Studenti dramaterapie otevřeli tradici studentských a učitelských neformálních setkávání

pondělí 22. květen 2017, 15:09 – Text: red

Ve středu, dne 10. května se v prostorách nádvoří bývalého Paláce Žerotínů v ulici Purkrabská 2, dnes budovy Pedagogické fakulty – uskutečnilo netradiční a do této doby zatím nerealizované setkání. To bylo připraveno studenty 2. ročníku oboru Speciální pedagogika se zaměřením na dramaterapii. Důvodů k uspořádání první akce tohoto druhu, nesoucí název Zahradní slavnosti bylo hned několik. První impulz těchto studentů nastal s jejich březnovým převzetím „pomyslného žezla“ v podobě drátěného klubíčka
v divadle Na cucky – při příležitosti uveřejnění ročníkových inscenací. Další pak v potřebě více oživit scénu Divadla Drát (představující dvůr budovy na Purkrabské) a pokusit se tímto „prvním výkopem“ připravit půdu pro další formálně-neformální kulturní setkávání se v budoucnu. Během příprav Zahradní slavnosti studenti také navázali spolupráci s Prodejnou u Samaritána, kterou provozuje Centrum materiální pomoci Charity Olomouc, čímž setkání získalo další, sociální, přesah.

Během celého odpoledne byl zajištěn různorodý program, který vyvrcholil ve večerních hodinách společným jamováním a tancem. Součástí programu bylo autorské čtení Vaška Podlešáka a Adama Hoška. Petra Pohanková zahrála na kytaru a zazpívala, Ellen Makumbirofa, Ondřej Hrabal a Eva Stupařská nám zaslamovali a Nikol Naňáková zahrála na saxofon a odstartovala tak noční jam. Velký úspěch sklidila módní přehlídka modelů vytvořených z šatníku od Samaritána. V přilehlém artkoutku si návštěvníci mohli malovat na stěnu a navléci korálky. K zakoupení byla káva, čaj, limonády a spousta zákusků, knihy a oblečení.

I přes větrné a studené počasí se akce zúčastnilo 150 lidí z řad studentů i pedagogů naší alma mater. Celkový výtěžek z akce putoval do výše uvedené Prodejny u Samaritána - Centra materiální pomoci.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli naplnit všechny cíle, a aby bylo slibované tradici "zahradně-kulturních  slavností" opravdu zadostiučiněno, těšíme se na další pozdně zářijové setkání!

Magdalena Šochmanová, studentka 2. ročníku Speciální pedagogika – dramaterapie