PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635178
Pracoviště:
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
1.36
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
 • Člen AS fakulty (20. 5. 2005 - 20. 7. 2007)
Vědecká společnost
 • Česká asociace pedagogického výzkumu (člen, 2010-)
 • Česká pedagogická společnost (člen, 2010-)
Odborná komise
 • PdF, ÚPSS - komise pro státní závěrečné zkoušky - pedagogika a základy psychologie (člen, 2012-)
 • PdF, ÚPSS - komise pro obhajobu bakalářských a diplomových prací (člen, 2012-)
 • Komise pro přijímací řízení uchazečů o studium oboru Pedagogické asistentství (člen, 2011-)
 • Komise pro přijímací řízení uchazečů o studium oboru Učitelství pedagogiky pro střední školy (člen, 2011-)
 • Komise pro přijímací řízení uchazečů o studium oboru Učitelství pedagogiky pro střední školy (člen, 2010-)
 • Komise pro přijímací řízení uchazečů o studium oboru Pedagogické asistentství (člen, 2010-)
 • Komise pro přijímací řízení uchazečů o studium oboru Pedagogika-veřejná správa (člen, 2009-)
 • Komise Ceny děkanky (člen, 2009-)
Státnicová komise
 • Komise pro SZZ z pedagogické způsobilosti na FTK UP. (člen, 2011-)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky - obor Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (člen, 2011-)
 • Komise pro SZZ z pedagogické způsobilosti na FTK UP. (člen, 2009-)
PhD. komise
 • Komise pro doktorské zkoušky z metodologie pedagogiky. (člen, 2008-)
 • Komise pro přijímací zkoušky do doktorského studijního programu - obor Pedagogika se zaměřením na matematiku. (člen, 2009-)
ČLÁNEK
Szotkowski R., Komárková I. Sexting u studentů Univerzity Palackého. Journal of Technology and Information Education (online). 2017.
Kopecký K., Szotkowski R. Specifics of Cyberbullying of Teachers in Czech Schools – A National Research. Informatics in Education. 2017.
Kopecký K., Szotkowski R. Cyberbullying, cyber aggression and their impact on the victim - the teacher. Telematics and Informatics. 2016.
Tomczyk Ł, Szotkowski R., Fabiś A., Wąsiński A., Chudý Š, Neumeister P. Selected aspects of conditions in the use of new media as an important part of the training of teachers in the Czech Republic and Poland - differences, risks and threats. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education. 2016.
Szotkowski R., Kopecký K. Kyberšikana ve světle nových médií využívaných ve školním prostředí. Trendy ve vzdělávání. 2015.
Szotkowski R., Špalková M. Penitenciární pedagogika ve vězeňské praxi (III/III). Andragogika. 2015.
Chudý Š, Neumeister P., Szotkowski R., Buchtová T. The Mutual Interrelationship between Education and ICT – In the context of Knowledge and Power in the Educational Environment. Ciência e Técnica Vitivinícola. 2015.
Kopecký K., Szotkowski R., Gibadulin D. Kyberšikana, sexting a rizikové seznamování českých dětí v prostředí internetu. Komenský. 2014.
Szotkowski R., Špalková M., Szotkowski R. Penitenciární pedagogika ve vězeňské praxi (I/III). Andragogika. 2014.
Szotkowski R., Špalková M., Szotkowski R. Penitenciární pedagogika ve vězeňské praxi (I/III). Andragogika. 2014.
Szotkowski R., Špalková M. Penitenciární pedagogika ve vězeňské praxi (II/III). Andragogika. 2014.
Dobešová P., Szotkowski R. Průzkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ. Edukacja-Technika-Informatyka. 2014.
Dobešová P., Szotkowski R. Další tragický případ kyberšikany - Rebecca Ann Sedwick. E-Bezpečí. 2013.
Szotkowski R., Dobešová P. Problematika dalšího vzdělávání učitelů českého jazyka na poli ICT, konkrétně multimédií. Edukacja-Technika-Informatyka. 2013.
