TechCamp, Pevnost Bojárd či Deník Kavalíra – to jsou příměstské tábory PdF UP

Na příměstských táborech pedagogické fakulty se učí všichni, děti od dospělých i dospělí od dětí.
Fotogalerie: archiv PdF UP
Pondělí 27. červenec 2020, 12:18

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého si na letošní léto v rámci aktivit Centra celoživotního vzdělávání připravila nabídku tří příměstských táborů. Od 13. do 17. července se uskutečnily tábory s názvem TechCamp a Pevnost Bojárd, týden nato od 20. do 24. července proběhl tábor Deník Kavalíra.

Příměstský tábor TechCamp byl pořádán pod vedením katedry technické a informační výchovy a byl opět zaměřen na různorodé kreativní aktivity. Děti si vyrobily dřevěný stojánek na telefon, dřevěnou kouzelnickou hůlku, magnetický hlavolam – bludiště, paracordový náramek či vyzkoušeli práci s technikami, jako jsou pyrografie, quisling, korálkování, macrame (drhání) nebo základy knihařství, a to prostřednictvím výroby kožené knížky na krk. Jeden den byl věnován také algoritmizaci a stavbě a programování robotů (Lego WeDo, Ozzobot) včetně spojení s venkovními aktivitami v olomouckém rozáriu. V programu tábora nechyběl také výlet, který byl tentokrát uspořádán do Štramberku, kde děti navštívily hrad Štramberk – věž Trúbu, ochutnaly štramberské speciality – uši. Součástí výletu byla také komentovaná prohlídka MiniZOO AquaTerra a návštěva botanické zahrady ve Štramberku včetně odborného výkladu.

Velké poděkování patří celému týmu lektorů pod vedením PhDr. Jaromíra Baslera, který se postaral o pestrý a atraktivní program. O tom hovoří i jedna z reakcí rodičů: „Hoši byli moc spokojení, byl to nejlepší tábor ever, prostě TOP! Děkujeme za péči a přejeme vám všem pěkné léto. Za rok opět na UP!“

Další příměstský tábor Pevnost Bojárd byl určen dětem ve věku 6–11 let a realizační tým vedla Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D., z Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP. Program tábora byl letos vzhledem k tematickému zaměření postaven spíše na neherních aktivitách – děti plnily různé dobrodružné výzvy a úkoly a za ně získávaly klíče, které jim na konci týdne otevřely bránu k bájnému pokladu pevnosti. Cílem aktivit bylo mimo jiné rozšířit komfortní zónu účastníků v různých oblastech, děti pro splnění výzev musely spolupracovat, překonávat svůj strach i pohodlnost, uplatnit logické myšlení i pohybové dovednosti.

Nedílnou součástí tábora byl i celodenní výlet do přírody, která nabízí mnoho podnětů pro přirozený rozvoj dítěte a je ve volnočasové výchově nezastupitelná. Děti také absolvovaly zážitkový program v lanovém centru Proud, plnily úkoly v budově jezuitského konviktu, v rozáriu i v olomouckých parcích.

„Záměrem našeho týmu je především nabídnout pestrý program, v němž si každý účastník najde prostor pro seberealizaci. Zařazujeme kreativní i pohybové aktivity, střídáme různá prostředí, pracujeme v týmech i individuálně. Snažíme se, aby každé dítě na táboře zažilo radost z úspěchu a sounáležitosti s ostatními,“ shrnuje Pavla Vyhnálková.

Novinkou tohoto léta byl příměstský tábor organizovaný pod garancí katedry výtvarné výchovy za odborného vedení kolegyň Mgr. Magdaleny Adámkové Turzové, Ph.D. a Mgr. Moniky Dokoupilové a Jany Jiroutové, MPhill., Ph.D., které uspořádaly atraktivní tábor pod netradičním názvem Deník kavalíra.

Tento tábor se nesl ve šlechtickém duchu, kdy se děti na pět dní přenesly do doby šlechticů toužících po vzdělávání ve výtvarné oblasti. V programu tábora byla pro děti připravena stopovací hra v historické části města včetně sbírání indicií pro následnou tvorbu, návštěva Baziliky na Sv. Kopečku a dalších kulturních památek Olomouce včetně Arcidiecézního muzea, jejichž součástí byl edukační program. V programu tábora samozřejmě nechyběly různé výtvarné činnosti (malování, kreslení, modelování, práce s keramickým materiálem apod.). Celý tábor byl završen instalací vzniklých prací účastníků tábora v prostorách Konviktu.

Příměstské tábory nabízí Pedagogická fakulta UP již čtvrtým rokem. Představují prostor, kde dochází k mnohým setkáním. Na přípravě programu se podílí pedagogové se studenty, řada dalších pedagogů fakulty a univerzity na tábory přihlašuje své děti. Snažíme se vytvořit přátelské a otevřené prostředí, kde se budeme cítit dobře a budeme se o to snadněji učit nové věci. A učíme se opravdu všichni – nejen děti od dospělých, ale i dospělí od dětí. Děkujeme proto všem rodičům, kteří své ratolesti na tábory přihlásili, a věříme, že tento projekt bude i v dalších letech úspěšně pokračovat.

Na základě těchto a jiných ohlasů plánuje pedagogická fakulta nabídku příměstských táborů opět zveřejnit, a to v únoru 2020 tak, aby bylo možné ze strany rodičů ideálně naplánovat prázdninové aktivity svých dětí. Příměstské tábory ve spolupráci s odbornými pracovišti organizuje Centrum celoživotního vzdělávání a nabídka bude dostupná ZDE.

Ing. Alena Opletalová, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého

Zpět