Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635209
Pracoviště:
Katedra psychologie a patopsychologie
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
4.26
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Člen AS fakulty (10. 11. 2011 - 10. 11. 2014)
Státnicová komise
  • SZZ - pedagogika a psychologie (člen, 2010-2011)
  • SZZ - pedagogická způsobilost (člen, 2009-)
Jiné komise a orgány
  • Tvorba denního rozvrhu. (člen, 2008-)
  • Referentka pro IT technologie (správa webových stránek) Katedra psychologie a patopsychologie. (člen, 2008-)
  • Spoluúčast v Hospicovém hnutí (Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce). (člen, 2009-2009)
  • Vysokoškolské poradenství pro studenty a zaměstnance (člen, 2008-)
  • Členka internetové poradny - psychologické poradenství; www.internetporadna.cz (člen, 2006-)
  • Komise pro závěrečné zkoušky výchovných poradců (člen, 2009-)
  • Referentka pro vědu a výkum (Katedra psychologie a patopsychologie) (poradce, 2008-)
ČLÁNEK
Křeménková L., Novotný JS, Marešová HM Teoretická východiska pro tvorbu modelu potenciálu podnikatelských kompetencí. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2017.
Křeménková L., Novotný JS Úskalí tvorby dotazníků pro děti a dospívající: zkušenosti z ohniskových skupin. Psychologie a její kontexty. 2017.
Křeménková L., Kvintová J., Pugnerová M. Vztah životní spokojenosti a jejích složek s osobnostními charakteristikami u studentů učitelských oborů. e-Pedagogium (print). 2017.
Novotný JS, Křeménková L. The relationship between resilience and academic performance at youth placed at risk. Československá psychologie. 2016.
Křeménková L., Novotný JS Role víry v prožívání smysluplnosti života u vysokoškolských studentů. Psychologie a její kontexty. 2015.
Křeménková L., Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Pugnerová M. Školní zralost a připravenost v kontextu pohlavních rozdílů. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2013.
Petrová A., Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M., Dařílek P. Školní zralost a připravenost v kontextu pohlavních rozdílů.. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2013.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Křeménková L. Pracovní spokojenost učitelů a související determinanty.. Disertační práce.. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Plevová I., Křeménková L. A Qualitative Analysis Of The Attitudes To The Migration Crisis. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017.
Křeménková L., Labajová M., Valihorová M. Míra stresu a zvládání ve školním prostředí.. Zdravá škola. 2011.
Moravcová I., Veteška J., KŘEMÉNKOVÁ L., Novotný JS Profil motivační struktury učitele.. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství 6.. 2010.
Křeménková L., Kaněčková E. Učitelé a stres.. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VII.. 2010.
Křeménková L. Pohled na problematiku pracovní spokojenosti učitelů.. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. 2009.
Křeménková L., POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ J. Pracovní spokojenost pedagogických pracovníků.. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VI.. 2009.
KŘEMÉNKOVÁ L., TICHÁ I., ŠVRČINOVÁ L. Přehledová studie problematiky resilience a možných rizikových faktorů u dětí a dospívajících v rodinném prostředí. Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. 2009.
Křeménková L., Kopecký M. Přehledová studie životní spokojenosti v kontextech praktické aplikace vybraných východních filosofických a náboženských systémů.. Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Křeménková L., HOLOUŠOVÁ D., VYHNÁLKOVÁ P. Vnitřní zdraví. Výchova žáků základní školy ke zdravému životnímu stylu. 2009.
Křeménková L. Příspěvek k percepci neverbálních projevů úzkostných žáků. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2008.
Křeménková L. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference. 2008.
Křeménková L., HOLOUŠOVÁ D., KŘEMÉNKOVÁ L. Závěrečné mezinárodní srovnání realizovaného výzkumu. Tvůrčí aktivita studentů. Využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy (vyhodnocení výzkumu).. 2008.
Křeménková L., HOLOUŠOVÁ D., KŘEMÉNKOVÁ L. Závěrečné mezinárodní srovnání realizovaného výzkumu. Tvůrčí aktivita studentů. Využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy (vyhodnocení výzkumu).. 2008.
Křeménková L., KŘEMÉNKOVÁ L., HOLOUŠOVÁ D. Znalost a dodržování tradic a zvyků u žáků mladšího školního věku. Tvůrčí aktivita studentů. Využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy (vyhodnocení výzkumu).. 2008.