Kopecký K., Szotkowski R., Krejčí V. The Risks of Internet Communication IV. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Chráska M., Kopecký K., Krejčí V., Szotkowski R. Oběť útočníkem? Výzkum kyberšikany u dětí základních a středních škol v celé české republice I.. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Chráska M., Kopecký K., Krejčí V., Szotkowski R. Oběť útočníkem? Výzkum kyberšikany u dětí základních a středních škol v celé české republice II.. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Kopecký K., Szotkowski R., Krejčí V. The Risks of Internet Communication 3. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012.
DOBEŠOVÁ P., SZOTKOWSKI R. Eduteinment v literární výchově za podpory multimédií - dostupné zdroje a výukové materiály pro učitele. Journal of Technology and Information Education (online). 2011.
Dobešová P., SZOTKOWSKI R. Interaktivní tabule ve výuce českého jazyka a literární výchovy / literatury. Usta ad Albim BOHEMICA. 2010.
Szotkowski R. Nebezpečné chování dětí a mládeže na internetu a možnosti jejich ochrany. Journal of Technology and Information Education. 2010.
Dobešová P., SZOTKOWSKI R. Současný stav využívání multimédií ve výuce literární výchovy na 2. stupni ZŠ. Usta ad Albim BOHEMICA. 2010.
Szotkowski R. VYBRANÉ DRUHY INTERAKTIVNÍCH TABULÍ A JEJICH VYUŽITÍ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. Journal of Technology and Information Education. 2010.
SZOTKOWSKI R., Dobešová P. Výzkumné šetření současného stavu mluvy u osob žijících na severu Moravy. e-Pedagogium (print). 2010.
Szotkowski R. Dotyková interaktivní tabule z hlediska žáků základních škol. Edukacja-Technika-Informatyka. 2009.
Szotkowski R. Negativní působení elektronických médií (zejména televize) na současné děti a mládež. Journal of Technology and Information Education. 2009.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Szotkowski R. Formy a metody při počítačem podporované výuce na základní škole. Formy a metody při počítačem podporované výuce na základní škole. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kvintová J, Dobešová Cakirpaloglu S, Szotkowski R Social Network Use and Pre-Service Teachers Life Satisfaction and Self-Esteem. INTED2017 Proceedings. 2017.
Kopecký K., Szotkowski R., Titrek O. Use of mobile touch devices as part of lifelong learning with specific focus on tablets. ICLEL 15 Coference Proceedings Book. 2016.
Kopecký K., Szotkowski R., Hejsek L. Project Webrangers - the Example of Cooperation of Academic and Commercial Sector. INTED2015 Proceedings. 2015.
Kopecký K., Szotkowski R. Formal and Semantic Analysis of Computer Passwords of Czech Internet Users. EDULEARN14 Proceedings. 2014.
CHUDÝ Š, NEUMEISTER P., PITNEROVÁ D., SZOTKOWSKI R. MOŽNOSTI ROZVOJA KOMPETENCIÍ ŽIAKA POČAS ŠTÚDIA ODBORU SOCIÁLNA PEDAGOGIKA. sociální pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
Dömischová I., Szotkowski R. HROZBA DNEŠKA - ŠIKANA. Rizikové chování v kyberprostoru. 2010.
Szotkowski R. Interaktivní tabule jako moderní materiální didaktický prostředek ve výuce. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2009.
Szotkowski R. Uplatnění zásady názornosti při výuce podporované interaktivní tabulí. 6. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 2009.
Szotkowski R. Hardwarové a softwarové kompetence učitele při počítačem podporované výuce. 5. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 2008.
Szotkowski R. Operační systém Linux v našich školách. Trendy ve vzdělávání 2008. 2008.
Szotkowski R. Organizační formy výuky a počítačem podporovaná výuka. TECHNIKA - INFORMATYKA - EDUKACJA. 2008.
