Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635154, 607100821
Pracoviště:
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
1.11
Pracovní zařazení:
odborný asistent - proděkan
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Člen AS fakulty (1. 6. 2005 - )
  • Proděkan (1. 2. 2010 - 31. 1. 2014)
  • Člen oborové rady (1. 4. 2011 - 30. 6. 2013)
  • Proděkan (1. 12. 2014 - 31. 1. 2018)
Redakční rada
  • Žurnál UP (člen, 2008-)
Státnicová komise
  • Komise pro rigorózní řízení (člen, 2009-)
  • Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Pedagogika - sociální práce (člen, 2002-)
Jiné komise a orgány
  • Rada školy - Střední pedagogická škola v Přerově (člen, 2005-5008)
ČLÁNEK
Tomczyk Ł, Szotkowski R., Fabiś A., Wąsiński A., Chudý Š, Neumeister P. Selected aspects of conditions in the use of new media as an important part of the training of teachers in the Czech Republic and Poland - differences, risks and threats. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education. 2016.
Chudý Š, Neumeister P., Buchtová T., Kučerová L. Basic Discourse on Discipline for Novice Teachers. Open Journal of Social Sciences. 2015.
Chudý Š, Neumeister P., Kučerová L., Buchtová T., Novotná J. Discipline as a Category and Phenomenon in the Process of Creation of Professional Teacher Beliefs. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Petrová J., Chudý Š, Neumeister P., İşman A. Gender Differentiation in Czech Primary Schools. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Chudý Š, Kučerová L., Neumeister P., Plischke J., Richterová B. Mapping Approaches to Describe Fragments and Constructs Training for Novice Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Chudý Š, Neumeister P., Jůvová A., Plischke J., Kvintová J. Reflection of Constructivist Theories i n Current Educational Practice. Universal Journal of Educational Research. 2015.
Chudý Š, Neumeister P., Buchtová T., Kučerová L. The Concept of Discipline in Novice Teachers in Primary Schools. The International Journal of Educational Science and Research. 2015.
Chudý Š, Neumeister P., Szotkowski R., Buchtová T. The Mutual Interrelationship between Education and ICT – In the context of Knowledge and Power in the Educational Environment. Ciência e Técnica Vitivinícola. 2015.
Chudý Š, Neumeister P., Plischke J., Buchtová T., Kučerová L., Vyhnálková P., Petrová J. The Phenomenon of Discipline and Its Conception for Novice Teachers - A Discourse Analysis. Creative Education. 2015.
Jůvová A., Chudý Š, Plischke J., Neumeister P. 21st Century Skills in University and Primary Education Curricula in the Czech Republic. e-Pedagogium (print). 2015.
Chudý Š, Neumeister P., Plischke J., Richterová B., Buchtová T. Der Junglehrer und seine Erziehungskonzepte zur Disziplin und Macht. Eine Diskursanalyse. Meta. 2014.
Chudý Š, Neumeister P., Plischke J., Potměšil M., Richterová B. Novice Teachers (in the creating process of) Forming Professional Career Thinking and Teachers Beliefs. Open Journal of Social Sciences. 2014.
Chudý Š, Neumeister P., Kučerová L., Buchtová T. Základní diskurs kázně u začínajících učitelů. Grant journal. 2014.
Neumeister P., Chudý Š Views on the Definition of Value Category in Educational Context. Paidagogos. 2013.
CHUDÝ Š, NEUMEISTER P., Andysová P. Student´s possibilities on development a key competences - academic preparations of social pedagogy study program on Czech Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2011.
Grecmanová H., Neumeister P., Vašťatková J. Akční pole sociální práce - východisko i cíl studia oboru. Aula. 2006.
Grecmanová H., Neumeister P. ESF podporuje profesní přípravu sociálních pracovníků.. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2006.
Prášilová M., Vašťatková J., Obst O., Neumeister P. Umožňují škole nastavená pravidla být plně pedagogicky autonomní?. Československá fyziologie. 2005.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Chudý Š, Neumeister P., Liu J., Zhou B. Study on the job burnout among university teachers and its countermeasures. ACM International Conference Proceeding Series. 2017.
Petrová J., Chudý Š, Neumeister P. Children’s concepts of the family in pre-school age. INTED2016 Proceeding. 2016.
