Studentská vědecká, odborná a umělecká činnost

15. ročník konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti

Pedagogická fakulta UP v Olomouci pořádá dne 15. 12. 2021 online 15. ročník konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti PdF UP. Záštitu převzala děkanka fakulty prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. Konference se řídí Směrnicí děkana 5S/2014.

Tématem konference jsou Výchova a vzdělávání pro, konference je rozdělena do těchto soutěžních sekcí: pedagogické obory; učitelské obory; speciálněpedagogické obory; přírodovědné obory; umělecká činnost a tvorba. Přihlásit se mohou studenti všech forem studia a všech studijních programů studovaných na PdF UP. Příspěvky by měly být orientované na výše uvedené obory, přičemž je možné jak učitelské, tak i neučitelské metodologické zaměření příspěvků. Vítána je rovněž účast studentů pedagogických fakult ČR a partnerských fakult ze zahraničí. Účast v konferenci je mimo jiné významně doporučována potencionálním adeptům na budoucí studium v doktorském studijním programu. Na základě hodnocení soutěže obdrží vítězové od děkanky fakulty odměnu ve formě věcného daru nebo finanční odměnu.

Přihlášky a další informace k formálním a obsahovým náležitostem příspěvků a Statut konference jsou k dispozici níže, příp. na referátu vědy, výzkumu a doktorských studií (Lucie Šrammová, lucie.srammova@upol.cz). Přihlášky se vyplňují online pomocí uvedeného odkazu.

Termín přijímání přihlášek a soutěžních prací: do 10. 12. 2021.

Všechny studenty k účasti srdečně zve doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D., předseda organizačního výboru konference

Vyhlášení SVOUČ 2021 [*.pdf]

Statut Studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti [*.doc] PdF UP (směrnice děkana 5S/2014)

Soutěž o Cenu děkanky

Statut Ceny děkana PdF UP [*.doc] za vynikající studentskou vědeckou nebo uměleckou činnost či publikaci

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)