Katedra psychologie a patopsychologie vzpomíná

Úterý 16. listopad 2021, 11:10 – Text: Irena Plevová, Alena Petrová

Prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc. (*1928 – ɨ 2021)

Dne 10. listopadu 2021 zemřela v 93 letech paní profesorka Jarmila Koluchová.

Psycholožka, vysokoškolská pedagožka, autorka více než stovky vědeckých prací se zaměřením na pomoc pěstounským rodinám, spoluzakladatelka ISIS – občanského sdružení na pomoc náhradním rodinám. V letech 1973 až 1990 působila jako vedoucí na katedře psychologie a patopsychologie PdF UP. Její zásluhou se katedra v té době významně orientovala na problematiku náhradní rodinné péče a patopsychologii a stala se tak nejvýznamnějším takto zaměřeným pracovištěm v českých zemích.

Paní profesorka se zaměřovala na poruchy psychického vývoje u dětí a mládeže, celoživotně se věnovala sledování psychického vývoje dětí v pěstounské péči, diagnostice a reparabilitě psychické deprivace. Zajímala se o vztahy dětí přijatých do pěstounských rodin a poskytovala rodinám pravidelnou poradenskou pomoc. Kvalitu vztahů, ať již k biologickým rodičům či rodičům náhradní rodinné péče, vnímala jako zásadní pro nápravu psychické deprivace a pro vytvoření kladně prožívané identity dítěte. V době působení na PdF UP úzce spolupracovala s naším předním dětským psychologem panem prof. Zdeňkem Matějčkem. Jedním z mnoha výsledků jejich spolupráce je mezinárodně známá případová studie těžce deprivovaných jednovaječných dvojčat, dvou chlapců, kteří vyrůstali do svých sedmi let v extrémní izolaci. Vývoj těchto dětí je mimořádně cenným důkazem nabourávajícím pesimistické prognózy zdůrazňující ireverzibilní následky časných deprivačních poruch. O složité problematice psychického vývoje dětí a jeho úskalích či poruchách dokázala přednášet velmi poutavě a srozumitelně nejen pro studenty, ale svým osobitým přístupem oslovovala i širokou veřejnost.

Bylo nám ctí, že jsme paní prof. Jarmilu Koluchovou mohly poznat jak po odborné, tak i po té lidské stránce!

Za katedru psychologie a patopsychologie

Doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D., a doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.

Zpět