Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585635503
Pracoviště:
Katedra antropologie a zdravovědy
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
4.60
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Přijímací komise studijního oboru SZP (člen, 2011–)
ČLÁNEK
Kikalová K., Kopecký M., Charamza J., Zemánek P. Tělesné složení studentek Univerzity Palackého v Olomouci s ohledem na riziko skryté obezity. Slovenská antropológia. 2017.
Tomanová J., Zemánek P. Project Day focused on Physical Activity and Diet. International Journal of Human Sciences. 2016.
Kikalová K., Kopecký M., Charamza J., Tomanová J., Zemánek P. Somatický stav a krevní tlak 10-15letých chlapců v olomouckém kraji. Česká antropologie. 2016.
Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Zemánek P. Somatický stav 6–18letých chlapců a dívek v Olomouckém kraji. Česká antropologie. 2014.
Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M. Stravovací návyky žáků základních škol v Olomouckém kraji. Česká antropologie. 2014.
Zemánek P., Dömischová I. Testování vědomostí v e-learningu. Trendy ve vzdělávání. 2014.
Tomanová J., Kopecký M., Kikalová K., Zemánek P., Charamza J. Užívání hormonální antikoncepce u dospívajících dívek v olomouckém regionu. Česká antropologie. 2014.
Tomanová J., Kopecký M., Kikalová K., Zemánek P., Charamza J. Užívání hormonální antikoncepce u dospívajících dívek v olomouckém regionu. Česká antropologie. 2014.
Dömischová I., Zemánek P. Vybrané aspekty evaluace vysokoškolské výuky. Trendy ve vzdělávání. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zemánek P., Tomanová J., Kikalová K., Charamza J., Kopecký M., Bezděková M. Analýza zdravotního stavu pedagogických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci. In Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. (Eds.) Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
Zemánek P., Tomanová J., Kikalová K., Charamza J., Kopecký M., Bezděková M. Analýza zdravotního stavu pedagogických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci. In Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. (Eds.) Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
Zemánek P. Problematika tabakismu u dospívající mládeže na středních školách v Kroměříži. In Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. (Eds.) Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
Zemánek P. Problematika tabakismu u dospívající mládeže na středních školách v Kroměříži. In Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. (Eds.) Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M. Životní styl dětí na základních školách v Olomouckém kraji. In Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. (Eds.) Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M. Životní styl dětí na základních školách v Olomouckém kraji. In Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. (Eds.) Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
Tomanová J., Charamza J., Kopecký M., Kikalová K., Zemánek P., Majerová J., Bezděková M. Analýza hladiny glukózy jako rizikový faktor pro vznik diabetu mellitu u pedagogických pracovníků. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Kopecký M., Zemánek P., Kikalová K., Tomanová J., Bezděková M., Chrásková M. Denní režim jako součást životního stylu studentů PdF UP v Olomouci. In Gembalczyk I., Fedyn B. (Eds.) Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy. 2013.
Kopecký M., Tomanová J., Kikalová K., Bezděková M., Zemánek P., Chrásková M. Nutriční návyky studentů PdF UP v Olomouci jako součást životního stylu. In Gembalczyk I., Fedyn B. (Eds.) Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy. 2013.
Charamza J., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Zemánek P., Bezděková M., Majerová J. Sledování kardiovaskulárního rizika ve vztahu k výživě, hladinám celkového cholesterolu a krevního tlaku u běžné populace. Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
KNIHA - CELEK
Cichá M., Hřivnová M., Chrásková M., Kočí J., Kurková P., Preissová Krejčí A., Sofková T., Tománková K., Tomanová J., Zemánek P. Pedagogická antropologie v podmínkách současné školy. 2017.
Skopalová J. Rodinná problematika. In Dömischová I., Zemánek P. (Eds.) 2014.
Zemánek P. Školní hygiena. 2014.
Zemánek P., Charamza J. Úvod do epidemiologie. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Zemánek P., Tomanová J. Denní režim žáků základních a středních škol. Pedagogická antropologie v podmínkách současné školy. 2017.
Zemánek P. Osobnost začínajícího učitele pohledem antropologie. Pedagogická antropologie v podmínkách současné školy. 2017.
Chrásková M., Tomanová J., Zemánek P. Zdraví, prevence úrazů a bezpečnost dětí předškolního věku v dopravní výchově. Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. 2015.
ABSTRAKT
Kikalová K., Kopecký M., Charamza J., Tomanová J., Zemánek P. Blood pressure of girls aged 10 to 18 with respect to intra-abdominal fat tissue. Biomedical Papers-Olomouc. 2015.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M. Stravovací návyky žáků základních škol v Olomouckém kraji. 2014.
Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M. Životní styl dětí na základních školách v Olomouckém kraji. 2014.
Chrásková M., Kopecký M., Majerová J., Tomanová J., Zemánek P. Umím pomoci při poranění – první pomoc. 2013.
Tomanová J., Charamza J., Kopecký M., Kikalová K., Zemánek P., Majerová J., Bezděková M. ANALÝZA HLADINY GLUKÓZY JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR PRO VZNIK DIABETU MELLITU U PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. 2012.
Zemánek P., Tomanová J., Kikalová K., Charamza J., Kopecký M., Bezděková M. Analýza zdravotního stavu pedagogických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci. 2012.
Kopecký M., Zemánek P., Kikalová K., Tomanová J., Bezděková M., Chrásková M. Denní režim jako součást životního stylu studentů PdF UP v Olomouci. 2012.
Kopecký M., Tomanová J., Kikalová K., Bezděková M., Zemánek P. Nutriční návyky studentů PdF UP v Olomouci jako součást životního stylu. 2012.
Charamza J., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Zemánek P., Majerová J., Bezděková M. SLEDOVÁNÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA VE VZTAHU K VÝŽIVĚ, HLADINÁM CELKOVÉHO CHOLESTEROLU A KREVNÍHO TLAKU U BĚŽNÉ POPULACE. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Zemánek P. Zdravé zuby. 2014.
SBORNÍK - CELEK
Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Zemánek P. Další vzdělávání učitelů mateřských škol. Oponentský posudek. 2018.
Zemánek P. Jóga pro děti předškolního věku. Oponentský posudek. 2018.
Zemánek P. Výchova k pohybu v životě dítěte. Oponentský posudek. 2018.
Zemánek P. Zdravý životní styl a pohybová aktivita seniorů. Oponentská posudek. 2018.
Zemánek P. Znalost dopravních pravidel začínajících řidičů. Oponentský posudek. 2018.
Zemánek P. Kvalita výuky první pomoci v autoškolách. Oponentský posudek. 2017.
Zemánek P. Prevence dětské obezity. Oponentský posudek. 2017.
Zemánek P. Psychická zátěž v profesi všeobecné sestry. Oponentský posudek. 2017.
Zemánek P. Virtuální drogy ve světě žáků. Oponentský posudek. 2017.
Zemánek P. Vybrané aspekty životního stylu policistů. Oponentský posudek. 2017.
Zemánek P. Životní styl pedagogů mateřských škol. Oponentský posudek. 2017.
Zemánek P. Životní styl studentů zdravotnických oborů. Oponentský posudek. 2017.
Zemánek P. Životní styl učitelky mateřské školy. Oponentský posudek. 2017.
Zemánek P. Životní styl učitelů speciální pedagogiky a stres. Oponentský posudek. 2017.
Zemánek P. Efektivita projektu Hrou proti AIDS v Olomouckém kraji. Oponentský posudek. 2016.
Zemánek P. Faktory ovlivňující vznik obezity u dětí. Oponentský posudek. 2016.
Zemánek P. Laická první pomoc při akutním infarktu myokardu. Oponentský posudek. 2016.
Zemánek P. Životní styl dospělé populace v Olomouckém kraji. Oponentský posudek. 2016.
Zemánek P. Životní styl pedagogů. Oponentský posudek. 2016.
Zemánek P. Pohybová aktivita u žen s obezitou a nadváhou. Oponentský posudek. 2015.
Zemánek P. Úroveň pohybové aktivity u vojáků z povolání. Oponentský posudek. 2015.
Zemánek P. Hypertenze – bio-psycho-sociální model. Oponentský posudek. 2014.
Zemánek P. Pohybová aktivita u dětí staršího školního věku. Oponentský posudek. 2014.
Zemánek P. Prevence zubního kazu u dětí na 2. stupni ZŠ. Oponentský posudek. 2014.
Zemánek P. Příčiny obezity dětí předškolního věku. Oponentský posudek. 2014.
Zemánek P. Rodina a její cesta do dnešní společnosti. Oponentský posudek. 2014.
Zemánek P. Rodinná problematika. Oponentský posudek. 2014.
