Monika Ptáčková – ústav speciálněpedagogických studií

Foto: Jakub Konečný
Pondělí 1. únor 2021, 13:24

„Vše je tak, jak má být.“

Monika Ptáčková

„Jmenuji se Monika Jirásková, na Univerzitě Palackého jsem studovala logopedii. Na nápad studovat logopedii jsem přišla víceméně náhodou. Nikdy jsem o tomto oboru nepřemýšlela, stejně jako mě nikdy nenapadlo, že budu někdy žít v Olomouci. Postupem času jsem ale zjistila, že právě logopedie je velmi pestrý obor, který nabízí propojení medicíny a školství, a přináší různorodé možnosti práce s lidmi všech věkových kategorií.

Práci s lidmi (a zejména s dětmi) jsem se věnovala již před vysokou školou, kdy jsem se několik let podílela na vedení dětí ve skautském středisku. Práce s dětmi mě v mnoha směrech obohacovala, a proto jsem se jí chtěla věnovat i nadále.

Kromě toho jsem v 18 letech začala jezdit na akce pro rodiny s dětmi s nervosvalovým onemocněním, kde jsem z pozice osobní asistentky blíže poznávala svět dětí s tělesným postižením. A zatím, co jsem se dětem snažila co nejlépe nahradit hůře fungující ruce a nohy, učila jsem se od nich i jejich rodičů (a učím se nadále) leccos o světě.

Osobní asistenci jsem se věnovala i při studiu, a to v rámci Centra podpory studentů se specifickými potřebami, v rámci kterého jsem zapisovala přednášky studentům se sluchovým postižením, doprovázela studenty se zrakovým postižením nebo asistovala studentům s postižením tělesným. Díky této práci jsem nejen poznala mnoho zajímavých lidí, ale dostala se i na řadu zajímavých přednášek a získala, mimo jiné, i přehled o tom, jak funguje výuka na jiných oborech nebo fakultách…

Při studiu logopedie mne zaujala možnost propojení tohoto oboru s moderními počítačovými technologiemi. Mimo jiné i proto jsem s pomocí dnes již manžela začala vytvářet osvětové stránky o afázii (získané poruše řeči), které kromě jiného obsahují interaktivní aplikaci, v níž si uživatel může na konkrétních příkladech vyzkoušet, jaké symptomy se v řeči člověka s afázií mohou vyskytovat a přečíst si k nim krátké vysvětlení.

Na konci předposledního ročníku svého pětiletého studia jsem se rozhodla využít možnost zapojit se do mezinárodního výzkumu dyslexie u dospělých osob. Díky němu jsem poznala možnosti propojení logopedie se zobrazovacími technologiemi, lingvistikou a dalšími příbuznými obory a vyzkoušela si vědecké pojetí logopedie. Výzkum se stal tématem mé diplomové práce a příspěvku, se kterým jsem v  roce 2019 zvítězila v kategorii speciálněpedagogických oborů na konferenci SVOUČ. Tento – pro mě nový – náhled a možnosti dalšího rozvoje tohoto výzkumu mne přivedly k úvaze o pokračování studia v rámci doktorského studijního programu. Zároveň bych ale moc ráda tento náhled propojila i s nesmírně zajímavou a různorodou klinickou praxí, která je pro mne rovněž velkou výzvou do budoucnosti… A všechny tyto výzvy přede mě postavila PdF UP v Olomouci.“

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)