PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635005,585635203
Pracoviště:
Katedra psychologie a patopsychologie
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
4.26A
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • obor Special Education (člen, 2011-2018)
  ČLÁNEK
  Křeménková L., Kvintová J., Pugnerová M. Vztah životní spokojenosti a jejích složek s osobnostními charakteristikami u studentů učitelských oborů. e-Pedagogium (print). 2017.
  Kvintová J., Kudláček M., Sigmundová D. Active lifestyle as a determinant of life satisfaction among University students. The Anthropologist. 2016.
  Sigmund M., Kutáč P., Kudláček M., Kvintová J., Kohn S., Sigmundová D. Assessment of physical parameters and age of current Canadian-American National Hockey League (NHL) ice hockey players in relation to gaming position and player success. Journal of Physical Education and Sport. 2016.
  Kvintová J., Sigmund M., Kudláček M., Dostálová I. Selected aspects of lifestyle of active boys in the older school age. e-Pedagogium (print). 2016.
  Kvintová J., Sigmund M., Kudláček M., Dostálová I. Subjective evaluation of health and preventive care of the musculoskeletal system among current high school students. e-Pedagogium (print). 2016.
  Sigmund M., Sigmundová D., Kvintová J. Basic physical profile of current Czech elite male ice hockey players – reference values. Life Science Journal. 2015.
  Dostálová I., Svozil Z., Sigmund M., Kvintová J., Baše J. Evaluation of quality of university education exemplified by the Faculty of Physical Culture, Palacký University, Olomouc. e-Pedagogium (print). 2015.
  Chudý Š, Neumeister P., Jůvová A., Plischke J., Kvintová J. Reflection of Constructivist Theories i n Current Educational Practice. Universal Journal of Educational Research. 2015.
  Sigmund M., Kvintová J., Hanuš R., Bartková L., Hobza V. Achievement motivation and its structure in middle and top managers in the pharmaceutical industry in the Czech Republic. Ekonomika a management. 2014.
  Sigmund M., Kvintová J., Pugnerová M., Hřebíčková H. Comparison of live satisfaction and its components in current teachers and selected profession groups. e-Pedagogium (print). 2014.
  Sigmund M., Kvintová J., Hřebíčková H., Šafář M., Sigmundová D. Life satisfaction, health, self-evaluation and sexuality in current university students of sport sciences, education and natural sciences. Acta Gymnica. 2014.
  Dostálová I., Sigmund M., Kvintová J. Theoretical and practical aspects of health physical education in the Czech Republic. e-Pedagogium (print). 2013.
  Kvintová J., Sigmund M. Psychosocial aspects of stress in current university students. e-Pedagogium (print). 2012.
  PUGNEROVÁ M., KVINTOVÁ J. Life-Satisfaction and Selected Personality Traits of Teachers in Elementary Schools. e-Pedagogium (print). 2008.
  KVINTOVÁ J. Psychological and Social Issues of the Romany Minority. e-Pedagogium (online). 2008.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Plevová I., Pugnerová M., Kvintová J. A QUALITATIVE ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS TO UNIVERSITY TEACHERS. ICERI2017 Proceedings. 2017.
  Pirzada K., Křeménková L., Kvintová J. Analysis of the relationship between empathy and personality among undergraduate students of teaching professions.. Proceedings of the 6 th Global Conference on Business and Social Sciences on "Contemporary Issues in Business and Social Sciences Research". 2017.
  Martínez L., Torres C., Dofková R., Kvintová J., Chova G. Development of the Attitude to Mathematics in Future Primary School Teachers as a Determinant of their Self-Efficacy. EDULEARN17 Proceedings. 2017.
  Křeménková L., Kvintová J., Bekirogullari Z. Generational and sex differences in relation to empathy among pre-graduate teachers. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017.
  Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. Používání sociálních sítí ve vztahu k životní spokojenosti a sebehodnocení u studentů učitelských oborů. PHD EXISTENCE 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
  Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. Používání sociálních sítí ve vztahu k životní spokojenosti a sebehodnocení u studentů učitelských oborů. PHD EXISTENCE 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
  Dobešová Cakirpaloglu S, Kvintová J Relationship between Social Network Use and Self- Esteem among Pre-Service Teachers. EDULEARN17 Proceedings. 2017.
  Kvintová J, Dobešová Cakirpaloglu S, Szotkowski R Social Network Use and Pre-Service Teachers Life Satisfaction and Self-Esteem. INTED2017 Proceedings. 2017.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J., da Silva Pereira PA, Titrek O., Sezen-Gultekin G. The incidence of workplace bullying in Czech teachers. ICLEL 2017 Proceeding Book. 2017.
  Dofková R., Kvintová J. The Perception of Self-Efficacy of Prospective Math Teachers at Elementary Schools. INTED2017 Proceedings. 2017.
  Čech T., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., da Silva Pereira PA, Titrek O., Sezen-Gultekin G. Workplace bullying - coping strategies of teachers. ICLEL 2017 Proceeding Book. 2017.
  Chrásková M., Kvintová J. Attitudes of Czech University Students to a Healthy Lifestyle. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2016.
