25. 2. 2021

Na počátku tohoto roku byla v rámci projektu IGA_PdF_2020_002: Sestavení a verifikace monotematického souboru textů s tematikou šoa vydána Antologie textů s tematikou šoa pro 6.–9. ročník základních škol s metodickým dodatkem....

24. 2. 2021

Ústav cizích jazyků zajišťuje komplexní, moderní a prakticky zaměřenou výuku pro budoucí učitele anglického a německého jazyka na základních školách. Jazykové vzdělání, které poskytuje, je zaměřeno nejen na osvojování znalostí,...

24. 2. 2021

Již několik měsíců, s přestávkou v období léta prakticky rok, nemohou umělecké instituce řádně realizovat svůj klasický program. Muzea i galerie se snaží na současnou situaci reagovat, a tak se jejich program modifikuje. Diváci se...

23. 2. 2021

Vážené a milé studentky, studenti, jak jste byli informováni hromadným emailem, máte nyní možnost za dobrovolnické aktivity získat kredity v podobě nově vytvořených praxí.

23. 2. 2021

Martin Kudláček z fakulty tělesné kultury, Jiří Lach z filozofické fakulty, Tomáš Opatrný z přírodovědecké fakulty a Martin Procházka z fakulty zdravotnických věd, to je čtveřice jmen kandidátů, kteří se chtějí účastnit volby...

19. 2. 2021

Úsek pro zahraničí RUP vyhlašuje v rámci projektu Aliance Aurora první kolo projektové výzvy tzv. „Mini grantů“, jejichž hlavním cílem je podpora a rozvoj strategických cílů evropských univerzit, které jsou v Alianci Aurora...

15. 2. 2021

Rozhovor s děkankou fakulty prof. PaedDr. Libuší Ludíkovou, CSc., o letním semestru a aktuálních tématech oblasti vzdělávání a přípravy budoucích pedagogických pracovníků.

11. 2. 2021

Před začátkem letního semestru jsme se sešli s proděkanem pro studijní záležitosti Mgr. Pavlem Neumeisterem, Ph.D. Zajímali jsme se o to, jak budou probíhat pedagogické praxe v letním semestru, povídali jsme si ale také o...

7. 2. 2021

Univerzita Palackého získala akreditaci Národního akreditačního úřadu pro bakalářský studijní program v iráckém Erbílu, který je zaměřený na naftové inženýrství. V loňském roce se v Erbílu uskutečnil první běh celoživotního...

5. 2. 2021

Po uzavření škol v roce 2020 se výuka přesunula do online světa. Pro všechny je toto období velmi těžké, ovšem pro mnoho dětí ze základních škol je distanční výuka obzvláště náročná a potřebují podporu a pomoc. Proto vznikla...