Křeménková L., KŘEMÉNKOVÁ L., HOLOUŠOVÁ D. Znalost a dodržování tradic a zvyků u žáků mladšího školního věku. Tvůrčí aktivita studentů. Využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy (vyhodnocení výzkumu).. 2008.
KNIHA - CELEK
Křeménková L. Základy psychologie. 2013.
Šmelová E., Petrová A., Souralová E., Plevová I., Ludíková L., Dařílek P., Křeménková L., Pugnerová M. Pre-school education in the context of curriculum. 2012.
Petrová A., Dařílek P., Holásková K., Konečný J., Křeménková L., Kusák P., Plevová I., Pugnerová M., Škobrtal P., Tichá I., Urbanovská E. Vybrané kapitoly z psychologie. Vybrané kapitoly z psychologie. 2009.
Petrová A., Dařílek P., Holásková K., Konečný J., Křeménková L., Kusák P., Plevová I., Pugnerová M., Škobrtal P., Tichá I., Urbanovská E. Význam psychologie v životě člověka. Význam psychologie v životě člověka. 2009.
Petrová A., Dařílek P., Holásková K., Konečný J., Křeménková L., Kusák P., Plevová I., Pugnerová M., Škobrtal P., Tichá I., Urbanovská E. Žák sekundární školy 2. Žák sekundární školy 2. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
PETROVÁ A., PLEVOVÁ I., DAŘÍLEK P., PUGNEROVÁ M., KŘEMÉNKOVÁ L. Psychologické aspekty školní připravenosti. Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky. 2011.
KŘEMÉNKOVÁ L. Psychologické kontexty smyslu života. Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky. 2011.
Křeménková L Pohled na motivaci učitele.. Psychologické aspekty v práci učitele. 2010.
KŘEMÉNKOVÁ L. Autoregulace zátěže v rámci učitelské profese. Vybrané kapitoly z psychologie.. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Balaban Cakirpaloglu I., Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L. Anxiety and Stressful Situations in Primary School Pupils. 2017.
Křeménková L., Plevová I. Současná migrační krize a migranti očima občanů ČR. 2016.
Křeménková L. Meditační techniky. Meditační techniky - přednáška. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Tichá I., Šmelová E., Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Urbanovská E., Holásková K., Pugnerová M., Křeménková L., Kvintová J. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. 2012.
Petrová A., Plevová I., Křeménková L., Dařílek P., Pugnerová M. Kritická analýza a diskuze průběžných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti I.. 2012.
Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Křeménková L., Pugnerová M. Kritická analýza a diskuze průběžných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti II.. 2012.
Petrová A., Křeménková L., Plevová I., Dařílek P., Pugnerová M., Šmelová E. Kritická analýza a diskuze závěrečných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti I.. 2012.
Petrová A., Křeménková L., Plevová I., Pugnerová M., Dařílek P. Kritická analýza a diskuze závěrečných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti II.. 2012.
SBORNÍK - CELEK
Holoušová D., Křeménková L. Tvůrčí aktivita studentů. Využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy (vyhodnocení výzkumu).. Tvůrčí aktivita studentů. Využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy (vyhodnocení výzkumu).. 2008.
RECENZE
Křeménková L. Prejavy zníženia sebakontroly v Skúške kontinuitnej asociácie. Psychologie a její kontexty. 2013.
Křeménková L. Resilience versus "resilientní jedinec": co vlastně zkoumáme?. Psychologie a její kontexty. 2013.
Křeménková L. Láska a jiné nemoci. e-Pedagogium (print). 2009.
Křeménková L. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. e-Pedagogium (print). 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Křeménková L., Labajová M. School stress specification of Distance learning.. The International Science Conference - Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. 2010.
Křeménková L. Pracovní spokojenost učitelů.. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, VII. ročník mezinárodní vědecké konference.. 2009.
Křeménková L. Strategie zvládání zátěže učitelů českého jazyka.. Čeština - jazyk slovanský - mezinárodní vědecká konference.. 2009.
Křeménková L. Učitelé a stres. 2009.
Křeménková L. Vnitřní zdraví. The International Science Conference - Zdrowy styl zycia. 2009.
OPONENTSKÝ POSUDEK
KŘEMÉNKOVÁ L. ALKOHOLISMUS MLADISTVÝCH. Diplomová práce. 2011.