  Kvintová J., Sigmund M., Kohn S., Dobešová Cakirpaloglu S. Comparative study of life satisfaction and their components in current University Czech and American students. ICERI2016 Proceedings. 2016.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Conformity and risk behaviour among Czech and American Adolescents. EDULEARN16 Proceedings. 2016.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S., Kvintová J., Vévodová Š Conformity, Peer Pressure, Popularity and Risk Behavior among Adolescents. ICERI2016 Proceedings. 2016.
  Tomanová J., Kvintová J. Gender Differences in Selected Aspects of Healthy Diet in the Educational Process. SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
  Tomanová J., Kvintová J. Gender Differences in Subjective Perception and Evaluation of Own Body. SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
  Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Vévodová Š Needs, Values and Attitudes of Czech Teachers in the Context of their Profession. ICERI2016 Proceedings. 2016.
  Zouharová M., Kvintová J., Chrásková M. Quality of sleep and sleeping habits among pre-service teachers. ICERI2016 Proceedings. 2016.
  Poláchová Vašťatková J., Dvořáková Kaněčková E., Kasáčková J., Fasnerová M., Grecmanová H., Dopita M., Chudý Š, Kantorová J., Klapal V., Kocourková V., Kvintová J., Musilová M., Neumeister P., Opletalová A., Pitnerová D., Plischke J., Poláchová Vašťatková J., Prášilová M., Řeřichová V., Skopalová J., Šmelová E., Šobáňová P., Urbánek P., Vala J., Vyhnálková P. Problematika výzkumného šetření se zaměřením na oblast sociálního podnikání pro osoby s mentálním postižením. X. ročník mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oboru Pedagogika - Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP. 2014.
  Jůvová A., Chudý Š, Neumeister P., Plischke J., Kvintová J. Reflection od constructivist theories in current educational practice. Conference Proceedings. 2014.
  Fasnerová M., Petrová J., Dařílek P., Kvintová J. Diagnostická a autodiagnostická kompetence učitele primární školy. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2012.
  Kvintová J., Marciánová V., Dařílek P. Dobrovolnictví jako možnost podpory rozvoje sociálních kompetencí ohrožených dětí v ústavní péči. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2012.
  Urbanovská E., Kvintová J. Přístup k volnému času a hodnotám u dnešní mládeže. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII.. 2012.
  Urbanovská E., Kašpárková Z., Kvintová J. Psychická zátěž a syndrom vyhoření u sociálních pracovníků v České republice (vyjma Olomoucký a Pardubický kraj). Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. 2012.
  KVINTOVÁ J., PUGNEROVÁ M. Life-satisfaction of Teachers in Elementary Schools. Young Psychologists: Ideas-Possibilities-Future.Collection of studies. 2008.
  KVINTOVÁ J. Matrimonial and Family Counseling in the Czech Republic. Xth Europien congress of Psychology. 2007.
  KNIHA - CELEK
  Pugnerová M., Kvintová J. Přehled poruch psychického vývoje. 2016.
  Sigmund M., Kvintová J., Šafář M. Vybrané kapitoly z manažerské psychologie. 2014.
  VODIČKOVÁ M., ZOUHAR V., JURKOVIČOVÁ P., KVINTOVÁ J., Hornová L. Czech study abroad program- handout. The Czech Study Abroad Program- Handout. 2006.
  KAPITOLA V KNIZE
  PUGNEROVÁ M., KVINTOVÁ J. Problematika romského etnika. Človek v spoločnosti. 2008.
  ABSTRAKT
  Turčan P., Pokorný P., Procházka M., Kvintová J., Sigmund M. Current Desire for Motherhood and its Fulfilment in Czech Lesbian Females. Journal of Sexual Medicine. 2017.
  Turčan P., Pokorný P., Kvintová J., Procházka M. Evaluation of radial extracorporeal shock wave therapy in the treatment of chronic pelvic pain syndrome. The Journal of Sexual Medicine. 2016.
  Turčan P., Pokorný P., Kvintová J., Sigmund M., Procházka M. Possibilities of realization and fulfillment of the desire for reproduction in Czech lesbian women. Proceedings of the 17th Annual Congress of the European Society for Sexual Medicine, Copenhagen, Denmark, February 5–7, 2015. 2015.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Balaban Cakirpaloglu I., Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L. Anxiety and Stressful Situations in Primary School Pupils. 2017.
  Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Chrásková M. Perceived Life Satisfaction and Burnout Syndrome Among Teachers. 2017.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J. The Incidence of Workplace Bullying in Czech Teachers. 2017.
  Čech T., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Workplace Bullying Coping Strategies of Teachers. 2017.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S., Kvintová J., Vévodová Š Conformity, peer pressure, popularity and risk behavior among adolescents. 2016.
  Kvintová J., Kudláček M., Sigmundová D. Active Lifestyle as Determinant of Life Satisfaction in University Students. 2015.
  Kohn SJ, Kelly H., Camille G., Kvintová J., Hebert B., Cray S., Tatler-Burgess A. Satisficing, Time Perception, And Decision-Making Among Older And Younger Adults. 2013.
