Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635503
Pracoviště:
Katedra antropologie a zdravovědy
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
4.60
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Přijímací komise studijního oboru SZP (člen, 2011-)
  ČLÁNEK
  Kikalová K., Kopecký M., Charamza J., Zemánek P. Tělesné složení studentek Univerzity Palackého v Olomouci s ohledem na riziko skryté obezity. Slovenská antropológia. 2017.
  Tomanová J., Zemánek P. Project Day focused on Physical Activity and Diet. International Journal of Human Sciences. 2016.
  Tomanová J., Kikalová K., Kopecký M., Charamza J., Zemánek P. Somatický stav a krevní tlak 10-15letých chlapců v olomouckém kraji. Česká antropologie. 2016.
  Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Zemánek P. Somatický stav 6–18letých chlapců a dívek v Olomouckém kraji.. Česká antropologie. 2014.
  Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M. Stravovací návyky žáků základních škol v Olomouckém kraji. Česká antropologie. 2014.
  Zemánek P., Dömischová I. Testování vědomostí v e-learningu. Trendy ve vzdělávání. 2014.
  Tomanová J., Kopecký M., Kikalová K., Zemánek P., Charamza J. Užívání hormonální antikoncepce u dospívajících dívek v olomouckém regionu. Česká antropologie. 2014.
  Tomanová J., Kopecký M., Kikalová K., Zemánek P., Charamza J. Užívání hormonální antikoncepce u dospívajících dívek v olomouckém regionu. Česká antropologie. 2014.
  Dömischová I., Zemánek P. Vybrané aspekty evaluace vysokoškolské výuky. Trendy ve vzdělávání. 2014.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Zemánek P., Tomanová J., Kikalová K., Charamza J., Kopecký M., Bezděková M., Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. Analýza zdravotního stavu pedagogických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci. Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
  Zemánek P., Tomanová J., Kikalová K., Charamza J., Kopecký M., Bezděková M., Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. Analýza zdravotního stavu pedagogických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci. Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
  Zemánek P., Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. Problematika tabakismu u dospívající mládeže na středních školách v Kroměříži. Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
  Zemánek P., Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. Problematika tabakismu u dospívající mládeže na středních školách v Kroměříži. Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
  Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M., Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. Životní styl dětí na základních školách v Olomouckém kraji. Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
  Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M., Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. Životní styl dětí na základních školách v Olomouckém kraji. Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
  Tomanová J., Charamza J., Kopecký M., Kikalová K., Zemánek P., Majerová J., Bezděková M., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. Analýza hladiny glukózy jako rizikový faktor pro vznik diabetu mellitu u pedagogických pracovníků. Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
  Bezděková M., Chrásková M., Kopecký M., Zemánek P., Kikalová K., Tomanová J., Gembalczyk I., Fedyn B. Denní režim jako součást životního stylu studentů PdF UP v Olomouci. Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy. 2013.
  Kopecký M., Tomanová J., Kikalová K., Bezděková M., Zemánek P., Chrásková M., Gembalczyk I., Fedyn B. Nutriční návyky studentů PdF UP v Olomouci jako součást životního stylu. Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy. 2013.
  Charamza J., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Zemánek P., Bezděková M., Majerová J. Sledování kardiovaskulárního rizika ve vztahu k výživě, hladinám celkového cholesterolu a krevního tlaku u běžné populace. Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
  KNIHA - CELEK
  Skopalová J., Dömischová I., Zemánek P. Rodinná problematika. 2014.
  Zemánek P. Školní hygiena. 2014.
  Zemánek P., Charamza J. Úvod do epidemiologie. 2014.
  Zemánek P. Hygiena a bezpečnost práce. 2013.
  KAPITOLA V KNIZE
  Chrásková M., Tomanová J., Zemánek P. Zdraví, prevence úrazů a bezpečnost dětí předškolního věku v dopravní výchově. Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. 2015.
  ABSTRAKT
  Kikalová K., Kopecký M., Charamza J., Tomanová J., Zemánek P. Blood pressure of girls aged 10 to 18 with respect to intra-abdominal fat tissue. Biomedical Papers-Olomouc. 2015.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Zemánek P. Somatický stav a prevalence nadměrné hmotnosti a obezity u 6-18letých chlapců a dívek v Olomouckém kraji. 2014.
  Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M. Stravovací návyky žáků základních škol v Olomouckém kraji. 2014.
  Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M. Životní styl dětí na základních školách v Olomouckém kraji. 2014.
  Chrásková M., Kopecký M., Majerová J., Tomanová J., Zemánek P. Umím pomoci při poranění – první pomoc. 2013.
  Bezděková M., Tomanová J., Charamza J., Kopecký M., Kikalová K., Zemánek P., Majerová J. ANALÝZA HLADINY GLUKÓZY JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR PRO VZNIK DIABETU MELLITU U PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. 2012.
  Zemánek P., Tomanová J., Kikalová K., Charamza J., Kopecký M., Bezděková M. Analýza zdravotního stavu pedagogických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci. 2012.
  Kopecký M., Zemánek P., Kikalová K., Tomanová J., Bezděková M., Chrásková M. Denní režim jako součást životního stylu studentů PdF UP v Olomouci. 2012.
  Kopecký M., Tomanová J., Kikalová K., Bezděková M., Zemánek P. Nutriční návyky studentů PdF UP v Olomouci jako součást životního stylu. 2012.
  Charamza J., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Zemánek P., Majerová J., Bezděková M. SLEDOVÁNÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA VE VZTAHU K VÝŽIVĚ, HLADINÁM CELKOVÉHO CHOLESTEROLU A KREVNÍHO TLAKU U BĚŽNÉ POPULACE. 2012.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Zemánek P. Zdravé zuby. 2014.
  SBORNÍK - CELEK
  Tomanová J., Zemánek P., Kopecký M. Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
  OPONENTSKÝ POSUDEK
  Zemánek P. Efektivita projektu Hrou proti AIDS v Olomouckém kraji. Oponentský posudek. 2016.
  Zemánek P. Faktory ovlivňující vznik obezity u dětí. Oponentský posudek. 2016.
  Zemánek P. Laická první pomoc při akutním infarktu myokardu. Oponentský posudek. 2016.
  Zemánek P. Znalost dopravních pravidel u žáků základních škol. Oponentský posudek. 2016.
  Zemánek P. Životní styl dospělé populace v Olomouckém kraji. Oponentský posudek. 2016.
  Zemánek P. Životní styl pedagogů. Oponentský posudek. 2016.
  Zemánek P. Pohybová aktivita u žen s obezitou a nadváhou. Oponentský posudek. 2015.
  Zemánek P. Složení těla u mladých dospělých v olomouckém regionu. Oponentský posudek. 2015.
  Zemánek P. Úroveň pohybové aktivity u vojáků z povolání. Oponentský posudek. 2015.
  Zemánek P. Životní styl a jeho vliv na výskyt nádorů v ORL oblasti. Oponentský posudek. 2015.
  Zemánek P. Hypertenze – bio-psycho-sociální model. Oponentský posudek. 2014.
  Zemánek P. Pohybová aktivita u dětí staršího školního věku. Oponentský posudek. 2014.
  Zemánek P. Prevence zubního kazu u dětí na 2. stupni ZŠ. Oponentský posudek. 2014.
  Zemánek P. Příčiny obezity dětí předškolního věku. Oponentský posudek. 2014.
  Zemánek P. Rodina a její cesta do dnešní společnosti. Oponentský posudek. 2014.
  Zemánek P. Rodinná problematika. Oponentský posudek. 2014.
  Zemánek P. Tělesné složení u mládeže v období dospívání. Oponentský posudek. 2014.
  Zemánek P. Vybrané kapitoly z první pomoci. Oponentský posudek. 2014.
  Zemánek P. Vybrané kapitoly ze zdravotnické etiky. Oponentský posudek. 2014.
  Zemánek P. Zdravotnická psychologie. Oponentský posudek. 2014.
  Zemánek P. Adaptační proces zdravotnických záchranářů. Oponentský posudek diplomové práce. 2013.
