Senátoři pedagogické fakulty přijali Návrh studijních programů a oborů pro následující období

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
pondělí 11. červen 2018, 8:00 – Text: Milada Hronová

Akademický senát pedagogické fakulty se na svém červnovém jednání věnoval dvěma dokumentům, které jsou stěžení pro studijní agendu akademického roku 2019/2020. Přijal Návrh studijních programů a oborů a podmínek pro přijímací řízení pro uvedený akademický rok a poté schválil i záměr studijních programů v rámci přípravy zpracování žádosti o akreditaci studijních programů na PdF UP.

„Žádost o Institucionální akreditaci je pro nás velmi důležitá. Pokud se 20. června ukáže, že jsme uspěli, budeme postupovat podle dokumentu, který obsahuje studijní programy. Pokud ne, řídit se budeme stávajícími obory, kterým však ve většině skončí akreditace v roce 2021,“ řekl Pavel Neumeister, proděkan pro studijní záležitosti. Vysvětlil tak senátorům, proč vedení fakulty předložilo na jednání dvě varianty Návrhu studijních programů a oborů a podmínek pro přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020. Doplnil v této věci, že jasněji bude právě s rozhodnutím o Institucionální akreditaci.  

Podle děkanky fakulty Libuše Ludíkové ani poté nebude situace jednoduchá. „V rámci univerzity patříme k těm fakultám, které všechny podklady měly připraveny ve stanoveném termínu a v dostatečné kvalitě. Už dnes vím, že komise podpořila v plném rozsahu naše požadavky  na Institucionální akreditaci v učitelské oblasti, věřím, že stejně úspěšní budeme i v neučitelské sféře. Je však otázkou, jak na tom budou ostatní fakulty naší univerzity, s nimiž máme akreditované dvouobory,“ uvedla Libuše Ludíková. Předložený dokument přijal senát fakulty třinácti hlasy. Nadpoloviční většinou hlasů pak schválil i záměr studijních programů v rámci přípravy zpracování žádosti o akreditaci studijních programů na PdF UP.

Děkanka fakulty oslovila senátory během jednání také s požadavkem, aby se změnila řídicí struktura děkanátu fakulty za účelem sjednocení a zefektivnění systémů i činností. Navrhla, aby stávající středisko didaktické techniky a referát ICT bylo s ohledem na aktuální servisní služby změněno. „Nedojde k nárůstu zaměstnanců, ale činností. Nové centrum bude patřit pod děkanát fakulty a stane se součástí oddělení pro organizaci a rozvoj," vysvětlila děkanka. S ohledem na formální nejasnosti se akademický senát po krátké diskuzi dohodl, že po úpravě návrhu bude o dokumentu hlasovat per rollam.

V závěru jednání seznámila Libuše Ludíková senát s blížícími se opravami, které fakultu čekají v době letních prázdnin. Opravovat se bude jak nádvoří fakulty vedoucí na tř. 17. listopadu, tak i prostory před budovou fakulty. Úpravami projdou i některé učebny, do nichž se mimo jiné budou doplňovat nejen potřebné přístroje, počítače, ale i nábytek.  Senát obdržel také informaci o již funkční místnosti pro kojící matky, zároveň dostal i návrhy možné podoby relaxační místnosti.