Studijní oddělení

Adresa

Studijní oddělení PdF UP

Žižkovo náměstí 5
779 00 Olomouc


Úřední hodiny

 

Pondělí         13: 00 – 15: 00
Úterý   09: 00 – 11: 00    
Středa   09: 00 – 11: 00   13: 00 – 15: 00
Čtvrtek   zavřeno    
Pátek   09: 00 – 12: 00    
 • Student je povinen pro úřední komunikaci související se zajišťováním studijní agendy používat výhradně e-mailovou adresu UP  (školní e-mail), která je mu vygenerována po jeho zápisu do studia.
 • Všechny žádosti (o přerušení studia, o individuální studijní plán, o uznání studijních povinností z předchozího studia, o uznanou dobu rodičovství, o zanechání studia apod.) je student povinen zasílat výhradně přes poštovní služby s originál podpisem, nebo doručit osobně na podatelnu fakulty, případně přes datovou schránku.
 • Pro získání potvrzení o studiu je možné využít Portál UP, do něhož má student po přihlášení přístup. Potvrzení o studiu najdete pod dlaždicí ELF (Elektronické formuláře), kde pod záložkou Potvrzení o studiu – elektronická verze se po kliknutí na tlačítko Tisk vytvoří soubor ve formátu PDF.   
 • Pro potvrzení pro zdravotní pojišťovnu, správu sociálního zabezpečení, na dopravu je nutno se dostavit v úřední hodiny na studijní oddělení ke své studijní referentce (viz níže Kontakty).

Mimo úřední hodiny nebudou potvrzení verifikována.

Elektronická verze potvrzení o studiu

Elektronickou verzi POTVRZENÍ O STUDIU si může student vygenerovat sám na Portále UP, dlaždice ELF/Formuláře.

Informace viz Novinka pro studenty UP: elektronické potvrzení o studiu: Žurnál Online / Zpravodajství z UP (upol.cz).

Při korespondenci používejte, prosím, školní e-mail. V odpovědi ponechávejte původní text.


Formuláře a dokumenty ke stažení

 • pro stažení klikněte ZDE (pouze pro studenty PdF – nutnost přihlášení, použijte doménu up\)

Průběžné informace studentům

Elektronická žádost o uznání splnění studijních předmětů

Univerzita Palackého zavádí pro nastávající akademický rok pro studenty novinku, která zjednodušuje podávání žádosti o uznání předmětu a také zkracuje dobu jejího vyřízení.

Stačí využít elektronické žádosti v aplikaci Studentské žádosti ve STAGu. Postup podání této elektronické žádosti je stanoven příslušnou NORMOU PdF UP [*.pdf].

Výhodou podání této elektronické žádosti je, že není potřeba ručně vypisovat studijní předměty, o jejichž uznání student žádá. V aplikaci je stačí jednoduše označit a pak už jen sledovat stav žádosti.

Podle Čl. 27 Studijního a zkušebního řádu děkan nemůže uznat ty zápočty, kolokvia a zkoušky, které student vykonal v době delší než tři roky před podáním žádosti o uznání.

Podle Čl. 27 Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu děkan nemůže uznat zkoušku, pokud byla zkouška hodnocena stupněm „E“ nebo „dobře“.

Rovněž tak nelze uznat dle této směrnice státní závěrečnou zkoušku a obhajobu kvalifikační práce.

Podmínkou pro správné formální podání žádosti o uznání splnění studijních povinností nadále zůstává písemná forma žádosti, proto je nutné tuto žádost vytisknout, vlastnoručně podepsat, osobně si zajistit stanovisko garanta předmětu a podat jí na studijním oddělení dané fakulty.

Informace pro studenty

Společné informace pro studenty prezenčního i kombinovaného studia

 • Normy a předpisy Univerzity Palackého v Olomouci a  Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Máte-li zájem o celoživotní vzdělávání (placené formy studia), klikněte ZDE.

