Metodické centrum pomoci studentům a začínajícím učitelům na PdF UP

čtvrtek 22. února 2018, 13:28

Primárním účelem centra by mělo být řešení problémů se studiem, metodikou studia či studijními materiály, konzultace jsou určeny všem studentům denního studia na PdF UP bez ohledu na studovaný obor či ročník a začínajícím pedagogům a doktorandům na PdF UP. Typickými potížemi, které mohou studenti konzultovat, jsou obtíže při plánování zátěže ve zkouškovém období, neefektivní metody práce s učebním textem ("učím se a stále si nic nepamatuji"), a podobně.

Metodičkou pro oblast pomoci studentům je doc. PaeDr. Marcela Musilová, Ph.D. z Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

Metodikem pro oblast pomoci začínajícím pedagogům a doktorandům je doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. z Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

K objednání na konzultaci k doc. Musilové prosím použijte emailovou adresu marcela.musilova@upol.cz, na které se můžete s paní docentkou konkrétně domluvit na termínu setkání. Prosíme zároveň, abyste do daného emailu nastínili problém, který s metodičkou plánujete konzultovat (stačí stručný popis pomocí několika vět).
Paní docentka bude mít dále k ruce Dr. Neumeistra, který bude reagovat na potíže studentů spojené se studijní agendou (problémy týkající se studijních záležitostí v agendě studijního oddělení).

K objednání na konzultaci k doc. Chudému prosím použijte emailovou adresu stefan.chudy@upol.cz.

V rámci zkvalitňování služeb a kvality výuky na naší fakultě Vás žádáme o vyplnění dotazníku, který mapuje oblasti spokojenosti mezi studenty. Výsledky z dotazníkového šetření budou předloženy vedení fakulty s návrhy opatření.

 

 

Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku.  

 

Za řešitelský a metodický kolektiv

Štefan Chudý