Jiří Dostál z PdF zpracoval podkladovou studii k zavedení nového předmětu Technika

Podkladová studie k zavedení předmětu Technika pochází z pedagogické fakulty.
Foto: PdF UP
čtvrtek 29. srpen 2019, 11:01 – Text: Milada Hronová

Na zhruba třiceti základních školách se od září začne pilotně vyučovat nový předmět Technika. Podkladovou studii k zavedení tohoto předmětu vypracoval v Národním ústavu pro vzdělávání Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy pedagogické fakulty.

Posílení technického vzdělávání a výuky praktických dovedností ve školách dlouhodobě podporují a prosazují Hospodářská komora a Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Záměr začlenit do školního vzdělávání učivo orientované na techniku v podobě uceleného předmětu však dosud narážel na chybějící společenský kompromis.

„Toto se podařilo překonat a záměr zavedení předmětu Technika je mimo jiné obsažen i v Inovační strategii České republiky 2019 – 2030 The Czech Republic: The Country for the Future. Vize vytvoření nového předmětu je také součástí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019 – 2023. V něm se konkrétně uvádí, že do roku 2022 bude pokusně ověřeno zavedení předmětu Technika, který bude podle výsledků zařazen do školních vzdělávacích programů,“ řekl Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy.

V rámci rozvoje gramotností by žáci základních škol podle něj neměli mít nerovné podmínky. To platí jak pro gramotnost čtenářskou, matematickou, přírodovědnou, tak i technickou. „Je nezbytné zajistit stejné vzdělávací příležitosti i z toho důvodu, že dopředu nevíme, jaké žáci mají zájmy anebo dokonce i talent či nadání. K jejich objevení musejí existovat vhodné podmínky, to znamená, že musejí mít příležitost se s učivem zaměřeným na techniku ve školách setkat,“ dodal Jiří Dostál, který je též vedoucím pracovní skupiny Člověk a technika při Národním ústavu pro vzdělávání.

Učivo, zahrnuté pod vzdělávací oblast Člověk a technika, přispívá podle něj v nemalé míře k rozvoji myšlení žáků, a proto se jeho vzdělávací obsah podstatně orientuje na široké a oborově různorodé spektrum praktických činností, do nichž technika zasahuje. „Cílem předmětu bude naučit děti pracovat s různými druhy materiálu a nástroji, jako jsou třeba šroubovák, kladívko či kleště, i s moderními technologiemi, jako jsou lasery pro opracování nejrůznějších materiálů nebo 3D tiskárny,“ doplnil.

O rozhodnutí zavést do základních škol tento nový předmět informoval už dříve ministr průmyslu Karel Havlíček. Nyní se zvažuje řada variant, jak školy učivo o technice zařadí. „Optimální se jeví zařadit jej v každém ročníku druhého stupně základních škol v rozsahu jedné hodiny týdně, a to v podobě uceleného vyučovacího předmětu označovaného jako Technika. Samozřejmě že školy mohou mít výuku na základě vlastního uvážení ve dvouhodinových blocích jednou za čtrnáct dnů nebo si vytvoří integrované předměty. Na jedné straně taková výuka napomůže praktické realizaci, jelikož aktivity žáků vyžadují více času, na straně druhé však rovnoměrné rozvrstvení ve všech ročnících by zase mohlo pomoci uplatňovat mezipředmětové vazby. To, co se například probere v matematice či fyzice, lze ihned propojit s technikou a naopak,“ uvedl vedoucí katedry a informační výchovy.

Podmínky bezproblémového naplňování nově formulovaných očekávaných výstupů učení vázaných ke vzdělávací oblasti Člověk a technika, a to jak po stránce personální, materiální i metodické jsou na mnohých školách podle Jiřího Dostála vytvořeny již dnes. Zejména materiální podmínky jsou podle něj díky různým projektovým výzvám neustále zlepšovány.

„Je potřebné však reagovat i na potřebu personálního zajištění výuky aprobovanými učiteli pedagogické fakulty. Znalost a dovednost jak učit je velmi podstatná. I proto naše katedra navrhla a úspěšně akreditovala studijní program Technika a člověk a svět práce – učitelství pro 2. stupeň ZŠ, v jehož rámci si učitelé České republiky mohou dálkově rozšířit aprobaci o další vyučovací předmět,“ řekl Jiří Dostál. Ostatním připomněl, že v programové nabídce pedagogické fakulty je možnost studia bakalářského programu Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání, která umožňuje pokračování v navazujícím magisterském programu.  

Zpět