  Zemánek P. Hygiena ve školských zařízeních. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
  Zemánek P. Kapitoly z didaktiky geografie. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
  Zemánek P. Kvalita a délka spánku u studentů středních škol Olomouckého kraje. Oponentský posudek bakalářské práce. 2013.
  Zemánek P. Pedagogická antropologie. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
  Zemánek P. Politická geografie. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
  Zemánek P. Regionální geografie Afriky. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
  Zemánek P. Regionální geografie Anglosaské Ameriky a Austrálie. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
  Zemánek P. Regionální geografie Asie. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
  Zemánek P. Regionální geografie Latinské Ameriky a Karibiku. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
  Zemánek P. Vzrůstající trend operativních porodů v České republice. Oponentský posudek diplomové práce. 2013.
  Zemánek P. Základy fyzické geografie 1. Hydrologie. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
  Zemánek P. Základy fyzické geografie 1. Meteorologie a klimatologie. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
  Zemánek P. Základy humánní geografie 1. Geografie obyvatelstva. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
  Zemánek P. Základy humánní geografie 2. Geografie sídel. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
  Zemánek P. Zdravý životní styl začínajícího učitele. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
  Zemánek P. Znalosti pedagogů mateřských škol o poskytování první pomoci při úrazech. Oponentský posudek bakalářské práce. 2013.
  Zemánek P. Životní styl adolescentů s diabetes mellitus. Oponentský posudek diplomové práce. 2013.
  Zemánek P. Životní styl řidičů kamionové dopravy. Oponentský posudek diplomové práce. 2013.
  Zemánek P. K úrovni mediální výchovy v současné škole. Oponentský posudek. 2012.
  Zemánek P. Sexuální výchova jako předmět výuky na školách. Oponentský posudek. 2012.
  Zemánek P. Sexuální výchova na základní škole. Oponentský posudek. 2012.
  Zemánek P. Výživa jako prevence obezity žen. Oponentský posudek. 2012.
  ZEMÁNEK P. Marketingová komunikace středních zdravotnických škol. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
  ZEMÁNEK P. Vliv životního stylu na onemocnění srdce a cév u zdravotnického personálu. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
  VEDENÍ PRÁCE
  Zemánek P. Alkohol a kouření u žáků základních a středních škol v Třebíči. Bakalářská diplomová práce. 2016.
  Zemánek P. Analýza tělesného složení u žáků 2. stupně základních škol. Magisterská diplomová práce. 2016.
  Zemánek P. Dodržování zdravého životního stylu v učitelské profesi. Bakalářská diplomová práce. 2016.
  Zemánek P. Efektivita projektu Hrou proti AIDS v Olomouckém kraji. Magisterská diplomová práce. 2016.
  Zemánek P. Hlučínsko z pohledu Kulturní a sociální antropologie. Bakalářská diplomová práce. 2016.
  Zemánek P. Problematika hygienických návyků u dětí v předškolním věku. Magisterská diplomová práce. 2016.
  Zemánek P. Problematika životního stylu pedagogů. Bakalářská diplomová práce. 2016.
  Zemánek P. Spánek jako součást denního režimu u žáků na základních školách. Magisterská diplomová práce. 2016.
  Zemánek P. Stravovací návyky žáků základních škol na Litovelsku. Bakalářská diplomová práce. 2016.
  Zemánek P. Užívání anabolických steroidů. Bakalářská diplomová práce. 2016.
  Zemánek P. Výchova k pohybu v životě dítěte. Bakalářská diplomová práce. 2016.
  Zemánek P. Vzdělávání a výchova mládeže v oblasti plánovaného rodičovství. Bakalářská diplomová práce. 2016.
  Zemánek P. Životní styl pedagogů. Magisterská diplomová práce. 2016.
  Zemánek P. Analýza nabídky programů výchovy ke zdraví města Olomouce. Bakalářská diplomová práce. 2015.
  Zemánek P. Analýza populačního vývoje v České republice v letech 2001-2011. Magisterská diplomová práce. 2015.
  Zemánek P. Demografická analýza populačního vývoje mikroregionu Strážnicko. Bakalářská diplomová práce. 2015.
  Zemánek P. Informovanost studentů vysokých škol o formách náhradní rodinné péče. Bakalářská diplomová práce. 2015.
