Tradiční společný seminář kateder matematiky moravských pedagogických fakult

Foto: archiv katedry matematiky
pátek 10. leden 2020, 10:17 – Text: doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

Nový kalednářní rok zahájila katedra matematiky již tradičním společným pracovním seminářem kateder matematiky moravských pedagogických fakult. Seminář proběhl ve středu 8. ledna, letos právě na půdě olomoucké katedry matematiky. Členové a členky kateder matematiky Masarykovy univerzity, Ostravské univerzity a Univerzity Palackého během jednání sdíleli čerstvé zkušenosti z realizace akreditovaných studijních programů podle nového vysokoškolského zákona, věnovali se pojetí státních závěrečných zkoušek a možnostem spolupráce ve vědeckovýzkumných aktivitách. Během podnětných diskusí pak hledali možné způsoby zefektivnění přípravy budoucích učitelů pro výuku matematiky. V oblasti odborné přípravy byla diskutována požadovaná úroveň matematických znalostí, které je potřeba si osvojit, z hlediska didaktického pak různé způsoby a metody výuky matematiky na 1. a 2. stupni ZŠ. Tato každoročně se opakující akce pomáhá zapojeným katedrám lépe reagovat na aktuální požadavky výuky matematiky na MŠ a ZŠ a podporuje vzájemnou spolupráci odborníků v dané oblasti.

Zpět