LISTOPAD 1989 | 7 KLÍČOVÝCH MOMENTŮ SAMETOVÉ REVOLUCE

Ilustrace: Matěj Komínek; Grafika: Robin Michenka
pátek 8. listopad 2019, 14:41

Pozvánka na oslavy 30 let svobody na Pedagogické fakultě UP v Olomouci

Přijďte si připomenout Listopad 1989, pokřtít tematické edukativní karty z dílny studentů fakulty a poslechnout si přednášku historika Pavla Kreisingera. Vstup volný, karty budou zdarma distribuovány všem účastníkům. 

11. 11. 2019 v 17:00 | Aula Pedagogické fakulty UP | Žižkovo nám. 5 | událost na Facebooku

Do oslav 30 let svobody se aktivně zapojí rovněž Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, a to zajímavým projektem s edukativním přesahem. Ve spolupráci historiků, pedagogů a výtvarníků vzniklo zajímavé dílo, jež netradiční formou připomíná zásadní události Sametové revoluce. Výsledkem snažení, do nějž se jako tvůrci ilustrací a grafiky zapojili studenti katedry výtvarné výchovy, je ilustrovaný komiksový soubor sedmi karet přibližujících sedm klíčových momentů listopadových událostí.

Karty však nabízejí ještě něco navíc, jak upozorňuje iniciátorka projektu a jedna z členek autorského kolektivu, proděkanka fakulty doc. Petra Šobáňová: „Úmyslně pracujeme s efektem kontrastu událostí Listopadu 1989 a jejich normalizační „alternativy“. Chceme tak zvláště našim studentům nebo žákům na školách připomenout nejen Sametovou revoluci, ale i povahu totalitního režimu. Chtěli jsme poukázat na důležitost aktivity občanů a motivovat mladé lidi k tomu, aby přemýšleli a angažovali se ve věcech veřejných.“

Tvář celému edukativnímu materiálu dodaly výrazné ilustrace mladého tvůrce Matěje Komínka, studenta výtvarné tvorby na katedře výtvarné výchovy PdF UP. Jak sám uvádí, mohl v tomto zajímavém projektu uplatnit nejen svůj výtvarný talent, ale také svou druhou specializaci. Je totiž nejen výtvarníkem, ale i studentem 2. ročníku historie se zaměřením na vzdělávání. Na tvorbě cyklu karet s názvem Listopad 1989 | 7 klíčových momentů Sametové revoluce se kromě ilustrátora Matěje Komínka podíleli také další lidé spojení s Univerzitou Palackého. Důležitou součástí týmu autorů byl PhDr. Pavel Kreisinger, Ph.D., historik působící na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, a Mgr. Háta Kreisinger Komňacká, překladatelka a spisovatelka. Grafické řešení celého cyklu je dílem grafického designera a zároveň doktoranda katedry výtvarné výchovy PdF, Mgr. Robina Michenky.

A komu jsou komiksové karty určeny? „Chceme se obracet primárně ke studentům, ale zároveň také k učitelům a jejich žákům. Dost často se z praxe ozývají stesky, že není mnoho originálních výukových materiálů k moderním dějinám. V jednom z výzkumů MŠMT se dokonce uvádí, že podle zkušeností učitelů je pouze méně než čtvrtina žáků schopna kriticky analyzovat historické poznatky. Byli bychom velmi rádi, kdyby náš edukativní materiál vydaný u příležitosti oslav výročí Listopadu pomohl tuto skutečnost změnit. Samozřejmě také vnímáme to, že značná část pamětníků dnes jako kdyby už zapomněla na to, jaká byla realita normalizace. Také tuto tvář našich dějin bychom rádi mladým lidem připomněli a přispěli tak ke kritickému přemýšlení o naší moderní historii,“ dodává Petra Šobáňová.

Všem zájemcům budou karty nabídnuty zdarma jak k odebrání, tak v elektronické podobě, tak aby mohly být využity třeba právě ve výuce na školách. Karty budou studentům a veřejnosti představeny během přednášky konané 11. listopadu 2019 v 17 hodin v aule pedagogické fakulty. Tato přednáška s prezentací projektu je hlavním příspěvkem Pedagogické fakulty UP k oslavám 30 let svobody. Karty na této slavnostní akci společně představí celý kolektiv autorů v čele s historikem Pavlem Kreisingerem, který se odborně zaměřuje na československé dějiny 20. století a během své přednášky uvede oněch 7 klíčových okamžiků Listopadu do širšího kontextu.

Po přednášce s prezentací edukativních karet bude následovat slavnostní přípitek, na nějž jsou zváni všichni hosté, a také samotná distribuce karet všem zájemcům. Jak upřesňuje Petra Šobáňová, „na vydání karet se laskavě podílel rovněž rektorát Univerzity Palackého a díky jeho vstupu do projektu jsme mohli náš netradiční didaktický materiál vydat ve velkorysém nákladu 4000 kusů. Věříme tak, že budeme moci uspokojit všechny zájemce a že tento náš počin bude nejen příspěvkem k oslavám výročí, ale i naší malou, originální intervencí do pedagogické praxe – v duchu našeho konceptu Učitel21. A především doufáme, že přiblíží mladým lidem naši nedávnou historii a povzbudí je k občanské aktivitě v duchu známého hesla Kdo, když ne my, kdy, když ne teď!

Zpět