Szotkowski R. Využití počítače a dataprojektoru k zefektivnění nejpoužívanějších metod a forem výuky na základní škole. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2008.
Szotkowski R. Zásada názornosti a počítačem podporovaná výuka. XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. 2008.
SZOTKOWSKI R., Meier M. Historie počítačové myši. XXV. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2007.
Meier M., Szotkowski R. Historie počítačové myši. XXV. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu (Sborník abstraktů + CD-ROM)). 2007.
Szotkowski R., Kropáčová J. K přínosu informačních a komunikačních technologií ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Akční pole sociální práce aneb sociálněpedagogické otázky současnosti. 2007.
Plischke J., Szotkowski R K přínosu Informačních a komunikačních technologií ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Akční pole sociální práce aneb sociálněpedagogické otázky současnosti. 2007.
Szotkowski R. Kompetence učitele a počítačem podporovaná výuka. XX. DIDMATTECH 2007. 2007.
Meier M., Szotkowski R. Kompetence učitele a počítačem podporovaná výuka. XX. DIDMATTECH 2007. 2007.
Szotkowski R., Meier M. Kompetence učitele a počítačem podporovaná výuka. XX. DIDMATTECH 2007. 2007.
SZOTKOWSKI R. Počítač ve výuce. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2007.
Szotkowski R. Počítač ve výuce. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2007.
Szotkowski R. Typy učitel dle využití počítače a dataprojektopru. INFOTECH 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 2007.
Szotkowski R. TYPY UČITELŮ DLE VYUŽITÍ POČÍTAČE A DATAPROJEKTOPRU PŘI VÝUCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE. INFOTECH 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 2007.
Dostál J., Szotkowski R Využití počítače a dataprojektoru při výuce na základní škole - výsledky výzkumu. DIDZA - 4. žilinská didaktická konference s mezinárodní účastí. 2007.
Szotkowski R., Dostál J. Využití počítače a dataprojektoru při výuce na základní škole - výsledky výzkumu. DIDZA - 4. žilinská didaktická konference s mezinárodní účastí. 2007.
Szotkowski R. Využití počítače a dataprojektoru při výuce na základní škole ? výsledky výzkumu. Sborník z 4. žilinské didaktické konferencie s medzinárodnou účasťou. 2007.
Szotkowski R. Využití Q-metodologie v kvantitativně orientovaném výzkumu. Moderní technologie ve výuce. 2007.
Szotkowski R., Životská K. Digitální média jako trend životního stylu. Socialia 2006. 2006.
Szotkowski R Srovnání výsledků empirického zjišťování názorů učitelů na využití výpočetní techniky ve výuce v ČR a v Polsku. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV.. 2006.
Szotkowski R Možnosti zefektivnění nejpoužívanějších metod a forem výuky na základních školách pomocí počítače. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III.. 2005.
Szotkowski R., Dostál J. Nástin možností využití multimédií ve výuce.. Audio Technologies and Processing. 2005.
Szotkowski R., Homolová K. Počítač jako pomocník učitele při výuce na základní škole: Otázky kvality v pedagogickém výzkumu. Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání?. 2005.
Szotkowski R. Počítačem podporovaná výuka na základní škole. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II.. 2004.
KNIHA - CELEK
Kopecký K., Szotkowski R., Krejčí V. Risks of Internet Communication IV. 2014.
Szotkowski R., Kopecký K., Krejčí V. Nebezpečí internetové komunikace IV. 2013.
KOPECKÝ K., SZOTKOWSKI R., KREJČÍ V. Nebezpečí internetové komunikace III. 2012.
Szotkowski R. Patron bezpečného netu. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Kopecký K., Szotkowski R. Edukace seniorů v oblasti bezpečného využívání internetových služeb. Edukacja i kompetencje seniorow. 2016.
ABSTRAKT
Kopecký K., Krejčí V., Szotkowski R. Cyberbullying and other risks of internet communication focused on university students. 4th International Conference on Education & Educational Psychology 2013 (ICEEPSY). 2013.
Szotkowski R. Využití Q-metodologie v kvantitativně orientovaném výzkumu. Moderní technologie ve výuce (sborník abstraktů). 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Szotkowski R. Prevence a užívání internetu. 2016.
Kopecký K., Szotkowski R. Sexting jako prostředek vydírání dětí. 2014.
Kopecký K., Szotkowski R., Krejčí V. The Risks of Internet Communication 3. 2012.
Szotkowski R., Kopecký K., Krejčí V. Výzkum E-Bezpečí v číslech. 2012.
NEUMEISTER P., CHUDÝ Š, SZOTKOWSKI R., PITNEROVÁ D. MOŽNOSTI ROZVOJA KOMPETENCIÍ ŽIAKA POČAS ŠTÚDIA ODBORU SOCIÁLNA PEDAGOGIKA. 2011.
SZOTKOWSKI R. Od běžné školní tabule k tabuli interaktivní. Media4u Magazine. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Peng D., Vyhnálková P., Plischke J., Nováková Z., Kropáč J., Buchtová T., Chudý Š, Strouhal M., Szotkowski R. Začínající učitel v měnící se společnosti. 2017.
Kopecký K., Szotkowski R. Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru. 2014.
Holá L., Westphalová L., Hrnčiříková M., Šmíd O., Szotkowski R., Ládová P., Kováčová A., Šrámková M., Pochylá V. MEDIACE 2013. Cesta ke spolupráci a smíru. 2013.
KOPECKÝ K., KREJČÍ V., SZOTKOWSKI R., Dobešová P. Rizika internetové komunikace – prevence a edukace. 2012.
KOPECKÝ K., KREJČÍ V., SZOTKOWSKI R., Dobešová P. Rizika internetové komunikace – teorie a praxe. 2012.
KANĚČKOVÁ E., POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ J., BAČÍKOVÁ A., SZOTKOWSKI R. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IX.. 2011.
HRNČIŘÍKOVÁ M., ŠMÍD O., NÁDVORNÍKOVÁ P., HOLÁ L., DOPITA M., SPÁČIL O., KADLEC T., SZOTKOWSKI R., WESTPHALOVÁ L. MEDIACE 2011 - Kultivovaný způsob řešení sporů. 2011.
Kantor L., Kantorová J., Szotkowski R. XXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY. 2010.
Hanzalová J., Křížovská I., Kolovrátníková E., Dostál J., Szotkowski R., Blažková H., Pavlas J. INFOTECH 2007 – Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 2007.
SBORNÍK - CELEK
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
KOPECKÝ K., SZOTKOWSKI R., DOPITA M., BEDNÁŘ V. Rizika internetu pro seniory. Český rozhlas Olomouc. 2011.
Kopecký K., Szotkowski R., Bednář V. Sexuální útočníci na internetu. Český rozhlas Olomouc. 2011.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Dobešová P., Szotkowski R. ASMR - nová virtuální droga?. 2013.
Szotkowski R. Clickjacking aneb Víte, na co „klikáte“?. Metodický portál RVP. 2011.
KOPECKÝ K., SZOTKOWSKI R., DOBEŠOVÁ P. Prohlášení E-Bezpečí ke změně zákona 127/2005 Sb.. Internetový portál E-Bezpečí. 2011.
LEGISLATIVA, PŘEDPISY
Kopecký K., Szotkowski R. Kyberšikana a další formy kybernetické agrese. 2017.
RECENZE
Szotkowski R. Počítač ve vyučování přírodovědných předmětů. e-Pedagogium (print). 2007.
Szotkowski R. Microsoft Windows XP a Microsoft Office XP. e-Pedagogium (print). 2006.
Szotkowski R. Multimédia v práci učitele. e-Pedagogium (print). 2006.
Szotkowski R. Obsah a forma disertační práce. e-Pedagogium (print). 2006.
Szotkowski R. Technology of education. e-Pedagogium (print). 2005.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Szotkowski R. Evaluace učebnic psychologie pro střední zdravotnické školy. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
Szotkowski R. Informovanost žáků základních škol o syndromu CAN. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
Szotkowski R. Náhradní rodinná péče z pohledu osvojitelů a pěstounů. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
PROJEKT
Dobešová P., KOPECKÝ K., KREJČÍ V., SZOTKOWSKI R. E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele 3. etapa. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2012.
NEUMEISTER P., SZOTKOWSKI R., TICHÁ Z., PITNEROVÁ D., JŮVOVÁ A., CHUDÝ Š Determinace a rozvoj kompetencí sociálního pedagoga v profesionální přípravě. GAČR. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
Szotkowski R. Hodnocení vybraných webových stránek veřejné správy. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Szotkowski R. Pedagogická diagnostika v mateřských školách na Prostějovsku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Szotkowski R. Uvádění začínajících učitelů do praxe. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Szotkowski R. Vliv masmédií na děti 2. stupně základních škol. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Szotkowski R. Specifika vzdělávání pyrotechniků Policie České republiky. Specifika vzdělávání pyrotechniků Policie České republiky. 2010.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Cvičení z didaktických technologií KPG/CDTQ LS Se 2
Cvičení z didaktických technologií KPG/KCDTQ LS 0
Cvičení z didaktických technologií KPG/CDTQ ZS Se 4
Cvičení z didaktických technologií KPG/KCDTQ ZS 4
Didaktické technologie KPG/KDIDT ZS 4
Didaktické technologie KPG/BDIDT ZS Cv 2
Education technologies KPG/ETECH ZS 0
Metodologie empirického výzkumu KPG/KMESQ ZS Cv 0
Metodologie empirického výzkumu KPG/KEVPQ ZS 9
Metodologie empirického výzkumu KPG/MPVQ ZS 1
Metodologie empirického výzkumu KPG/MEVPQ ZS Cv 4
Metodologie empirického výzkumu 1 KPG/MV1Q LS Se 1
Metodologie empirického výzkumu 1 KPG/KMV1Q LS 4
Metodologie empirického výzkumu 1 KPG/MV1Q LS 1
Metodologie empirického výzkumu 2 KPG/MV2Q ZS Se 1
Metodologie empirického výzkumu 2 KPG/KMV2Q ZS 4
Metodologie empirického výzkumu 2 KPG/MV2Q ZS 1
Praktikum empirického výzkumu KPG/NPPEV LS Cv 0
Praktikum pedagogického výzkumu KPG/KPPVQ LS 4
Praktikum výzkumných aktivit KPG/KPRVQ LS 4
Praktikum výzkumných aktivit KPG/KLPVQ LS 0
Praktikum výzkumných aktivit KPG/K2PVA LS 0
Praktikum výzkumných aktivit KPG/PRAVQ LS Cv 0
Praktikum z technol. vzdělávání KPG/PTVMK LS Cv 0
Praktikum z technologie vzdělávání KPG/MPTQ LS Se 1
Praktikum z technologie vzdělávání KPG/KMPTQ LS 4
Technologie vzdělávání KPG/WTEVZ ZS 4
Technologie vzdělávání KPG/WTEVZ ZS Cv 0
Tvorba didaktických testů KPG/KTDTQ ZS 4
Tvorba didaktických testů KPG/TDTQ ZS Cv 1
Výzkumné aktivity v MŠ KPG/KPVAQ ZS 6
Výzkumné aktivity v MŠ KPG/PVAQ ZS Se 2
Základy statistiky a analýza výzk. dat KPG/KSTAT ZS 4
Základy statistiky a analýza výzk. dat KPG/B2SAD ZS Se 1
Základy statistiky a analýza výzk. dat KPG/B2SAD ZS 1