Chudý Š, Neumeister P., Kučerová L., Buchtová T. Koncept kázně u začínajícího učitele na základní škole. Sborník Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 2014.
Poláchová Vašťatková J., Dvořáková Kaněčková E., Kasáčková J., Fasnerová M., Grecmanová H., Dopita M., Chudý Š, Kantorová J., Klapal V., Kocourková V., Kvintová J., Musilová M., Neumeister P., Opletalová A., Pitnerová D., Plischke J., Poláchová Vašťatková J., Prášilová M., Řeřichová V., Skopalová J., Šmelová E., Šobáňová P., Urbánek P., Vala J., Vyhnálková P. Problematika výzkumného šetření se zaměřením na oblast sociálního podnikání pro osoby s mentálním postižením. X. ročník mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oboru Pedagogika - Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP. 2014.
Jůvová A., Chudý Š, Neumeister P., Plischke J., Kvintová J. Reflection od constructivist theories in current educational practice. Conference Proceedings. 2014.
Chudý Š, Neumeister P. The definition of value category in pedagogy context on 6 step viewpoint. Individuals, Social and Work Groups, Organizations: Modern Research in Applied Psycholohy Conference Proceedings. 2014.
Chudý Š, Neumeister P., Kučerová L., Buchtová T. Základní diskurs kázně u začínajících učitelů. Sborník Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 2014.
Jůvová A., Chudý Š, Neumeister P. Teoretický a koncepční rámec profese sociálního pedagoga: Sociální pedagog - profese známá či neznámá?. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013. 2013.
Neumeister P., Chudý Š Concepts of Theory and Philosophy of Education on Theoretical and Normative Discourses on Czech and Slovak Republic. Prospecting Advanced Research in Health, Education and Social Sciences. 2012.
Chudý Š, Neumeister P. Theoretical-conceptual bases of the pedagogical discipline theory of education on Czech and Slovak Republic. Prospecting Advanced Research in Health, Education and Social Sciences. 2012.
CHUDÝ Š, NEUMEISTER P., Bělašková S. DETERMINOVANOSŤ KOMPETENCIÍ SOCIÁLNEHO PEDAGOGA A ICH ROZVOJ V PROFESIONÁLNEJ PRÍPRAVE POČAS UNIVERZITNÉHO ŠTÚDIA. Evropské pedagogické fórum 2011 - současná společnost a profese učitele. 2011.
CHUDÝ Š, NEUMEISTER P., PITNEROVÁ D., SZOTKOWSKI R. MOŽNOSTI ROZVOJA KOMPETENCIÍ ŽIAKA POČAS ŠTÚDIA ODBORU SOCIÁLNA PEDAGOGIKA. sociální pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
CHUDÝ Š, NEUMEISTER P., Bělašková S. NÁZORY ŠTUDENTOV NA ŠTÚDIUM ODBORU SOCIÁLNA PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI. Sapere Aude2011 Evropské a české vzdělávání. 2011.
Neumeister P., Chudý Š Je sociální pedagogika multiparagimatickou disciplínou, nebo v ní převládají teorie subjektivismu a objektivismu?. Sociální pedagogika v teorii a praxi. Sborník příspěvků z odborného semináře. 2005.
KNIHA - CELEK
Jůvová A., Podlahová L., Dvořáková Kaněčková E., Neumeister P., Plischke J., Skopalová J., Prášilová M., Klapal V., Musilová M., Kantorová J., Kocourková V., Grecmanová H., Nováková Z. Pedagogická propedeutika. 2013.
Chudý Š, Neumeister P., Jůvová A., Plischke J., Dvořáková Kaněčková E. The Concept of Education in the Czech and Slovak Pedagogical Theries since 1989. 2013.
Jůvová A., Podlahová L., Kaněčková E., Klapal V., Musilová M., Obst O., Plischke J., Neumeister P., Prášilová M. Učitel sekundární školy I. 2012.
Hupková M., Mužík M., CHUDÝ Š, NEUMEISTER P., JŮVOVÁ A., Andrysová P., Mužík J., Šerák M. Vybrané diskurzy teorie a praxe ve vzdělávání a uplatnění sociálních pedagogů v kontextu pomáhajících profesíchII. 2011.
CHUDÝ Š, NEUMEISTER P., Kašparková S., Řeháčková H., JŮVOVÁ A., Selická D., PITNEROVÁ D. Vybrané diskurzy teorie a praxe ve vzdělávání a uplatnění sociálních pedagogů v kontextu pomáhajících profesích. 2010.
