Kontakt

Oops, an error occurred! Code: 20210801032526a4b36650

Informace o programu

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a dále vnitřními normami UP a PdF UP.

Studium je podle uvedeného zákona tříleté nebo čtyřleté.

Studium je realizováno v prezenční a v kombinované formě. Studentům v prezenční formě je vypláceno stipendium.

Studium se řádně ukončuje obhajobou disertační práce, jíž předchází státní doktorská zkouška. Student – absolvent tak prokazuje připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).

Akreditované studijní programy - institucionální akreditace UP


Akreditované studijní programy

Pedagogika

 • Akreditace platná do 8. 8. 2028
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

Speciální pedagogika

 • Akreditace platná do 8. 8. 2028
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

Hudební teorie a pedagogika

 • Akreditace platná do 8. 8. 2028
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

Výtvarná pedagogika (teorie výtvarné výchovy a tvorby) 

 • Akreditace platná do 8. 8. 2028
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání 

 • Akreditace platná do 8. 8. 2028
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

Didaktika informatiky a digitálních technologií 

 • Akreditace platná do 8. 8. 2028
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

Matematická gramotnost ve vzdělávání

 • Akreditace platná do 8. 8. 2028
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE