Oznámení k přijímacímu řízení v souvislosti s maturitní zkouškou

Grafika: archiv PdF
Středa 17. březen 2021, 23:04 – Text: děkanát

Milé uchazečky, milí uchazeči o studium,

děkujeme vám za podání přihlášky ke studiu na naší fakulty, váš zájem nás velmi těší!

Vzhledem k množícím se dotazům souvisejícím s nově vyhlášenými úpravámi maturitních zkoušek, které zveřejnilo MŠMT dne 10. března 2021, bychom vám tímto rádi oznámili, že pro přijímací řízení na naši fakultu není nutné vykonat dobrovolnou ústní zkoušku z češtiny a cizího jazyka.

Pedagogická fakulta UP v rámci přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2021/2022 postupuje v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, kdy je zákonnou podmínkou přijetí ke studiu doložení absolutoria předchozího stupně vzdělávání. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v (pětiletém) magisterském studijním programu je tedy maturitní vysvědčení. Nezáleží tedy, z jakých předmětů a v jaké podobě maturujete, ale musíte řádně ukončit předchozí stupeň vzdělávání maturitní zkouškou, což dokládáte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, předloženou až u zápisu do studia.

Přejeme vám hodně štěstí u maturitních i přijímacích zkoušek a těšíme se na vás!

Vaše (budoucí) fakulta

Zpět