Prezenční studium Bc. a Mgr. studijních programů

Kombinované studium Bc. a Mgr. studijních programů


Kontakty

585635010

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.81


Referát Bc. studijních programů – prezenční i kombinovaná forma


Mgr. Martina Fišerová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.41


Prezenční bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM

VT (ZUŠ )Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
SZPSociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání
UMŠUčitelství pro mateřské školy
EKOLEkologie a ochrana prostředí
SPBCSociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase
SPBPSociální pedagogika - specializace Prevence soc. patol. jevů
UPVOVUčitelství praktického vyučování a odborného výcviku

 

 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  (mimo kombinace se Speciální pedagogikou)

Kombinované bakalářské studium

SZPSociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání
UMŠUčitelství pro mateřské školy
EKOLAplikovaná ekologie pro veřejný sektor
UPVOVUčitelství praktického vyučování a odborného výcviku
SPBCSociální pedagogika - Výchova ve volném čase
SPBPSociální pedagogika - Prevence soc. patol. jevů

 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM
 • KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  (mimo kombinace se Speciální pedagogikou)


Mgr. Eva Švubová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.40


Prezenční bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
SPPDRA Speciální pedagogika - dramaterapie
SPANDR Speciálně pedagogická andragogika
SPANDR Speciální pedagogika - andragogika
SPPV Speciální pedagogika předškolního věku
UMŠSP Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika
SPA Speciální pedagogika - andragogika
SPVYCH Speciální pedagogika - vychovatelství
SPINT Speciální pedagogika - intervence
SPUMŠ Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro MŠ
SPRV Speciální pedagogika - raný věk
VYSP Vychovatelství a speciální pedagogika
 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
SPP Speciální pedagogika v kombinaci

 

Kombinované bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
SPANDR Speciálně pedagogická andragogika
SPANDR Speciální pedagogika - andragogika
SPPED Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky
SPPV Speciální pedagogika předškolního věku
SPA Speciální pedagogika - andragogika
UMŠSP Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika
SPVYCH Speciální pedagogika - vychovatelství
SPINT Speciální pedagogika – intervence
SPUMŠ Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy
VYSP Vychovatelství a speciální pedagogika
SPRV Speciální pedagogika - raný věk
 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  • kombinace se Speciální pedagogikou

Petra Špundová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.40


Prezenční bakalářské studium

DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ

AJ Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
ČJL Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
EV Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání
HIV Historie se zaměřením na vzdělávání
HK Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
IT Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
IV Informační výchova se zaměřením na vzdělávání
MV Matematika se zaměřením na vzdělávání
NJ Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
PR Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
PREV Přírodpis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání
SV Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
TEV Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání
VT Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
VZ Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
ZTV Základy technických věd a IT pro vzdělávání

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM

VYCH Vychovatelství
AJco Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání completus
NJco Něměecký jazyk se zaměřením na vzdělávání completus

Ing. Jiří Janošík


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.82


Kombinované bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1STUDIJNÍ PROGRAM
VYCH Vychovatelství
AJco Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání completus
NJco Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání completus
 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
AJ Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
ČJL Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
IV Informační výchova se zaměřením na vzdělávání
IT Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
MV Matematika se zaměřením na vzdělávání
NJ Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
PR Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
PREV Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání
SPP Speciální pedagogika v kombinaci
SV Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
TEV Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání
VZ Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
ZTV Základy technických věd a IT pro vzdělávání

Referát Mgr. studijních programů – prezenční i kombinovaná forma


Pavlína Liendlová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A


Prezenční magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
U1ST Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Prezenční navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
UVYCH, ŘVA Řízení volnočasových aktivit
PREPED Předškolní pedagogika
SPNC Sociální pedagogika specializace - Projektování a managment
SPNP Sociální pedagogika specializace - Výchovné poradenství

Kombinované magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
U1ST Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Kombinované navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
PED-VS Pedagogika – veřejná správa
PREPED Předškolní pedagogika
UPED Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy
UVYCH, ŘVA Řízení volnočasových aktivit
SPNC Sociální pedagogika specializace Projektování a management
SPNP Sociální pedagogika specializace Výchovné poradenství

 


Mgr. Marcela Vlčková


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.42


Prezenční magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
U1SPN Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika

Prezenční navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
UAJco Učitelství anglického jazyka pro ZŠ
UNJco Učitelství německého jazyka pro ZŠ
 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM
  • Speciální pedagogika pro 2.stupeň ZŠ a SŠ v kombinaci
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci
  • Muzejní a galerijní pedagogika v kombinaci
 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM
  • Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci

Kombinované magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
U1SPN Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika

 