Zemánek P. Tělesné složení u mládeže v období dospívání. Oponentský posudek. 2014.
Zemánek P. Vybrané kapitoly z první pomoci. Oponentský posudek. 2014.
Zemánek P. Vybrané kapitoly ze zdravotnické etiky. Oponentský posudek. 2014.
Zemánek P. Zdravotnická psychologie. Oponentský posudek. 2014.
Zemánek P. Adaptační proces zdravotnických záchranářů. Oponentský posudek diplomové práce. 2013.
Zemánek P. Hygiena ve školských zařízeních. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
Zemánek P. Kapitoly z didaktiky geografie. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
Zemánek P. Kvalita a délka spánku u studentů středních škol Olomouckého kraje. Oponentský posudek bakalářské práce. 2013.
Zemánek P. Pedagogická antropologie. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
Zemánek P. Politická geografie. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
Zemánek P. Regionální geografie Afriky. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
Zemánek P. Regionální geografie Anglosaské Ameriky a Austrálie. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
Zemánek P. Regionální geografie Asie. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
Zemánek P. Regionální geografie Latinské Ameriky a Karibiku. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
Zemánek P. Vzrůstající trend operativních porodů v České republice. Oponentský posudek diplomové práce. 2013.
Zemánek P. Základy fyzické geografie 1. Hydrologie. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
Zemánek P. Základy fyzické geografie 1. Meteorologie a klimatologie. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
Zemánek P. Základy humánní geografie 1. Geografie obyvatelstva. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
Zemánek P. Základy humánní geografie 2. Geografie sídel. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
Zemánek P. Zdravý životní styl začínajícího učitele. Oponentský posudek studijní opory. 2013.
Zemánek P. Znalosti pedagogů mateřských škol o poskytování první pomoci při úrazech. Oponentský posudek bakalářské práce. 2013.
Zemánek P. Životní styl adolescentů s diabetes mellitus. Oponentský posudek diplomové práce. 2013.
Zemánek P. Životní styl řidičů kamionové dopravy. Oponentský posudek diplomové práce. 2013.
Zemánek P. K úrovni mediální výchovy v současné škole. Oponentský posudek. 2012.
Zemánek P. Sexuální výchova jako předmět výuky na školách. Oponentský posudek. 2012.
Zemánek P. Sexuální výchova na základní škole. Oponentský posudek. 2012.
Zemánek P. Výživa jako prevence obezity žen. Oponentský posudek. 2012.
ZEMÁNEK P. Marketingová komunikace středních zdravotnických škol. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
ZEMÁNEK P. Vliv životního stylu na onemocnění srdce a cév u zdravotnického personálu. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
Zemánek P. Další vzdělávání učitelů mateřských škol. Závěrečná práce. 2018.
Zemánek P. Jóga pro děti předškolního věku. Magisterská diplomová práce. 2018.
Zemánek P. Výchova k pohybu v životě předškolního dítěte. In . (Eds.) Závěrečná práce. 2018.
Zemánek P. Poruchy příjmu potravy u žáků druhého stupně ZŠ v Dašicích. In Zemánek P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2017.
Zemánek P. Poruchy příjmu potravy u žáků druhého stupně ZŠ v Dašicích. In Zemánek P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2017.
Zemánek P. Psychická zátěž v profesi všeobecné sestry. In Zemánek P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2017.
Zemánek P. Role začínajícího učitele v současné škole v okrese Svitavy. Magisterská diplomová práce. 2017.
Zemánek P. Rusíni v České republice z pohledu kulturní a sociální antropologie. Bakalářská diplomová práce. 2017.
Zemánek P. Stav klenby nohou žáků na základních školách ve Strážnici. Magisterská diplomová práce. 2017.
Zemánek P. Školní klima a jeho vliv na psychiku učitele základní školy. Magisterská diplomová práce. 2017.
Zemánek P. Úroveň pohybového aparátu dítěte předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2017.
Zemánek P. Vybrané aspekty životního stylu policistů. Bakalářská diplomová práce. 2017.
Zemánek P. Životní styl pedagogů mateřských škol. Magisterská diplomová práce. 2017.
Zemánek P. Životní styl učitelky mateřské školy. Závěrečná práce. 2017.
Zemánek P. Životní styl učitelů speciální pedagogiky a stres. Magisterská diplomová práce. 2017.
