Katedra primární a preprimární pedagogiky zve na konferenci

Pátek 15. říjen 2021, 12:21 – Text: Ondřej Moučka

Katedra primární a preprimární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci, kterou pořádá v návaznosti na výstupy řešeného projektu TA ČR: Online aplikace jako nástroj pedagogické diagnostiky a intervence v práci učitele mateřské školy s akcentem na školní připravenost, jehož hlavní řešitelkou je prof. Eva Šmelová, vedoucí katedry primární a preprimární pedagogiky. Konference s názvem Aktuální otázky pedagogické diagnostiky v předškolním vzdělávání proběhne 3. listopadu 2021 a to v hybridní formě:

Prezenční část je určena především učitelkám MŠ,  a proběhne přímo na katedře primární a preprimární pedagogiky, online část je potom určena všem dalším zájemcům a zájemkyním o tematiku konference a proběhne na platformě MS Teams.

Plánovaný program:

1. ČÁST – v hybridní formě

9:30  –  10:00        Prezence

10:00 – 10:30        Pedagogická diagnostika – stále aktuální téma
prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

10:30 – 11:00        Pedagogická diagnostika v mateřské škole – ředitelka MŠ

11:00 – 11:30        Školní připravenost – PPP   

11:30 – 12:00        Představení online aplikace s reflexí v reálných podmínkách pedagogické praxe
PhDr. Pavlína Částková, Ph.D., PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.

12:00 – 13:00        Přestávka

 

2. ČÁST – pouze v prezenční formě v PC učebně

13:00 – 15:00        Instruktáž práce s online aplikací

15:00 – 15:30        Prostor pro diskusi a dotazy a závěry ze setkání

 

Účast na konferenci je bezplatná, vše je plně hrazeno z rozpočtu katedry primární a preprimární pedagogiky.

V příloze najdete pozvánku a přihlášku: 

Zpět