Veřejná prezentace kandidátky na funkci děkanky

Středa 24. listopad 2021, 11:47

Vážené kolegyně a kolegové, jménem předsedy Akademického senátu PdF UP, prof. Mgr. PaedDr. Jana Michalíka, Ph.D., 

si Vás dovolujeme pozvat na veřejnou prezentaci kandidátů na funkci děkana/děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a následnou diskusi členů akademické obce fakulty s kandidáty na tuto pozici.

Veřejná prezentace a následná diskuse se uskuteční v auditoriu PdF UP v pondělí 29. listopadu 2021 od 13:00 hod.

V této souvislosti bylo na daný časový úsek vyhlášeno tzv. děkanské volno, jak pro studenty, tak pracovníky fakulty.

Podle zprávy volební komise pro volby kandidáta na funkci děkana/děkanky ze dne 3.  listopadu 2021 byla ve stanoveném období navržena jako kandidátka prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

 

Jednání bude streamováno na Youtube.

Odkaz je rovněž zveřejněn na webových stránkách PdF UP v sekci AS PdF „volby děkana/děkanky“.

 

Zpět