Interaktivní vzdělávací konference a workshop Vánoce a zdraví již poosmé

Fotogalerie: Ondřej Moučka
pátek 13. prosinec 2019, 14:03

Ve středu 5. 12. se na pedagogické fakultě za hojné účasti a pod záštitou děkanky fakulty uskutečnil již 8. ročník interaktivní vzdělávací konference a workshopu Vánoce a zdraví. Akce byla uspořádána katedrou antropologie a zdravovědy zastoupenou doc. Mgr. Martinou Cichou, Ph.D., dále katedrou primární a preprimární pedagogiky v čele s prof. PhDr. Evou Šmelovou, Ph.D., katedrou psychologie a patopsychologie reprezentovanou zástupkyní vedoucí katedry Mgr. Michaelou Pugnerovou, Ph.D.  V letošním roce byl vzdělávací workshop podpořen projektem „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“ na kterém PdF UP participuje a jehož koordinátorem je doc. Ing. Čestmír Serafín, Ph.D. Na konferenci se podílela také řada spolupořádajících organizací, například Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity reprezentovaná PhDr. Mgr. Jitkou Slanou Reissmannovou, Ph.D., a zejména dlouhodobý partner vzdělávacích akcí katedry antropologie a zdravovědy – Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, zastoupená předsedkyní doc. PaedDr. Miluší Raškovou, Ph.D. Ta se ujala také spolumoderování s hlavní organizátorkou doc. Mgr. Michaelou Hřivnovou, Ph.D., která v úvodu vzdělávací konference účastnice a účastníky přivítala jménem Centra výzkumu zdravého životního stylu i jménem Asociace pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví. Vánoce a zdraví byly organizačně zajištěny a finančně podpořeny Centrem celoživotního vzdělávání v čele s Ing. Alenou Opletalovou, Ph.D. Za zmínku stojí jistě také letitý partner konference – Státní zdravotní ústav v Praze, konkrétně Centrum podpory veřejného zdraví, jehož vedoucí MUDr. Marie Nejedlá byla první přednášející konference.
Tradice předvánočních vzdělávacích akcí, zaměřených na zdraví, byla na fakultě zahájena v roce 2012, jak uvedla hlavní organizátorka docentka Michaela Hřivnová: „Tehdy jsme se poprvé v širších souvislostech zamýšleli nad propojením specifických situací, aktivit či zvyků až zlozvyků typických pro vánoční období souvisejících s aspekty lidského zdraví na úrovni fyzické, psychické, sociální až po rozměr spirituálního zdraví. Interaktivní vzdělávací workshopy Vánoce a zdraví se v průběhu let vždy snažily najít cestu možných ‚zdravých‘ nebo alespoň ‚zdravějších‘ alternativ například v oblasti vánočního mlsání. Akcent byl kladen na prevenci či minimalizaci stresu a ukázky možností relaxace včetně cvičení i aromaterapie. Řešena byla problematika alkoholu, rizikového chování v dopravě, rizikové manipulace s pyrotechnikou atp. Dostali jsme se k tématům, u kterých jsme přemítali nad vánocemi dětí bez domova, k čemuž se i v letošním ročníku budeme vracet.“
Cílem konference je každoročně přinášet i témata nová, a to jak v přednáškovém, tak i workshopovém bloku, se záměrem podpořit zdravotní gramotnost napříč populačním spektrem odborníků-pedagogů, a sekundárně i jejich žáků.
Letos tak mohli návštěvníci konference shlédnout prezentace s pestrou škálou zajímavých témat, například inovativní digitální vzdělávací zdroje ve výchově ke zdraví, život v Dětském centru Ostrůvek nejen o vánocích, prevence chronických neinfekčních chorob a možnosti pedagogické intervence, psychoterapie v léčbě obezity či příspěvek o výchově s názvem Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe. Rovněž nabídka praktických workshopů byla bohatá a zajímavá. Připraveny byly například workshopy zaměřené na cvičení proti stresu, kontakt těla a duše v tanečně pohybové terapii, význam rovnováhy mezi dáváním a přijímáním, tajemství přírodního kvásku. Jeden z workshopů se týkal využití metody krátké intervence v prevenci šíření sexuálně přenosných nemocí u adolescentů a zájemci mohli využít hodnocení tělesného složení a konzultace s PhDr. Terezou Sofkovou, Ph.D. O příjemnou atmosféru nadcházejících vánoc se staral další doprovodný program – na zahájení konference vystoupili s pásmem vánočních písní žáci a žákyně 2. stupně ZŠ Náklo, v průběhu konference byla možnost nejen si prohlédnout, ale také zakoupit rukodělné výrobky nebo českou ekologickou drogerii. Centrum celoživotního vzdělávání také pro všechny připravilo (nealkoholický) adventní punč.

Zpět