Kombinované navazující magisterské studium  

 • 1 STUDIJNÍ PROGRAM
MUT Muzikoterapie
UAJco Učitelství anglického jazyka pro ZŠ completus

 


Mgr. Magda Řezníčková


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.42


Prezenční magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
LOGOPED, LOGO Logopedie

Prezenční navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
UZUŠ Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, střední školy a základní umělecké školy
UVVco Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, střední školy a základní umělecké školy completus
SPDRA, DRAMA Speciální pedagogika - dramaterapie
SPPOR, SPOR Speciální pedagogika - poradenství
UOPZŠ Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy

Kombinované navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
SPPOR, SPOR Speciální pedagogika – poradenství
UOPZŠ Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy
UNJco Učitelství německého jazyka pro ZŠ completus
 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  • Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v kombinaci
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci
  • Muzejní a galerijní pedagogika v kombinaci
  • Edukace v kultuře
 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  • Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci

Rigorózní řízení


Mgr. Kateřina DVOŘÁKOVÁ DiS.


Žižkovo nám. 5
místnost: 4.18


 • pro více informací klikněte ZDE

Doktorské studium - Ph. D.


Mgr. Jana Dostálová


Žižkovo nám. 5
místnost: 3.43

Úřední hodiny:
Středa: 9.00-11.00 a 13.00-14.00,
jinak dle domluvy


 • pro více informací klikněte ZDE

Stipendia


Mgr. Tereza Suchomelová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.45B


Vyplácení stipendií studentům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se řídí platnými předpisy, zejména pak Stipendijním řádem Univerzity Palackého v Olomouci, resp. Rozhodnutím rektora UP „Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných na UP v Olomouci v akademickém roce...“ a Stipendijním řádem Pedagogické fakulty [*.pdf] Univerzity Palackého v Olomouci.

Výplata stipendia probíhá prostřednictvím systému STAG, a to bezhotovostně, převodem na účet. Proto je potřeba, aby student ve STAGu vyplnil v rámci administrace svých osobních údajů číslo bankovního účtu.

Na úrovni Univerzity Palackého

Na úrovni Univerzity Palackého jsou vyplácena tato stipendia:

 • Sociální stipendium, tj. stipendium v případě tíživé sociální situace studenta přiznané podle § 91 odst. 2 písm. d zákona o vysokých školách;
 • Ubytovací stipendium, tj. stipendium přiznané podle § 91 odst. 2 písm. e zákona o vysokých školách;
 • Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných, tj. stipendium přiznané podle § 91 odst. 2 písm. e zákona o vysokých školách.

Informace lze získat u referentky rektorátu UP paní Moniky Smitkové ( monika.smitkova@upol.cz,  585631014) a na webové stránce.

Na úrovni Pedagogické fakulty UP

Na úrovni Pedagogické fakulty UP se s okamžitou platností realizuje zejména ustanovení, že řízení o přiznání stipendia se zahajuje na základě studentem podané žádosti.

Tiskopisy:

Na základě „Žádosti“ jsou vyplácena především tato stipendia:

Výjimku tvoří:

 • Doktorská stipendia, jež jsou přiznána ke dni zápisu studenta do doktorského studijního programu, a to bez podání žádosti;
 • Stipendium na podporu studia v ČR – toto stipendium je vypláceno na základě písemné dohody uzavírané mezi přijatým zahraničním studentem a fakultou;
 • Stipendium na podporu studia v zahraničí – toto stipendium je vypláceno na základě písemné dohody uzavírané mezi fakultou a studentem vysílaným na zahraniční pobyt;
 • Mimořádné stipendium - za práci ve prospěch Pedagogické fakulty, resp. její součásti. Řízení k přiznání těchto stipendií se zahajuje na základě návrhu podaného příslušným odpovědným pracovníkem. Tiskopis Návrh na přiznání stipendia [*.docx], Hromadný návrh na přiznání stipendia [*.docx].
 • Stipendium za tvůrčí výsledky a Stipendium na tvůrčí činnost - za práci v rámci schválených projektů, resp. za výsledky v oblasti studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti. Řízení k přiznání těchto stipendií se zahajuje na základě návrhu podaného příslušným odpovědným pracovníkem. Tiskopis Návrh na přiznání stipendia [*.docx], Hromadný návrh na přiznání stipendia [*.docx].

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)