Pedagogická fakulta otevřela zájmový kroužek zaměřený na robotiku

Zájmový kroužek robotiky vedou na katedře technické a informační výchovy studenti učitelství.
Foto: archiv KTIV PdF UP
pondělí 1. říjen 2018, 11:40

Již druhé setkání v rámci zájmového kroužku robotiky, o který je velmi vysoký zájem, mají za sebou děti ve věku od 10 do 14 let. Ten vznikl jako součást celonárodního projektu „Podpora rozvíjení informatického myšlení“. Je koncipován jako pilotní kroužek, jenž by se měl stát inspirací pro ostatní organizátory volnočasových aktivit.  

Volnočasové vzdělávání dětí je společensky velmi významnou aktivitou. Toho si je plně vědomo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a proto podpořilo vznik zájmově-vzdělávacího kroužku na Pedagogické fakultě UP. Jedná se o jediný takto vytvořený a pilotně ověřovaný kroužek v České republice. Je součástí celé řady opatření, která povedou ke změně výuky informatiky na všech školách.

Pedagogická fakulta, resp. katedra technické a informační výchovy, se systematicky zabývá implementací tzv. robotických hraček do vzdělávání již přes 15 let. Až nyní se však podařilo díky konsorciu partnerů, jehož jsou členy všechny pedagogické fakulty, iniciovat změnu. „Nově usilujeme, aby si dítě s počítačem, tabletem či mobilem jen nehrálo, ale aby se i učilo a rozvíjelo informatické myšlení“, říká doc. Jiří Dostál, který olomouckou fakultu v konsorciu zastupuje. K tomu jsou samozřejmě využívány moderní metody postavené na principech badatelského a zkušenostního učení. Nelze již nadále dětem sdělovat pouze hotové poznatky, ale je potřebné jim dát prostor na přemýšlení a vytváření vlastních nápadů. 

"Kroužek robotiky navštěvuje cca 10 dětí, což jednak považujeme za optimální z hlediska možnosti řízení jejich aktivit, a dále poskytuje dostatek prostoru pro socializaci dětí, jinak řečeno navazování kamarádských vztahů. Jsme potěšeni, že k nám jezdí děti i z Prostějova. Ze všeho nejvíce nás však nabíjí energií pohled na spokojené děti. Máme tak velkou motivaci připravovat další a další zajímavé aktivity", dodává doc. Dostál.

Kroužek robotiky je na pedagogické fakultě koncipován v porovnání s kroužky domů dětí a mládeže netradičně. Využívá zázemí špičkově vybavených laboratoří katedry, kde se nachází celkem cca 60 různých typů robotů určených pro děti už od  tří let až po roboty s potenciálem aplikace v průmyslu. V podstatě jsou principy programování robotů stejné, jen obtížnost řešených úloh je vhodně přizpůsobena věku dítěte. Lektory jsou studenti učitelství, kteří tak získávají tolik potřebnou pedagogickou praxi přímo v budově pedagogické fakulty. Zejména pro studenty programů Učitelství informatiky a Učitelství techniky a praktických činností je to jedinečná příležitost. Velmi ji oceňují. Supervizi provádí studenti doktorského studia a vybraní učitelé připravující vysokoškolské studenty na budoucí povolání. Tímto je zaručeno, že o děti v kroužku je po metodické stránce velmi dobře postaráno a herní aktivity, které absolvují, jsou podnětné a rozvíjí jejich myšlení.

Někdy se objevují kroužky pouze pro nadané děti. Touto cestou jsme nešli. „U nás jsou děti bez rozdílu nadání. Ale je pravdou, že na každém kroužku máme zhruba čtyři lektory, což nám umožňuje aktivity vysoce individualizovat a přizpůsobit potřebám jednotlivých dětí. Dokážeme tak posunout dále jakékoliv dítě, jak jen to je možné," dodal na závěr doc. Dostál, který zřízení kroužku již před dvěma lety na MŠMT prosazoval. Zmiňme rovněž, že jeho katedra se v letošním roce stane spolupořadatelem jedinečné robotické soutěže „RoboTrip 2018“. Bude se konat v prostorách Pedagogické fakulty UP a podrobnější informace budou uveřejněny na webu katedry.

Děti mají možnost kroužek navštěvovat zcela zdarma, jelikož je finančně podpořen EU a MŠMT v rámci projektu „Podpora rozvíjení informatického myšlení“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322.

PhDr. Pavlína Částková, Ph.D., katedra technické a informační výchovy PdF UP