Podvečer na Pedagogické fakultě ve znamení modré barvy

Foto: archiv autorky
čtvrtek 12. duben 2018, 14:10 – Text: Klára Gaňová

Dne 4. dubna 2018 proběhlo v prostorách  nové auly pedagogické fakulty promítání dokumentárního filmu Děti úplňku. Událost byla pořádána Asociací studentů speciální pedagogiky k příležitosti Světového dne porozumění autismu, který každoročně připadá na druhý dubnový den.

Několik minut před 17:00 se prostor auly začal pomalu plnit jak zájemci z řad studentů a studentek UP tak i mnoha lidmi „zvenčí“.  Na úvod pronesl milá slova člen ASSP Martin Poledna a začalo promítání. Film vznikl z iniciativy manželů Petry a Petra Třešňákových. Jejich dcera Dorotka je sama jedna z „dětí úplňku“, tedy dítětem s tzv. „nízkofunkčním“ autismem.

Film reaguje na ztíženou situaci lidí s PAS v České Republice. Dokument Děti úplňku, v porovnání s jinými filmy zaměřenými na problematiku osob s poruchou autistického spektra, nemá za cíl vykreslovat přitažlivost autismu a jeho fascinující tvář. Naopak popisuje stránku pravdivé reality některých mladých lidí s touto diagnózou a jejich blízkých – rodinných příslušníků (rodičů a sourozenců). Dokument zachycuje i takové momenty, ve kterých se tito mladí lidé sebepoškozují či jsou agresivní vůči ostatním. Mnoho z nich vyžaduji celodenní podporu. Režisérka dokument Veronika Stehlíková takto zachytila životy čtyř rodin z ČR.

Troufám si říct, že se dokument „dotkl“ každého diváka. Po skončení dokumentu následovala třicetiminutová přestávka, která se možná mohla zdát někomu příliš dlouhá, nicméně mohli mít diváci určitý prostor, aby mohli nechat právě zhlédnuté autentické momenty ze života několika rodin v sobě „doznít.“

Následovala diskuze s odborníky, kteří již několik let touto problematikou zabývají, s docentkou Kateřinou Vitáskovou, vedoucí oddělení logopedie a studií komunikačního procesu na UP mimo jiné také autorkou či spoluautorkou mnoha publikací zaměřených právě na problematiku PAS, s paní magistrou Janou Malou, ředitelkou mateřské školy Blanická v Olomouci a s paní magistrou Markétou Jandekovou, která je maminkou dospělé dcery s autismem a zároveň zakladatelkou významné olomoucké organizace, zaměřené na podporu osob s PAS a jejich nejbližších – JAN, z.s.

Do panelové diskuse se kromě přítomných studentů zapojili také diváci, kteří se buď touto problematikou ve své praxi zabývají (např. učitelky středních škol, psycholožky, pracovnice SPC aj.), nebo mají zájem se o tomto tématu dozvědět více. Do diskuse byl také „vtažen“ v aule přítomný vedoucí oddělení odboru sociálních věci a oddělení sociální pomoci pro Olomoucký kraj, magistr Zbyněk Vočka, který na setkání dorazil i v doprovodu svých kolegyň. Za což opravdu děkujeme, neboť je zřejmé, že i těmto lidem problematika osob s PAS a jejich nebližších na území Olomouckého kraje, není lhostejná.

Atmosféra celé diskuze byla pulzující a velmi podnětná. Celé setkání se neslo v příjemném přátelském duchu. Pořádající Asociaci studentů speciální pedagogiky nezbývá, než všem poděkovat a těšit se na další vydařené akce, jako byla tato.

Klára Gaňová, Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP