Roboty čeká 900 metrů dlouhá cesta olomouckým parkem

Roboti se předvedou v parku.
Foto: Pořadatelé soutěže
Pátek 19. červen 2020, 12:00 – Text: Martina Vysloužilová

Příznivci chytré techniky se v sobotu 20. června utkají v soutěži RoboTrip v Olomouci. V Bezručových sadech se budou toulat roboti různých tvarů i schopností. Akci každoročně organizuje pro žáky základních a středních škol i širokou veřejnost Centrum Robotiky Olomouc na katedře technické a informační výchovy Pedagogické fakulty UP.

Letos se setkání koná omezeně a soupeřit se bude pouze v jedné konstrukční kategorii autonomních robotů. Jedná se o přístroj, který je osázen čidly a naprogramován tak, aby zcela samostatně projel určenou dráhou co možná nejrychleji do cíle. „Soutěž je ovlivněna krizovou situací, která nás všechny zasáhla. Proto jsme se rozhodli uspořádat ´pouze´ nultý ročník v parku, který bude pro skalní robotické nadšence. Věříme, že příští rok už se uskuteční v původně plánovaném formátu, včetně všech disciplín a kategorií,“ vysvětlil organizátor Radim Děrda z katedry technické a informační výchovy PdF UP.

V popularizačním centru PřF UP Pevnosti poznání bude po 8. hodině technická přejímka robotů, po které začnou v parku cvičné jízdy. Přihlásit se může kdokoli, ať už jednotlivci nebo skupiny. Protože se jedná o otevřenou kategorii, nezáleží ani na věku, ani na konstrukci robota. Jedinou podmínkou je autonomní pohyb po vyznačené trase. Registrace je možná na stránkách RoboTrip.cz nebo přímo na startu.

Pořadatelé mají přislíbenou účast zajímavého hosta – Pavla Skotáka z ND Teamu. Ten má za sebou řadu outdoorových soutěží po celém světě a rád se s amatérskými účastníky podělí o své zkušenosti. „Jaké má toto setkání cíl? Z pohledu robotiky jde o zajímavé využití času, seznámení se s novými technologiemi a propojení teoretických úvah s reálným světem. A z pohledu nás, robonadšenců, jde o setkání s kamarády a poměření sil,“ dodal Radim Děrda.

Soutěž RoboTrip se dlouhodobě zaměřuje na podporu talentovaných dětí a mládeže, kteří dokážou „technicky myslet“, jsou kreativní a navíc ovládají logiku a algoritmizaci. „Stavba robotů totiž zahrnuje dvě složky, jednak konstruování, kdy je nezbytné zapojit technickou představivost, umět stanovit parametry a zrealizovat vlastní fyzické sestavení robota a programování. Při něm je nezbytné zvážit celkovou situaci, vyhodnotit strategii, stanovit vhodný algoritmus a následně robota naprogramovat,“ vysvětlil Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy PdF UP.

Učitelé na základních a středních školách tak mají příležitost nabízet žákům se zájmem o robotiku podnětnější úlohy a motivovat je k ještě lepším studijním výsledkům. „Robotika děti a mladou generaci baví. Je však nutné pojímat aktivity tak, aby byly v principu zábavnými a zároveň dokázaly rozvíjet technické myšlení a zručnost. A to je přesně podstata činností, na které se na naší katedře dlouhodobě zaměřujeme. Výhodou robotiky je, že můžete připravit různě náročné úlohy, které zaujmou jak nejmenší děti, tak i dospělé. Hlavním motivačním faktorem je nejen to, že existuje příležitost objevovat něco nového, ale i skutečnost, že roboti se hýbou, blikají, vydávají zvuky či jinak reagují na okolní podněty. Tato dynamika je dělá atraktivními,“ doplnil Jiří Dostál.

Centrum Robotiky Olomouc se dlouhodobě specializuje na technické vzdělávání a přípravu učitelů techniky. Konkrétně lze studovat studijní programy Technika a praktické činnosti a Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ, které jsou jedinečné a jsou nabízeny pouze Univerzitou Palackého.

Zpět