Mgr. Simona Dobešová Cakirpaloglu, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635813
Pracoviště:
Katedra psychologie a patopsychologie
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
4.24
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. Šikana na pracovišti: Reliabilita a validita českého překladu revidované verze dotazníku negativních aktů – NAQ-R. Československá psychologie. 2017.
  Vévodová Š, Ročková Š, Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S., Kisvetrová H., Vévoda J. Compingové strategie a jejich vztah k syndromu vyhoření u onkologických sester. Psychologie a její kontexty (online). 2016.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Pečtová M., Vévodová Š Konformita u českých a amerických adolescentů. Profese on-line. 2016.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Pečtová M., Vévodová Š Konformita u českých a amerických adolescentů. Profese on-line. 2016.
  Vévodová Š, Šperková A., Vévoda J., Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní profil studentů nelékařských zdravotnických oborů. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2016.
  Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Coufalová D. Šikana na pracovišti a právní ochrana zaměstnaců v České republice. Psychologie a její kontexty (online). 2016.
  Cakirpaloglu S Konformizmot kaj češkite i amerikanskite adolescenti. Annual 2008 (Ed. Jorde Jakimovski, PhD.). 2009.
  Cakirpaloglu S., Řehan V. Konformita v dětském věku. Československá psychologie. 2007.
  Cakirpaloglu S. Přehled vybraných výzkumů z oblasti konformity. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2005.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  Cakirpaloglu S. Konformita u adolescentů. Konformita u adolescentů. 2007.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Dobešová Cakirpaloglu S, Lemrová S Career Anchors of Pre-Service Teachers in Context of Their Personality. INTED2017 Proceedings. 2017.
  Vévodová Š, Dobešová Cakirpaloglu S., Lastovičková A., Kozáková R., Grygová B. Empathy as a risk factor for burnout. 4th International multidisciplinary scientific conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017. 2017.
  Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. Osobnostní charakteristiky jedinců v pedagogické profesi. PHD EXISTENCE 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
  Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. Používání sociálních sítí ve vztahu k životní spokojenosti a sebehodnocení u studentů učitelských oborů. PHD EXISTENCE 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
  Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. Používání sociálních sítí ve vztahu k životní spokojenosti a sebehodnocení u studentů učitelských oborů. PHD EXISTENCE 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
  Dobešová Cakirpaloglu S, Kvintová J Relationship between Social Network Use and Self- Esteem among Pre-Service Teachers. EDULEARN17 Proceedings. 2017.
  Kvintová J, Dobešová Cakirpaloglu S, Szotkowski R Social Network Use and Pre-Service Teachers Life Satisfaction and Self-Esteem. INTED2017 Proceedings. 2017.
  Šmahaj J., Zielina M., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S. Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika. Psychologické dny 2016 "Možnosti a hranice psychologie". 2017.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J., da Silva Pereira PA, Titrek O., Sezen-Gultekin G. The incidence of workplace bullying in Czech teachers. ICLEL 2017 Conference Proceeding Book. 2017.
  Čech T., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., da Silva Pereira PA, Titrek O., Sezen-Gultekin G. Workplace bullying - coping strategies of teachers. ICLEL 2017 Conference Proceeding Book. 2017.
  Kvintová J., Sigmund M., Kohn S., Dobešová Cakirpaloglu S. Comparative study of life satisfaction and their components in current University Czech and American students. ICERI2016 Proceedings. 2016.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Conformity and risk behaviour among Czech and American Adolescents. EDULEARN16 Proceedings. 2016.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S., Kvintová J., Vévodová Š Conformity, Peer Pressure, Popularity and Risk Behavior among Adolescents. ICERI2016 Proceedings. 2016.
  Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. CONTEMPORARY ISSUES OF MOBBING IN SELECTED REGIONS IN CZECH REPUBLIC. Psychology and psychiatry education and educational research. 2016.
  Vévodová Š, Vévoda J., Špatenková N., Chrastina J., Dobešová Cakirpaloglu S. Fear death among older adults in home environment. Social Sciences and Arts SGEM 2016. 2016.
  Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Vévodová Š Needs, Values and Attitudes of Czech Teachers in the Context of their Profession. ICERI2016 Proceedings. 2016.
  Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. Potřeby, hodnoty a postoje českých učitelů v souvislosti s jejich profesí. PhD existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2016.
  Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Šmahaj J., Zielina M. Workplace bullying and the legal protection of workers in the Czech Republic. Psychology and psychiatry education and educational research. 2016.
  Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S., Rymeš M., Gillernová I. Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. Psychologie práce a organizace 2015 - Kvalita pracovního života. 2015.
  Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Problematika mobbingu ve vybraných krajích ČR a současné teoretické koncepty. Rozhodovanie v životě človeka. 2015.
  Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Šikana, úzkost a deprese mezi zaměstnanci ve vybraných krajích ČR. Škola a zdraví v 21. století. 2015.
  Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psihosocijalne dimenzije elektronskog zlostavljanja kod studenata visokih škola u Češkoj. Naše stvaranje. 2013.
  Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S. Mobbing v České republice - výzkum v průběhu. 29. Psychologické dni, Cesty k múdrosti. 2011.
  Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Problematika kyberšikany na vysokých školách. 29. Psychologické dni, Cesty k múdrosti. 2011.
  Cakirpaloglu P., Cakirpaloglu S., Simonović M. Izazovi savremene psihološke teorije vrednosti. Annual 2009. Ed. Simonović, M.. 2010.
  Cakirpaloglu S., Simonović M. Konformizam na dečijem uzrastu. Annual 2009. (Ed. Simonović, M.). 2010.
  KNIHA - CELEK
  Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. Šikana na pracovišti v České republice. Teorie, výzkum a praxe.. 2016.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Základy psychologie. 2010.
  KAPITOLA V KNIZE
  Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. 2013.
  ABSTRAKT
  Vévoda J., Dobešová Cakirpaloglu S. GENDER DIFFERENCES IN WORK VALUES OF PHYSICIANS. STEF92 Technology Ltd.. 2017.
  Dobešová Cakirpaloglu S. Konformita u adolescentů. Sborník. 2016.
  Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. Nejčastější zažívané formy negativného jednání a prevalence šikany na pracovišti v České republice. Sborník abstraktů. 2016.
  Zielina M., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Šmahaj J. Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika. Sborník abstraktů. 2016.
  Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. Psychologie práce a organizace - 2015. 2015.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S., Cakirpaloglu P., Šmahaj J. Problematika mobbingu ve vybraných krajích ČR a současné teoretické koncepty. 33. Psychologické dni. 2015.
  ŠMAHAJ J., Očenášková V., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní dimenze u VŠ studentů zasažených tradiční šikanou a kyberšikanou. Bulletin abstraktů. 2012.
  Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Kyberšikana a psycho-sociální rozměr. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
  Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Řehan V., Cakirpaloglu S. Mobbing in Czech Republic - Survey in progress. Psychology Abstract Book From the 5 th Annual International Conference on Psychology, 30 - 31 May, 2011 & 1 – 2 June, 2011, Athens, Greece. 2011.
  Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S. Mobbing v České republice - Výzkum v průběhu. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. 2011.
  OBEREIGNERŮ R., OBEREIGNERŮ K., REITEROVÁ E., Dobešová Cakirpaloglu S., KRÁL M., MAREŠ J., KAŇOVSKÝ P. Pilot outcomes of Tower of Hanoi test performance for executive function assessment in patients with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2011.
  Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Problematika kyberšikany na vysokých školách. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. 2011.
  Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů. Annual, Ed. Simonović, M.. 2011.
  OBEREIGNERŮ R., OBEREIGNERŮ K., DIVÉKY T., MAREŠ J., ŠMÍDOVÁ M., REITEROVÁ E., Dobešová Cakirpaloglu S., KAŇOVSKÝ P. Test Hanojské věže posouzení výkonu exekutivních funkcí u pacientů s remitentně relabující formou roztroušené sklerózy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Balaban Cakirpaloglu I., Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L. Anxiety and Stressful Situations in Primary School Pupils. 2017.
  Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Chrásková M. Perceived Life Satisfaction and Burnout Syndrome Among Teachers. 2017.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J. The Incidence of Workplace Bullying in Czech Teachers. 2017.
  Čech T., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Workplace Bullying Coping Strategies of Teachers. 2017.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S., Kvintová J., Vévodová Š Conformity, peer pressure, popularity and risk behavior among adolescents. 2016.
  Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Nejčastější zažívané formy negativního jednání a prevalence šikany na pracovišti v České republice. 2016.
  Šmahaj J., Zielina M., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S. Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika. 2016.
  Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. 2015.
  Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing na pracovišti ve vybraných krajích ČR. 2015.
  Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Problematika mobbingu ve vyraných krajích ČR a současné teoretické koncepty. 2015.
  ŠMAHAJ J., Dobešová Cakirpaloglu S., CAKIRPALOGLU P. Personality dimensions of university students affected by traditional bullying and cyberbullying. 2012.
  ŠMAHAJ J., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. 2012.
  Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Kyberšikana a psycho-sociální rozměr. 2011.
  Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Řehan V., Cakirpaloglu S. Mobbing in Czech republic - Survey in progress. 2011.
  Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S. Mobbing v České republice - Výzkum v průběhu. 2011.
  OBEREIGNERŮ R., OBEREIGNERŮ K., REITEROVÁ E., Dobešová Cakirpaloglu S., KRÁL M., MAREŠ J., KAŇOVSKÝ P. Pilot outcomes of Tower of Hanoi test performance for executive function assessment in patients with multiple sclerosis. 2011.
  Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Problematika kyberšikany na vysokých školách. 2011.
  Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů. 2011.
  ŠMAHAJ J., Dobešová Cakirpaloglu S., CAKIRPALOGLU P., OČENÁŠKOVÁ V. The psychosocial consequences of cyber-bullying among college students in the Czech Republic.. 2011.
  Cakirpaloglu S., Cakirpaloglu P., Řehan V. Conformity in Adolescence. Trans-cultural Comparative Study. 9th Annual International Conference on Social Science, June 2-5, 2010. 2010.
  Cakirpaloglu P., Cakirpaloglu S., Řehan V. Mobbing in Czech Republic-A pilot survey. 9th Annual International Conference on Social Science, June 2-5, 2010. 2010.
  Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Šmahaj J. Některé předpoklady a důsledky Mobbingu v ČR (pilotní výzkum). Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Dolejš M., Aigel R., Bacúrová M., Bendová K., Dobešová Cakirpaloglu S., FRANC L., Haase J., CHARVÁT M., Lemrová S., Maierová E., Neusar A., Očenášková V., ŘEHAN V., Šucha M., Vavrysová L., Večerková M., Veldová K., Vonostranský L. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  OBEREIGNERŮ R., OBEREIGNERŮ K., REITEROVÁ E., Dobešová Cakirpaloglu S., KRÁL M., MAREŠ J., KAŇOVSKÝ P. Pilot outcomes of Tower of Hanoi test performance for executive function assessment in patients with multiple sclerosis. 2011.
  Sovadinová M., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S. The career anchors of czech politicians. 2009.
  PROJEKT
  CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., ŘEHAN V., VTÍPIL Z. Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. GAČR. 2011.
  ŠMAHAJ J., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S., OČENÁŠKOVÁ V. Virtuální šikana a její psychosociální konsekvence u vysokoškolských studentů. MŠMT ČR/ UP. 2011.
  CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., ŘEHAN V., VTÍPIL Z. Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. GAČR. 2010.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Agresivita a šikana u dětí KPS/NPAGQ ZS Se 1
  Agresivita a šikana u dětí KPS/NPAGQ ZS 1
  Komunikace s rodiči 1 KPS/WVKO1 ZS 0
  Komunikace s rodiči 1 KPS/WVKO1 ZS Se 0
  Komunikace s rodiči 2 KPS/WVKO2 ZS Se 0
  Komunikace s rodiči 2 KPS/WVKO2 ZS 4
  Komunikativní dovednosti učitele KPS/NPKOQ ZS Se 1
  Komunikativní dovednosti učitele KPS/NPKOQ ZS 1
  Psychologická propedeutika KPS/BPPRK LS 0
  Psychologie krizových situací KPS/NPKSQ LS 1
  Psychologie krizových situací KPS/NPKSQ LS Se 1
  Psychologie stresu a duševní hygiena KPS/PPSQ LS Se 2
  Psychologie v životě člověka KPS/BPSČK ZS 8
  Psychologie 2 KPS/KMP2Q ZS 7
  Psychologie 2 KPS/KUP2Q ZS 7
  Psychologie 2 (Psychologie sociální) KPS/PSOC ZS 0
  Selected Chapters of Developmental psych KPS/ECDP ZS 1
  Selected Chapters of Social Psychology KPS/ECSP ZS 1
  Seminář z sociální psychologie KPS/KSPSQ LS 12
  Sociální psychologie KPS/K2SOB LS 0
  Sociální psychologie KPS/KPSSQ LS 0
  Sociální psychologie KPS/PSSQ LS 0
  Sociální psychologie KPS/B2SOP LS 2
  Úvod do psychologie KPS/MUPQ ZS 1
  Úvod do psychologie KPS/MUPQ ZS Se 1
  Úvod do psychologie (2) KPS/SPSYU ZS Se 0
  Úvod do psychologie (2) KPS/SPSYU ZS 2
  Vybrané kap. ze soc. psychologie rodiny KPS/PDR LS Cv 1
  Vývojová psychologie KPS/BPVPQ LS 1
  Vývojová psychologie KPS/BPVPQ LS Se 1