Zemánek P. Analýza tělesného složení u žáků 2. stupně základních škol. Magisterská diplomová práce. 2016.
Zemánek P. Dodržování zdravého životního stylu v učitelské profesi. Bakalářská diplomová práce. 2016.
Zemánek P. Efektivita projektu Hrou proti AIDS v Olomouckém kraji. Magisterská diplomová práce. 2016.
Zemánek P. Hlučínsko z pohledu Kulturní a sociální antropologie. Bakalářská diplomová práce. 2016.
Zemánek P. Problematika hygienických návyků u dětí v předškolním věku. Magisterská diplomová práce. 2016.
Zemánek P. Problematika životního stylu pedagogů. Bakalářská diplomová práce. 2016.
Zemánek P. Stravovací návyky žáků základních škol na Litovelsku. Bakalářská diplomová práce. 2016.
Zemánek P. Užívání anabolických steroidů. Bakalářská diplomová práce. 2016.
Zemánek P. Výchova k pohybu v životě dítěte. Bakalářská diplomová práce. 2016.
Zemánek P. Vzdělávání a výchova mládeže v oblasti plánovaného rodičovství. Bakalářská diplomová práce. 2016.
Zemánek P. Životní styl pedagogů. Magisterská diplomová práce. 2016.
Zemánek P. Analýza nabídky programů výchovy ke zdraví města Olomouce. Bakalářská diplomová práce. 2015.
Zemánek P. Analýza populačního vývoje v České republice v letech 2001-2011. Magisterská diplomová práce. 2015.
Zemánek P. Demografická analýza populačního vývoje mikroregionu Strážnicko. Bakalářská diplomová práce. 2015.
Zemánek P. Osobnost učitele výchovy ke zdraví pohledem žáků základních škol. Bakalářská diplomová práce. 2015.
Zemánek P. Problematika znalostí o cannabis sativa u žáků ZŠ. Bakalářská diplomová práce. 2015.
Zemánek P. Úroveň znalostí první pomoci u dopravní policie Olomouckého kraje. Magisterská diplomová práce. 2015.
Zemánek P. Vliv životního stylu těhotné ženy na těhotenství a vývoj plodu. Bakalářská diplomová práce. 2015.
Zemánek P. Zdravý životní styl u dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2015.
Zemánek P. Aplikace první pomoci v podmínkách základních škol. Bakalářská diplomová práce. 2014.
Zemánek P. Držení těla a stav klenby nohou u předškolních dětí. Bakalářská diplomová práce. 2014.
Zemánek P. Hygiena dítěte předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2014.
Zemánek P. Hypertenze – bio-psycho-sociální model. Magisterská diplomová práce. 2014.
Zemánek P. Obezita u dětí. Bakalářská diplomová práce. 2014.
Zemánek P. Sledování pohybových aktivit na ohebnost dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2014.
Zemánek P. Váha školních tašek u žáků 1. a 2. třídy ZŠ. Bakalářská diplomová práce. 2014.
Zemánek P. Vliv reklamy na životní styl žáků na 2. stupni základní školy. Bakalářská diplomová práce. 2014.
Zemánek P. Výživa dětí v MŠ. Bakalářská diplomová práce. 2014.
Zemánek P. Zdravotní péče z pohledu obyvatel ve vymezeném území. Bakalářská diplomová práce. 2014.
Zemánek P. Astma a alergie u dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2013.
Zemánek P. Nejčastější úrazy v předškolním věku. Bakalářská diplomová práce. 2013.
Zemánek P. Výskyt alergických onemocnění u dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2013.
Zemánek P. Vývoj porodnosti v obci Radostín nad Oslavou za posledních 120 let. Bakalářská diplomová práce. 2013.
Zemánek P. Výživa dětí v mateřských školách. Bakalářská diplomová práce. 2013.
Zemánek P. Zdravý životní styl začínajícího učitele. Magisterská diplomová práce. 2013.
Zemánek P. Znalosti předškolních dětí o stravování a zdraví. Bakalářská diplomová práce. 2013.
Zemánek P. Životní styl adolescentů s diabetes mellitus. Magisterská diplomová práce. 2013.
Zemánek P. Hygienické návyky u dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Zemánek P. Orální hygiena předškolních dětí. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Zemánek P. Role antioxidantů ve výživě člověka a jejich vliv na zdraví. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Zemánek P. Role pohybového aparátu v životě dítěte. Bakalářská diplomová práce. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.