  Zemánek P. Osobnost učitele výchovy ke zdraví pohledem žáků základních škol. Bakalářská diplomová práce. 2015.
  Zemánek P. Problematika znalostí o cannabis sativa u žáků ZŠ. Bakalářská diplomová práce. 2015.
  Zemánek P. Úroveň znalostí první pomoci u dopravní policie Olomouckého kraje. Magisterská diplomová práce. 2015.
  Zemánek P. Vliv životního stylu těhotné ženy na těhotenství a vývoj plodu. Bakalářská diplomová práce. 2015.
  Zemánek P. Zdravý životní styl u dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2015.
  Zemánek P. Znalost studentů středních škol o problematice onemocnění tuberkulózou. Magisterská diplomová práce. 2015.
  Zemánek P. Aplikace první pomoci v podmínkách základních škol. Bakalářská diplomová práce. 2014.
  Zemánek P. Držení těla a stav klenby nohou u předškolních dětí. Bakalářská diplomová práce. 2014.
  Zemánek P. Hygiena dítěte předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2014.
  Zemánek P. Hypertenze – bio-psycho-sociální model. Magisterská diplomová práce. 2014.
  Zemánek P. Obezita u dětí. Bakalářská diplomová práce. 2014.
  Zemánek P. Problematika syndromu vyhoření a jeho zmapování v učitelské profesi. Magisterská diplomová práce. 2014.
  Zemánek P. Sledování pohybových aktivit na ohebnost dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2014.
  Zemánek P. Váha školních tašek u žáků 1. a 2. třídy ZŠ. Bakalářská diplomová práce. 2014.
  Zemánek P. Vliv reklamy na životní styl žáků na 2. stupni základní školy. Bakalářská diplomová práce. 2014.
  Zemánek P. Výživa dětí v MŠ. Bakalářská diplomová práce. 2014.
  Zemánek P. Zdravotní péče z pohledu obyvatel ve vymezeném území. Bakalářská diplomová práce. 2014.
  Zemánek P. Astma a alergie u dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2013.
  Zemánek P. Nejčastější úrazy v předškolním věku. Bakalářská diplomová práce. 2013.
  Zemánek P. Ontogenetický vývoj člověka se zaměřením na období předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2013.
  Zemánek P. Výskyt alergických onemocnění u dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2013.
  Zemánek P. Vývoj porodnosti v obci Radostín nad Oslavou za posledních 120 let. Bakalářská diplomová práce. 2013.
  Zemánek P. Výživa dětí v mateřských školách. Bakalářská diplomová práce. 2013.
  Zemánek P. Zdravý životní styl začínajícího učitele. Magisterská diplomová práce. 2013.
  Zemánek P. Znalosti předškolních dětí o stravování a zdraví. Bakalářská diplomová práce. 2013.
  Zemánek P. Životní styl adolescentů s diabetes mellitus. Magisterská diplomová práce. 2013.
  Zemánek P. Hygienické návyky u dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2012.
  Zemánek P. Orální hygiena předškolních dětí. Bakalářská diplomová práce. 2012.
  Zemánek P. Role antioxidantů ve výživě člověka a jejich vliv na zdraví. Bakalářská diplomová práce. 2012.
  Zemánek P. Role pohybového aparátu v životě dítěte. Bakalářská diplomová práce. 2012.
  Zemánek P. Specifika výuky dětí s diagnózou diabetes mellitus v mateřských školách. Bakalářská diplomová práce. 2012.