Křeménková L. NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE. Diplomová práce. 2011.
Křeménková L. Nespokojenost s vlastním tělem u adolescentů. Diplomová práce. 2011.
Křeménková L. PROBLEMATIKA GAMBLERSTVÍ U DOSPÍVAJÍCÍ POPULACE. Diplomová práce. 2011.
Křeménková L. PROBLEMATIKA STÁŘÍ A NEMOCI. Diplomová práce. 2011.
Křeménková L. ŠKOLNÍ ZRALOST. Diplomová práce. 2011.
Křeménková L. TRÉNINK PAMĚTI SE SENIORY. Diplomová práce. 2011.
Křeménková L. PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVÍ Z POHLEDU STUDENTŮ VYBRANÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL.. Oponentský posudek Diplomové práce.. 2010.
Křeménková L. PROBLEMATIKA DĚTÍ SPOJENÁ SE SYNDROMEM HYPERAKTIVITY (ADHD) V PODMÍNKÁCH 1.STUPNĚ ZŠ. Oponentský posudek na Diplomovou práci.. 2010.
Křeménková L. Specifické poruchy učení.. Posudek na diplomovou práci.. 2010.
Křeménková L. SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ.. Oponentský posudek na Diplomovou práci.. 2010.
Křeménková L. TRESTY A TÝRÁNÍ DĚTÍ V RODINÁCH.. Oponentský posudek Diplomové práce.. 2010.
Křeménková L. Závislost na alkoholu ? informovanost dětí na 1. stupni ZŠ.. Oponentský posudek na Diplomovou práci.. 2010.
Křeménková L. Jurčová Lenka: Šikana na druhém stupni ZŠ.. Oponentský posudek na diplomovou práci. 2009.
Křeménková L. Súkupová Monika: Motivace volby povolání u dospívající mládeže.. Oponentský posudek na diplomovou práci. 2009.
Křeménková L. Sýkorová Zuzana: Poruchy příjmu potravy u pubescentů. Oponentský posudek na diplomovou práci. 2009.
PROJEKT
Urbanovská E., Petrová A., Dařílek P., Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M. Vybrané aspekty diagnostiky úspěšnosti žáků v 1. ročníku základní školy. Grantová agentura České republiky. 2014.
Urbanovská E., Petrová A., Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M., Dařílek P., Kvintová J., Šmelová E., Petrová J., Fasnerová M. Psychické předpoklady dětí pro zvládání nároků v prvním roce povinné školní docházky v kontextu školních odkladů prizmatem cross-section výzkumu.. Grantová agentura ČR. 2013.
Nádvorníková P., Holá L., Bačíková A., Křeménková L. Motivace studentů Pedagogické fakulty UP v Olomouci ke studiu na profesi učitele. Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.
Křeménková L. Vybraná témata stresu a smyslu života. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání.. 2012.
KŘEMÉNKOVÁ L., TICHÁ I. Práce se skupinou. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání.. 2011.
KŘEMÉNKOVÁ L., TICHÁ I. Umění relaxace a zvládání stresu. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání.. 2011.
KŘEMÉNKOVÁ L. Zvládání stresu a zátěžových situací v kontextu smyslu života. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání.. 2011.
KŘEMÉNKOVÁ L. Zvládání stresu a zátěžových situací v kontextu smyslu života. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání.. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
Křeménková L. Agresivita v armádě. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Křeménková L. Aspekty dětské kresby. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Křeménková L. Komunikativní dovednosti zdravotníků při kontaktu s pacientem. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Křeménková L. Postoje studentů středních škol k národnostním menšinám. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Křeménková L. Syndrom vyhoření v učitelské profesi. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Křeménková L. Vybrané aspekty šikany - mobbing ve zdravotnické a pedagigické profesi. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Křeménková L. Vybranné aspekty syndromu CAN a domácí násilí. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Křeménková L. Vývoj dětské kresby. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Křeménková L. Vývoj dětské kresby na 1. stupni ZŠ. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Křeménková L. Agresivita žáků na 2. stupni ZŠ.. Bakalářská práce.. 2010.
Křeménková L. Alternativní porody. Bakalářská práce. 2010.
Křeménková L. Alternativní porody. Bakalářská práce.. 2010.
Křeménková L. Analýza motivačních faktorů a stimulace pracovníků v podniku.. Vedení bakalářské práce.. 2010.