  Kvintová J. Abnormal psychology 8. 2012.
  Brychta T., Sigmund M., Kvintová J., Brychtová S., Ševčíková J. Subjektivní vnímání kvality života u pacientů s diagnózou diabetes mellitus 2. typu – pilotní studie. 2012.
  KVINTOVÁ J. Abnormal Psychology. 2011.
  KVINTOVÁ J. Abnormal Psychology. Psychopatologie - soubor přednášek v rámci kurzu. 2009.
  KVINTOVÁ J., King A., Wiley L., Bauer R. Job satisfaction, teaching and perceived health. 2007.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Tichá I., Šmelová E., Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Urbanovská E., Holásková K., Pugnerová M., Křeménková L., Kvintová J. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. 2012.
  OPONENTSKÝ POSUDEK
  KVINTOVÁ J. Dílčí předpoklady důležité pro rozvoj čtení a psaní u předškolních dětí. Oponentský posudek rigorózní práce. 2011.
  PROJEKT
  Urbanovská E., Petrová A., Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M., Dařílek P., Kvintová J., Šmelová E., Petrová J., Fasnerová M. Psychické předpoklady dětí pro zvládání nároků v prvním roce povinné školní docházky v kontextu školních odkladů prizmatem cross-section výzkumu.. Grantová agentura ČR. 2013.
  ZPRÁVA
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Foundations of Psychology 2 KPS/FP2Q LS 0
  Mental Development Disorders KPS/NAMDD LS 2
  Monitor.,evaluace,autoeval.vých.por. KPS/WVMON ZS 1
  Monitor.,evaluace,autoeval.vých.por. KPS/WVMON ZS Se 0
  Patopsychologie KPS/KPPTQ LS 8
  Patopsychologie a zdravotnická psycholog KPS/NKPYQ LS Se 6
  Patopsychologie pro logopedy 1 KPS/LA1Q ZS Cv 1
  Patopsychologie pro logopedy 1 KPS/LA1Q ZS 1
  Patopsychologie pro logopedy 2 KPS/LA2Q LS Cv 1
  Patopsychologie pro logopedy 2 KPS/LA2Q LS 1
  Patopsychologie 1 KPS/APP1 ZS Se 0
  Patopsychologie 1 KPS/APP1 ZS Cv 0
  Patopsychologie 1 KPS/APP1 ZS 0
  Patopsychologie 2 KPS/APP2 LS 0
  Patopsychologie 2 KPS/KAP2R LS 0
  Patopsychologie 2 KPS/APP2 LS Cv 0
  Patopsychologie 2 KPS/APP2 LS Se 0
  Psychokorektivní intervence KPS/PSTMK ZS Cv 4
  Psychokorektivní intervence KPS/PST ZS Cv 1
  Psychologický seminář (10) KPS/UPSEP ZS Se 1
  Psychologie problémového dítěte KPS/PATMK ZS 0
  Psychologie problémového dítěte KPS/PATMK ZS Cv 4
  Psychologie stresu a duševní hygiena KPS/KPPSQ LS 7
  Psychologie zdraví KPS/BPPZQ ZS Se 1
  Psychologie zdraví KPS/LPSZ ZS 1
  Psychologie zdraví KPS/BPPZQ ZS 1
  Psychoterapie KPS/PPST LS Cv 1
  Psychoterapie KPS/PPST LS 1
  Psychoterapie KPS/KPPST LS 6
  Psychoterapie KPS/KZPST ZS 0
  Psychoterapie 1 KPS/LPTS1 ZS 1
  Psychoterapie 1 KPS/LPTS1 ZS Cv 1
  Psychoterapie 1 KPS/KVPT1 ZS 4
  Psychoterapie 2 KPS/KVPT2 LS 7
  Psychoterapie 2 KPS/LPTS2 LS 1
  Psychoterapie 2 KPS/LPTS2 LS Cv 1
  Selected Chapters of Abnormal Psychology KPS/ECAP ZS 1
  Seminar in Abnormal Psychology KPS/SPPQ LS Cv 0
  Seminar in Social Psychology KPS/SSPQ LS Cv 0
  Seminář z patopsychologie KPS/KPATQ LS 4
  Základy psychoterapie KPS/DZPQ ZS Cv 1
  Žák v kontextu služeb vých. poradce 1 KPS/WVŽP1 ZS Se 0
  Žák v kontextu služeb vých. poradce 1 KPS/WVŽP1 ZS 3
  Žák v kontextu služeb vých. poradce 2 KPS/WVŽP2 ZS 3
  Žák v kontextu služeb vých. poradce 2 KPS/WVŽP2 ZS Se 0
  Žák v kontextu služeb vých. poradce 3 KPS/WVŽP3 ZS 3
  Žák v kontextu služeb vých. poradce 3 KPS/WVŽP3 ZS Se 0
  Žák v kontextu služeb vých. poradce 4 KPS/WVŽP4 ZS 3
  Žák v kontextu služeb vých. poradce 4 KPS/WVŽP4 ZS Se 0