Soutěž #ILoveTeaching zná své vítěze

Foto: archiv Marie Fryaufové
pátek 1. listopad 2019, 15:12 – Text: Ondřej Moučka

Stejně jako v loňském roce připravila i na letošní léto fakulta popularizační soutěžní kampaň. Loni nesla název "I Love My Teacher", soutěžící sdíleli fotky se svými učiteli a učitelkami, kterých si váží, kteří je pozitivně ovlivnili, či na které rádi vzpomínají. Letošní kampaň probíhající od 25. června do 30. září 2019 byla zaměřena přímo na pedagogy a pedagožky, kteří sami posílali příspěvky o tom, co mají rádi na svém učitelském povolání. Cílem soutěžní kampaně s názvem "I Love Teaching" bylo zviditelnit učitelské povolání, poukázat na zapálené učitele a vyzdvihnout jejich důležitost. Ideou bylo ukázat krásu i náročnost pedagogické profese a připomenout záslužnou práci pedagogů všech typů škol, která mnohdy nekončí ani o prázdninách. Zúčastnit se mohli učitelé a učitelky všech stupňů vzdělávání, lektoři kurzů, táboroví vedoucí i ti, kteří vykonávají praxi třeba při studiu.

Pravidla soutěže byla jednoduchá: stačilo pořídit selfie či použít jinou fotografii, na které je zachycen pro soutěžící důležitý nebo výstižný aspekt role pedagoga. Mohlo se jednat o fotografii přímo z akce ve třídě, pohled na učící se žáčky, záběr z letního tábora nebo obrázek zázemí v kabinetu, květiny obdržené od žáků na konci školního roku, setkání se studenty mimo školu nebo cokoliv jiného. Krom čerstvě pořízené fotografie se mohlo jednat i o starší, jež ilustruje pedagogické působení soutěžících. Fotografii měli soutěžící sdílet na sociálních sítích a opatřit ji doprovodným popiskem. Ten byl obzvlášť důležitý: v něm je bylo úkolem vysvětlit, co mají soutěžící na svém povolání rádi, v čem je pedagogické působení jedinečné, čeho si na povolání učitele váží. Zapojit se mohli i ti, kteří sociální sítě nepoužívají, a příspěvek zaslat mailem. Každý, kdo se do soutěže zapojil, dostal drobnou pozornost v podobě ruksaku s motivem UČITEL21 a navíc se soutěžilo o 3 tablety, které výhercům mohou posloužit při výuce či přípravě na ni.

Příspěvky hodnotila porota složená z pracovníků a pracovnic z různých kateder a fakultních orgánů. Ta měla za úkol vybrat tři "nejlepší". Rozhodování nebylo údajně vůbec snadné, porotcům se opravdu těžko vybíralo z tolika zajímavých příspěvků. Proto se iniciátoři kampaně nakonec rozhodli udělit cen více.

Z celkem 21 zařazených příspěvků získaly od poroty nejvíce bodů ty od Marie Fryaufová, Ondřeje Masláka a Lucie Šmírové. Bylo to však velmi těsné. Těmto výherkyním a výherci moc gratulujeme k tabletu! Autorky dalších čtyř příspěvků, které obdrženými body těsně nedosáhly na pomyslné vítězné příčky, ale přesto porotu velmi zaujaly, obdrží jako cenu útěchy kvalitní bezdrátová sluchátka s motivem UČITEL21 a logem fakulty. Jsou jimi Lenka Hájková, Magdalena Piňosová, Karolína Lepíková a Kamila Spíchalová. Také těmto soutěžícím náleží gratulace!

Krom nich se porota ještě rozhodla ocenit nejmladšího účastníka soutěže, který je ještě sám školou povinný, ale stát se učitelem je jeho snem. Mladé nadšené lidi vždy rádi podpoříme ;)

Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem, kdo se do soutěže zapojili. Na Facebooku fakulty najdete videoprezentaci vítězných příspěvků a brzy se tam ještě objeví celkové ohlédnutí za všemi příspěvky.

 

Zpět