Křeménková L. Aspekty šikany na druhém stupni ZŠ.. Bakalářská práce. 2010.
Křeménková L. Aspekty šikany na 2. stupni ZŠ. Bakalářská práce. 2010.
Křeménková L. Motivace žáků středních zdravotnických škol k výkonu zdravotnického povolání. Motivace žáků středních zdravotnických škol k výkonu zdravotnického povolání. 2010.
Křeménková L. Odměny a tresty u dětí.. Bakalářská práce.. 2010.
Křeménková L. Poruchy příjmu potravy. Poruchy příjmu potravy. 2010.
Křeménková L. Pracovní spokojenost učitelů MŠ. Bakalářská práce. 2010.
Křeménková L. Vývoj dětské hry v předškolním věku. Bakalářská práce. 2010.
Křeménková L. Zátěž u pomáhajících pracovníků. Zátěž u pomáhajících pracovníků. 2010.
Křeménková L. Zátěž v práci zdravotních sester na vybraných pracovištích. Zátěž v práci zdravotních sester na vybraných pracovištích. 2010.
Křeménková L. Zralost dítěte před vstupem do první třídy ZŠ.. Bakalářská práce.. 2010.
Křeménková L. Možnosti vzdělávání u mentálně handicapovaných dětí. Bakalářská práce. 2009.
Křeménková L. Pedagogicko-psychologické a speciální poradenství. Bakalářská práce. 2009.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Křeménková L. Aspekty individuálního vzdělávání v České republice. Závěrečná práce. 2010.
Křeménková L. Aspekty volby budoucího povolání na gymnáziu. Závěrečná práce. 2010.
Křeménková L. Jak utvářet školní klima ve třídě. Závěrečná práce. 2010.
Křeménková L. Poruchy příjmu potravy u studentů středních škol. Závěrečná práce. 2010.
Křeménková L. Problematika absence. Závěrečná práce. 2010.
Křeménková L. Vliv alergických onemocnění na žáka z pohledu výchovného poradce. Závěrečná práce. 2010.
Křeménková L. Aspekty školního výkonu. Závěrečná práce. 2009.
Křeménková L. Použití sociometrie v práci výchovného poradce. Závěrečná práce. 2009.
Křeménková L. Sexuální výchova na základních školách.. Závěrečná práce. 2009.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Fundamentals of Mental Hygiene KPS/NAFMH LS Se 1
Interakční psychologický výcvik USS/LIPV ZS 0
Kapitoly z psychologie osobnosti KPS/POSQ ZS Se 1
Obecná psychologie KPS/WOBPS ZS 6
Obecná psychologie KPS/WOBPS ZS Cv 0
Osobnost vých.poradce-specifika role 2 KPS/WVOS2 ZS 4
Osobnost vých.poradce-specifika role 2 KPS/WVOS2 ZS Se 0
Osobnost vých.poradce-specifika role 1 KPS/WVOS1 ZS Se 0
Osobnost vých.poradce-specifika role 1 KPS/WVOS1 ZS 0
Poradenské služby v podmínkách školy...1 KPS/WVPS1 ZS 0
Poradenské služby v podmínkách školy...1 KPS/WVPS1 ZS Se 0
Poradenské služby v podmínkách školy...2 KPS/WVPS2 ZS 4
Poradenské služby v podmínkách školy...2 KPS/WVPS2 ZS Se 0
Psych. osobnosti žáka a její diagnostika KPS/NPZPO LS Se 2
Psychological aspects of education KPS/EPAE ZS 1
Psychologická diagnostika KPS/LPDI LS 1
Psychologie KPS/WPSY ZS Cv 0
Psychologie KPS/WPSY ZS 4
Psychologie osobnosti žáka a diagnostika KPS/PODQ LS Cv 4
Psychologie 1 KPS/KMP1Q LS 6
Seminář z obecné psychologie KPS/KOPSQ ZS 12
Stress and Mental Hygiene KPS/ESMH ZS 1
Úvod do psychologie KPS/UUPQ ZS Cv 2
Úvod do psychologie KPS/KMUPQ ZS 0
Úvod do psychologie KPS/UUPQ ZS 1
Základy duševní hygieny KPS/ZDHQ LS Se 1
Základy psychologie KPS/ZPSQ ZS 2
Základy psychologie 1 KPS/KPS1Q ZS 12
Základy psychologie 1 KPS/ZPS1Q ZS 2