Na fakultě bude opět přednášet psycholožka Ramani Durvasula

Foto: archiv přednášející
středa 27. listopad 2019, 10:14 – Text: Mgr. Simona Dobešová Cakirpaloglu, Ph.D.

Přednáška dr. Durvasuly nabídne zajímavý a ucelený přehled o problematice narcismu. Narcismus přitom odlišuje od „duševní nemoci“ a považuje jej za vzor chování, které je ve společnosti stále více akceptované. Ve své přednášce se dále zaměří na dopad těchto vzorů na vztahy, ať již se jedná o vztahy partnerské, rodinné, přátelské, či profesní. 

Dr. Ramani Durvasula působí jako klinická psycholožka v soukromé praxi a zároveň vyučuje psychologii na California State University v Los Angeles. Jako hostující profesorka spolupracuje také s jihoafrickou University of Johannesburg. Dr. Durvasula je autorkou moderního manuálu o přežití Should I Stay or Should I Go:  Surviving a Relationship With a Narcissist(Post Hill Press) a You Are WHY You Eat: Change Your Food Attitude, Change Your Life(Globe Pequot Press) Její články jsou vydávány v recenzovaných odborných periodicích a konferenčních sbornících. Dr. Durvasula zaměřuje svou klinickou, akademickou a poradenskou činnost na etiologii a dopad vysoce konfliktních, náročných, antagonistických stylů osobnosti na lidské vztahy, duševní zdraví a společenské očekávání. V roce 2019 bude vydána její nová kniha s názvem Don’t You Know Who I Am: Staying Sane in an Era of Narcissism, Entitlement and Incivility  (Post Hill Press).

Dr. Durvasula absolvovala magisterský a doktorský program Psychologie na University of California v Los Angeles. Jako komentátor a konzultant se podílela se na tvorbě psychologicky zaměřených programů téměř na všech hlavních televizních stanicích stejně jako v rozhlasových, tiskových a internetových médiích. V současné době je hostem podcastu Sexual Disorientation, který se neortodoxním a autentickým způsobem zabývá zmateným světem lásky, pohlaví a vztahů. Dr. Durvasula je rovněž zapojena do vládních programů a její výzkum v oblasti poruch osobnosti a zdraví je financován vládní institucí National Institutes of Health již 10 let. Dr. Durvasula je přesvědčená, že narcismus a technologie změnily naši kulturu a vztahy a snaží se nabídnout nový pohled, jehož prostřednictvím by bylo možné tyto změny úspěšně zvládnout. 

Přednášku s názvem "Copak nevíš, kdo jsem? – Jak si zachovat zdravý rozum v době, která přeje narcisismu, necitlivosti a nevychovanosti." pořádá katedra psychologie a patopsychologie v úterý 3. 12. od 9:45 v učebně N2.

Zpět