Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635350
Pracoviště:
Ústav speciálněpedagogických studií
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Purkrabská 2, 4
Místnost:
1.18
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Maštalíř J., Ludíková L., Chrastina J. „Breaking bad news“ – a short review of available models. SGEM 2017 Conference Proceedings. 2017.
  Chrastina J., Večeřová H., Maštalíř J. Selected aspects of sexuality in adults with intellectual disabilities – a synthesis of international knowledge. SGEM 2017 Conference Proceedings. 2017.
  Chrastina J., Smékalová L., Maštalíř J., Snopek P. Pedagogicko-psychologické aspekty života osob s diagnózou cystická fibróza - dopad do formálního vzdělávání a dalších forem celoživotního vzdělávání. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. 2015.
  Maštalíř J., Olejníčková J., Valenta M., Dubayová T., Žolnová J. Názory speciálních pedagogů a pracovníků vybraných sociálních služeb na problematiku ukončování povinné školní docházky studentů základních škol speciálních v souvislosti jejich přechodu do dalších navazujících sociálních služeb v Olomouckém kraji.. Študent na ceste k praxi II Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 15. – 16. máj 2013. 2013.
  Maštalíř J. Problematika přechodu absolventů základních škol speciálních se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do systému sociálních služeb v návaznosti naproces individuálního plánování. Sborníktextů z odborné mezinárodní konference Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
  Maštalíř J., Křížkovská P., Vymazalová E. Reálné faktory inkluze v kontextu problematiky institucionalizace a deinstitucionalizace. Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. 2012.
  MAŠTALÍŘ J. Využití koncepce plánování zaměřené na člověka pro uživatele sociálních služeb se zdravotním postižení. XII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI A VII. MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKÉ KONFERENCE „TEORIE PRAXI - PRAXE TEORII.“. 2012.
  KNIHA - CELEK
  Maštalíř J., Valenta M., Tomalová P. Speciální pedagogika - uvedení do jednotlivých pedií. 2013.
  Křížkovská P., Tomalová P., Maštalíř J., Müller O., Michalík J. Inkluzivní přístupy k dospělým osobám s mentálním postižením v pozdní dospělosti. 2012.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Alternativní a augment. komunikace 2 USS/OAK2 ZS Cv 2
  Alternativní a augmentativní kom. 2 USS/RAK2 ZS Cv 2
  Alternativní a augmentativní komunikace USS/MAAK LS Cv 2
  Alternativní a augmentativní komunikace USS/MAAK LS 1
  Alternativní a augmentativní komunikace USS/LAAK LS Cv 1
  Alternativní a augmentativní komunikace USS/LAAK LS 1
  Alternativní a augmentativní komunikace USS/KUAAK ZS Cv 0
  Alternativní a augmentativní komunikace USS/KUAAK ZS 4
  Dramaterapeutické techniky 2 USS/RDR2 LS Cv 2
  Dramaterapie USS/KTDRA LS 7
  Dramaterapie USS/LDRA LS Cv 2
  Dramaterapie USS/KZDRA LS 7
  Dramaterapie USS/ZDRA ZS Cv 2
  Dramika USS/KJDRA ZS 4
  Expresivně intervenční přístupy ve SPP 2 USS/KUEP2 ZS Cv 0
  Expresivně intervenční přístupy ve SPP 2 USS/UEP2 ZS Cv 1
  Expresivně intervenční přístupy ve SPP 2 USS/KUEP2 ZS 4
  Expresivně-intervenční přístupy ve SPP USS/AEPR LS Cv 2
  Expresivně-intervenční přístupy ve SPP USS/KAEPR ZS 4
  Expressively-intervention approaches 1 USS/EUEP1 LS 0
  Expressively-intervention approaches 1 USS/EUEP1 LS Cv 0
  Psychopedie 2 USS/WEPS2 LS 8
  Psychopedie 2 USS/KPPS2 ZS 7
  Speciálněpedagogická diagnostika USS/JSDG ZS 1
  Technické zabezpečení terapií USS/NUTZ LS Cv 0
  Terapeutické metody USS/TTEM LS Cv 1
  Terapeutické metody ve SPP 1 USS/ATM1 ZS 2
  Terapeutické metody ve SPP 2 USS/PTM2 ZS Cv 1
  Terapeutické metody ve SPP 2 USS/KUTM2 ZS 7
  Trénink komunik. a prezentač. dovedností USS/LTKD LS Cv 0
  Výcvik v komunikaci s klientem USS/NUKK LS Cv 0
  Výcvik v komunikaci s klientem USS/NUKK LS 0