Oznámení děkanky – pracovní povinnost studentů

Úterý 13. říjen 2020, 11:50 – Text: děkanka fakulty prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

Vážené studentky, vážení studenti,

 

v návaznosti na Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1 027 se ukládá pracovní povinnost studentům PdF UP v Olomouci v prezenční formě studia v níže uvedených programech.

 

Studenti 1. a 2. ročníků ve studijních programech: 

 • B0111A190009 Bc. Sociální pedagogika (obě specializace) 
 • N0111A190010 NMgr. Sociální pedagogika (obě specializace) 
 • B0111A190006 Bc. Speciální pedagogika (všechny specializace) 
 • B0112A300003 Bc. Speciální pedagogika - učitelství pro mateřské školy 
 • B0988A190001 Bc. Vychovatelství a speciální pedagogika 
 • B0113A300001 Bc. Speciální pedagogika pro (v kombinaci s programy učitelství) 
 • N0188A190001 NMgr. Speciální pedagogika pro (v kombinaci s programy učitelství) 
 • M0915A190001 Mgr. Logopedie 
 • M0113A300003 Mgr. Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika 
 • N0188A190001 NMgr. Speciální pedagogika - poradenství NMgr. 
 • N0188A190002 NMgr. Speciální pedagogika - dramaterapie  
 • P0111D190002 DSP Speciální pedagogika 

Studenti 3. a vyšších ročníků  ve studijních programech: 

 • B7506 Bc. Speciální pedagogika,  
 • M7506 Mgr. Speciální pedagogika  
 • N7506 NMgr. Speciálních pedagogika 
 • P7506 DSP Speciální pedagogika 

 

Tato pracovní povinnost je přijata za účelem zajištění poskytování sociálních služeb a zajištění poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu platnosti nouzového stavu.

 

Vedení fakulty předává v souladu s požadavky Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1 027  kontaktní údaje studentů výše uvedených programů na hejtmanství Olomouckého kraje, které v případě potřeby již bude studenty kontaktovat samo.

 

 

V Olomouci 13. 10. 2020

                                                                                                       prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. v.r.
                                                                                                                      děkanka PdF UP v Olomouci

 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-cr-ze-dne-12-10-2020-k-prijeti-krizovych-opatreni/

 

Zpět