  ZEMÁNEK P. Somatometrické charakteristiky chlapců mladšího školního věku ve fotbale. Bakalářská diplomová práce. 2011.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Biologická antropologie KAZ/MPBIA ZS Cv 1
  Biologie a zdravověda dítěte 2 KAZ/KMB2Q LS 10
  Biologie a zdravověda dítěte 2 KAZ/MKBD2 LS 0
  Biologie a zdravověda dítěte 2 KAZ/KUB2Q LS 7
  Biologie dětí a mládeže KAZ/WBIDM ZS 3
  Biologie dítěte a zdravověda 1 KAZ/KUB1Q ZS 2
  Biologie dítěte a zdravověda 1 KAZ/MKBD1 ZS 0
  Biologie dítěte a zdravověda 1 KAZ/UB1Q ZS Se 3
  Biologie dítěte a zdravověda 1 KAZ/UB1Q ZS 1
  Biologie dítěte a zdravověda 1 KAZ/MB1Q ZS Se 1
  Biologie dítěte a zdravověda 1 KAZ/KMB1Q ZS 6
  Biologie dítěte a zdravověda 1 KAZ/MB1Q ZS 1
  Biologie dítěte a zdravověda 2 KAZ/UB2Q LS 1
  Biologie dítěte a zdravověda 2 KAZ/BDZP2 LS 0
  Biologie dítěte a zdravověda 2 KAZ/UB2Q LS Se 3
  Biologie dítěte a zdravověda 2 KAZ/BDZP2 LS Se 0
  Biologie dítěte a zdravověda 2 KAZ/MB2Q LS 1
  Biologie dítěte a zdravověda 2 KAZ/MB2Q LS Se 1
  Hygiena KAZ/BKHYQ ZS 4
  Hygiena KAZ/BKHYZ ZS Se 0
  Hygiena KAZ/BPHYQ ZS Se 1
  Hygiena KAZ/BKHYQ ZS Se 0
  Hygiena KAZ/BKHYZ ZS 0
  Hygiena KAZ/BPHYQ ZS 1
  Hygiena KAZ/BKHYZ ZS Cv 0
  Hygiena a bezpečnost práce KAZ/WHYBP ZS 3
  Hygiena a epidemiologie KAZ/NKHYQ ZS 2
  Hygiena a epidemiologie KAZ/NPHYQ ZS Se 1
  Hygiena a epidemiologie KAZ/NPHYQ ZS 1
  Hygiena a epidemiologie KAZ/NKHYQ ZS Se 0
  Hygiena předškolního věku KAZ/WHPVM ZS Cv 2
  Hygiena předškolního věku KAZ/WHPVM ZS Se 0
  Hygiena předškolního věku KAZ/HPVMK ZS Cv 0
  Hygiena předškolního věku KAZ/HPVMK ZS 0
  Ochrana člověka za mimořádných událostí KAZ/NOČUQ LS 1
  Ochrana člověka za mimořádných událostí KAZ/NKOČQ LS 7
  Ochrana člověka za mimořádných událostí KAZ/NOČUQ LS Se 1
  Ochrana obyvatel za mimořádných událostí KAZ/NKOOM LS Se 0
  Ochrana obyvatel za mimořádných událostí KAZ/NKOOM LS 0
  Ochrana obyvatel za mimořádných událostí KAZ/KPOOQ ZS 4
  Ochrana obyvatel za mimořádných událostí KAZ/POOQ ZS Se 0
  Prevence rizikového chování KAZ/PRCZQ LS Cv 1
  Somatické a fyziologické char. žáka KAZ/KSFYQ LS 0
  Somatické a fyziologické char. žáka KAZ/SFCHQ LS 2
  Somatické a fyziologické charakteristiky KAZ/SFŽHQ LS 2
  Somatické a fyziologické charakteristiky KAZ/KFŽHQ LS 9
  Somatologie a somatopatologie KAZ/WSOMP ZS Cv 0
  Somatologie a somatopatologie KAZ/WSOMP ZS 8
  Speciální zdravotní propededeutika KAZ/KSZPQ ZS 7
  Speciální zdravotní propedeutika KAZ/MKSZP ZS 8
  Speciální zdravotní propedeutika KAZ/SZPDQ ZS 1
  Speciální zdravotní propedeutika KAZ/MPSZP ZS Cv 1
  Speciální zdravotní propedeutika KAZ/SZPDQ ZS Cv 1
  Speciální zdravotní propedeutika KAZ/MPSZP ZS 1
  Školní hygiena a první pomoc KAZ/BKHPP ZS Se 0
  Školní hygiena a první pomoc KAZ/BKHPP ZS 0
  Základy somatologie a somatopatologie KAZ/WSOSP ZS 4
  Základy somatologie a somatopatologie KAZ/WSOSP ZS Cv 0