová adresa přidělená fakultou ve tvaru jmeno.prijmeni01@upol.cz .