Grecmanová H., Neumeister P. Akční pole sociální práce - metodická příručka. Akční pole sociální práce - metodická příručka. 2008.
Podlahová L., Neumeister P., Cichá M., Vašťatková J., Plischke J., Kocourková V., Kantorová E., Vyhnálková P., Dopita M., Prášilová M., Musilová M. Žák sekundární školy 1. Žák sekundární školy 1. 2008.
Podlahová L., Grecmanová H., Klapal V., Musilová M., Neumeister P., Obst O., Kropáčová J., Karlíková T., Podlahová L. Učitel sekundární školy 1. Učitel sekundární školy 1. 2007.
Neumeister P. Sociologie v každodenním životě : stručný úvod do sociologie. Sociologie v každodenním životě : stručný úvod do sociologie. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Neumeister P., Chudý Š Concept of theory and philosophy of education on theoretical and normative discources on Czech and Slovak republic. Prospecting advanced research in health, education and social sciences. 2012.
Neumeister P., Grecmanová H., Coufalová J. Proměny kvality přípravy učitelů v kontextu proměn diskursu výchovy a vzdělávání. Hledisko kvality v přípravě učitelů. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Jůvová A., Chudý Š, Plischke J., Neumeister P., Pitnerová D., Švrčinová L. The development of soft skills and professional competences for European teachers. 2015.
SBORNÍK - CELEK
Grecmanová H., Neumeister P., Grecmanová H. Akční pole sociální práce (metodická příručka). Akční pole sociální práce (metodická příručka). 2008.
PROJEKT
STRÁNSKÁ E., KANĚČKOVÁ E., NEUMEISTER P., KROBOTOVÁ M., HOLČÁK L. Deskripce a analýza genderových diferencí v jazykových strukturách současné mládeže (genderová lingvistika jako aktuální podnět pro současnou didaktiku českého jazyka). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
NEUMEISTER P., SZOTKOWSKI R., TICHÁ Z., PITNEROVÁ D., JŮVOVÁ A., CHUDÝ Š Determinace a rozvoj kompetencí sociálního pedagoga v profesionální přípravě. GAČR. 2011.
Chudý Š, Grecmanová H., Tichá Z., Neumeister P., Pitnerová D. Determinace a rozvoj kompetencí sociálního pedagoga v profesionální přípravě. Grantová agentura ČR. 2010.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Dějiny české školy a pedagogiky KPG/KDŠPQ LS 3
Historické proměny výchovy KPG/KHPZQ LS 7
Historické proměny výchovy KPG/HPVZQ LS Cv 2
Historické proměny výchovy KPG/B2HPV ZS 2
Historické proměny výchovy KPG/K2HPV ZS 7
History of Education KPG/EHOE ZS 0
Obecná sociologie KPG/BPOSO ZS 2
Sociální gerontologie KPG/BKSOG ZS 4
Sociologie KPG/USOQ LS 1
Sociologie KPG/USOQ LS Cv 1
Sociologie KPG/SCGQ ZS 1
Sociologie KPG/TSOC ZS 2
Sociologie KPG/KUSOQ ZS 4
Sociologie KPG/KSCGQ ZS 4
Sociologie KPG/USOQ ZS 2
Sociologie KPG/SCGQ ZS Se 1
Sociologie KPG/USOQ ZS Cv 2
Sociologie KPG/KUSOQ ZS Cv 0
Sociologie KPG/KTSOC ZS 2
Sociologie a sociální deviace USS/KZSOC ZS Cv 0
Sociologie a sociální deviace USS/KZSOC ZS 13
Sociologie rodiny KPG/LSOQ LS 1
Sociologie rodiny KPG/LSOQ LS Cv 1
Sociologie rodiny a výchovy KPG/KMSRQ ZS 0
Sociologie výchovy a vzdělávání KPG/NKSVV ZS 0
Sociologie 1 KPG/ASOC1 LS 6
Soudobé teorie vzdělávání KPG/STVQ ZS 2
Soudobé teorie vzdělávání KPG/KSTZQ ZS 7
Soudobé teorie vzdělávání KPG/KSTVQ ZS 4
Úvod do sociologie kultury a umění KPG/USKUB ZS 2