Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

O fakultě

Adresa:

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5,
771 40 Olomouc
tel. 585 635 088,
585 635 099
e-mail: jelenka.navratilova@upol.cz
(sekretariát děkana)

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení. Zaměřuje se také na přípravu pracovníků z oblasti státní správy a samosprávy.
Ambicí učitelů i studentů fakulty je navazovat na pozitivní stránky bohaté historie přípravy učitelů v Olomouci a tvořivě je rozvíjet v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů. Fakulta zabezpečuje také pedagogickou kvalifikaci pro studenty učitelských oborů na dalších fakultách Univerzity Palackého.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP
Stránka aktualizována: 26. 02. 2015, Květoslav Bártek