Zvaná online přednáška na Bar-Ilan University v Izraeli

Repro PdF
Čtvrtek 8. duben 2021, 11:45 – Text: Milan Mašát

Dne 8. 4. 2021 pronesl Milan Mašát z katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou zahraničního oddělení rektorátu Univerzity Palackého online přednášku s názvem On the Possibilities of Using the Book Sunflower: on the Possibilities and Limits of Forgiveness by Simon Wiesenthal in the Field of Comparing the Opinions of Czech and Israeli Universities Students on the Issue of Guilt and Forgiveness. Cílem přednášky bylo představit projekt s názvem The Sunflower, na kterém participovala katedra českého jazyka a literatury a English as a Foreign Language Unit při Bar-Ilan University v Ramat-Ganu v Izraeli. Zvaná přednáška je prvním krokem k dalšímu rozvinutí již probíhající spolupráce Univerzity Palackého s několika izraelskými univerzitami.

V první fázi projektu studenti komunikovali se svými izraelskými partnery o tradičních zvycích v jednotlivých zemích, představovali významná místa a památky těchto států, debatovali o kulturních rozdílech v České republice a v Izraeli a podobně.

Východiskem projektu jsou literárně zaznamenané vzpomínky Simona Wiesenthala. Wiesental jakožto člověk přeživší nacistickou vyhlazovací mašinerii bezprostředně po návratu z koncentračního tábora sepsal své zážitky z doby těsně předcházející jeho internaci, z pobytu v koncentračních táborech a svou empirii těsně po osvobození. Stěžejním bodem Wiesenthalových memoárů je situace, kdy byl těsně před koncem druhé světové války v prostoru vyhlazovacího tábora přivolán k lůžku umírajícího nacistického vojáka, člena SS. Nacistický posluhovač vypověděl Wiesenthalovi-vězni svůj válečný příběh, na jehož konci jej požádal o odpuštění. Přivolaný vězeň na žádost neodpověděl. Právě žádost o odpuštění se stává středobodem druhé části publikace The Sunflower: On the Possibilities and Limits of Forgiveness (česky s titulem Slunečnice: vyprávění o vině a odpuštění), kdy čtyřicet tři významných světových intelektuálů a myslitelů odpovídá Wiesenthalovi na jednoduchou otázku: Měl jsem nacistickému vojákovi odpustit hrůzy, kterých se dopouštěl na Židech?

Kromě funkce poznávací může projekt The Sunflower specifickým způsobem doplňovat pedagogickou praxi našich studentů; na izraelské straně se projektu účastní ti z bakalářského stupně vzdělávání, studenti Katedry českého jazyka a literatury jsou převážně zastoupeni posluchači navazujícího magisterského programu učitelských studií mateřského jazyka. Vzájemná názorová konfrontace participujících studentů a diskuse o konkrétních otázkách přináší nové zkušenosti a řadu zajímavých informací pro všechny zúčastněné.

Jelikož byl projekt kvůli pandemii COVID-19 přerušen, byla zvaná přednáška pojata jako motivace pro potencionální izraelské účastníky projektu. Obě participující univerzity doufají, že se projekt uskuteční v následujícím semestru. Cílem katedry českého jazyka a literatury a English as a Foreign Language Unit je rozšířit počet zapojených univerzit o další evropské i mimoevropské vysokoškolské instituce.

Zpět