Učitelé i studenti čerpali informace na tradiční letní škole

Fotogalerie: Milada Hronová
úterý 27. srpen 2019, 7:49 – Text: Milada Hronová

S hlavním tématem Třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích přivítal šestadvacátý ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství šest desítek účastníků i řadu zajímavých hostů.  

Inspiraci pro svou výuku přijela na fakultu načerpat například Jitka Křenková, která vyučuje češtinu a občanskou výchovu na Střední odborné škole Prostějov, zaměřené na obory číšník, kuchař, řezník a podobně.

„Získané informace určitě při vyučování využiji. Letos mě hodně oslovila řeč politoložky Vladimíry Dvořákové, která přednášela na téma 30 let poté. (Ne)konsolidovaná demokracie v České republice?.  Budu z ní čerpat jak ve výuce tříletých oborů, tak oborů ukončených maturitou,“ řekla pedagožka z Prostějova. Na Letní školu výchovy k občanství, demokracii a evropanství jezdí do Olomouce pravidelně a při vzpomínce na minulé ročníky se krátce zastavila u přednášek Otce Simeona z pravoslavné a arcibiskupa Graubnera z katolické církve.

„Pracujeme ve službách a naši studenti by měli vědět, jak se chovat nejen ke křesťanům, ale i k těm, kteří pocházejí z jiných kultur. V hodinách tak hovoříme i o tom, že k určitým věcem přistupuje jinak pravoslavná církev a jinak církev římskokatolická. Tyto věci se studenti nikde jinde neučí,“ doplnila.

Vedle Vladimíry Dvořákové z katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické Praha přednášeli ve staré aule pedagogické fakulty i Miroslav Vaněk z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, a to na téma Listopad 1989 jako „symbolické centrum“.  Do programu letošního ročníku školy se zapsal i signatář Charty 77 a dlouholetý politik Daniel Kroupa, přednášku na téma Konec polistopadové demokracie a zrod druhé republiky měl Jakub Charvát z katedry politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha.

V úvodu letní školy vystoupila Hana Marešová, prorektorka UP, která připomněla potřebnou třetí roli univerzit. „Velmi dobře si uvědomujeme, že vedle vzdělávání a výzkumu je naší důležitou rolí i společenská odpovědnost směrem k nejbližšímu okolí. Dialog, konfrontace názorů s učiteli ze středních a základních škol, výměna poznatků i výsledků bádání jsou vlastně podstatou i této letní školy. UP v oblasti výchovy k občanství vyvíjí řadu aktivit. Snad nejdůležitější je její Občanská univerzita, jejímž smyslem je pomocí dobrovolnické činnosti našich vyučujících a studentů nabízet znalosti a dovednosti všude tam, kde je o ně zájem,“ uvedla.

Přestože zaměření letošního ročníku Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství bylo do značné míry vztaženo k výročí, které se váže k soudobým českým, respektive československým dějinám, organizátoři školy zařadili do programu i další témata využitelná v praxi učitelů společenskovědních předmětů a dějepisu. Byla přínosná i pro studenty středních škol, kteří se od loňského roku stali rovněž jednou z cílových skupin, a to prostřednictvím stejnojmenného kempu.

Letní školu výchovy k občanství, demokracii a evropanství pořádá katedra společenských věd PdF UP od roku 1994. Akce se uskutečnila za podpory Visegrádského fondu, Statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje a Olomouckého centra otevřeného vzdělávání (OCOV).

Zpět