Pedagogická fakulta se opět otevře školám

pátek 1. listopad 2019, 12:21

V rámci projektu Podpora moderních trendů ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci, jehož cílem je zvýšit kompetence studentů a studentek učitelských oborů a usnadnit absolventům a absolventkám vstup do praxe, bude uspořádána na PdF UP v Olomouci ve dnech 4. - 7. listopadu 2019 akce Otevřená fakulta, jíž se kromě vysokoškolských studentů a akademiků zúčastní také pedagogové z praxe a děti, žáci a studenti z deseti mateřských, základních a středních škol z olomouckého regionu. V rámci jednotlivých dnů bude připravena vzdělávací nabídka, zaměřená na pestrou škálu vzdělávacích témat, přizpůsobených požadavkům na výchovu a vzdělávání jedinců všech výše zmíněných věkových kategorií. Program bude realizován denně v dopoledních hodinách (8:45 – 11:40) a celkově se do něj zapojí cca 15 akademiků, 60 studentů (budoucích učitelů) a 250 dětí, žáků a studentů.

Zpět