Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP
08.03.2017, 09:48, Stáří: 21 dnů

Volby do Akademického senátu PdF UP a Akademického senátu UP

Foto: Žurnál UP

Volby do AS PdF UP a AS UP na funkční období 2017-2020

Akademický senát Pedagogické fakulty UP vyhlašuje podle článku 1 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci volby do Akademického senátu PdF UP na období od 13. 5. 2017 do 12. 5. 2020.

Volby se uskuteční ve dnech 31. března až 7. dubna 2017 vždy od 9.00 do 13.00 hod.

Časový harmonogram voleb:

  • Zvolení členů volební komise do AS PdF UP a dílčí komise AS UP: do 16. 2. 2017;
  • Návrhy kandidátů do AS PdF UP: 17. 2. - 3. 3. 2017;
  • Zveřejnění kandidátní listiny: do 14. 3. 2017;
  • Zveřejnění volební místnosti: do 14. 3. 2017;
  • Termín konání voleb:  31. 3. – 7. 4. 2017;
  • Termín pro případné opakování voleb: do 12. 5. 2017.

Návrhy na kandidáty do AS PdF UP je nutno předat v písemné podobě prostřednictvím Kanceláře AS PdF UP (Mgr. Emilie Petříková) předsedovi hlavní volební komise AS PdF UP do 3. 3. 2017 do 12.00 hod.

Návrh na kandidáta musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, rok narození, kontaktní údaje (mail a telefon) a jeho pracoviště na fakultě (v případě zaměstnance), nebo ročník a obor studia v případě studenta.

Kancelář AS PdF UP kontaktuje bezodkladně navržené kandidáty.  Kandidáti nejpozději do 14,00 dne 10. 3. 2017 potvrdí v kanceláři AS PdF UP písemně svůj souhlas s přijetím kandidatury.

Volby se uskuteční v budově PdF UP Žižkovo nám. 5., volební místnost bude zveřejněna do 14. března 2017. Seznam kandidátů zveřejní hlavní volební komise do 14. března 2017 na úřední desce AS PdF UP.

 

Volby do AS UP

Souběžně budou probíhat volby do AS UP.

Návrhy na kandidáty do AS UP je nutno předat v písemné podobě prostřednictvím Kanceláře AS PdF UP (Mgr. Emilie Petříková) předsedovi dílčí volební komise AS  UP do 10. března 2017 do 12.00 hod.

Alter.:

1) Návrh na kandidáta musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, rok narození, kontaktní údaje (mail a telefon) a jeho pracoviště na fakultě (v případě zaměstnance), nebo ročník a obor studia v případě studenta.

2) Pravidla průběhu voleb do AS UP se řídí VJŘ AS UP.

 

Zdůvodnění návrhu:

Návrh termínů voleb vychází jednak z Volebního a jednacího řádu AS PdF UP, jednak z doporučení AS UP a jeho Volebního a jednacího řádu

Dokument ke stažení

V Olomouci dne 14. prosince 2016

 

prof. Mgr. PaedDr.  Jan Michalík, Ph.D.

předseda AS PdF UPAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew