Katedry, ústavy a centra

Katedry

Katedra antropologie a zdravovědy

vedoucí: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.

+420 58 563 5501
martina.cicha@upol.cz
web katedry

sekretariát: Žižkovo nám. 5; 2.64

Katedra biologie

vedoucí: doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.

+420 58 563 5186
sarka.hladilova@upol.cz
web katedry

sekretariát: Purkrabská 2, 4; 3.19

Katedra čes. jazyka a literatury

vedoucí: Mgr. Jana Sladová , Ph.D.

+420 58 563 5618
jana.sladova@upol.cz
web katedry

sekretariát: Žižkovo nám. 5; 3.59

Katedra hudební výchovy

vedoucí: prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.

+420 58 563 5257
jiri.luska@upol.cz
web katedry

sekretariát: Univerzitní 3, 5; 2.21

Katedra matematiky

vedoucí: doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

+420 58 563 5701
jitka.laitochova@upol.cz
web katedry

sekretariát: Žižkovo nám. 5; 4.05

Katedra primární a preprimární pedagogiky

vedoucí: prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

+420 58 563 5105
eva.smelova@upol.cz
web katedry

sekretariát: Žižkovo nám. 5; 4.05

Katedra psychologie a patopsychologie

vedoucí: doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

+420 58 563 5201
josef.konecny@upol.cz
web katedry

sekretariát: Žižkovo nám. 5; 4.28

Katedra společenských věd

vedoucí: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.

+420 58 563 5410
p.kopecek@upol.cz
web katedry

sekretariát: Žižkovo nám. 5; 3.31

Katedra technické a informační výchovy

vedoucí: doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

+420 58 563 5818
j.dostal@upol.cz
web katedry

sekretariát: Žižkovo nám. 5;

Katedra výtvarné výchovy

vedoucí: doc. PhDr. Hana Myslivečková, Ph.D.

+420 58 563 5447
hana.mysliveckova@upol.cz
web katedry

sekretariát: Univerzitní 3, 5

Ústavy

Ústav cizích jazyků

ředitel: doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc.

+420 58 563 5901
lucie.weberova@upol.cz
web ústavu

Ústav pedagogiky a sociálních studií

ředitel: doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

+420 58 563 5151
lucie.zavorova@upol.cz
web ústavu

Ústav speciálněpedagogických studií

vedouci: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

+420 58 563 5312
jitka.kralikova@upol.cz
web ústavu

Ústav pro výzkum a vývoj

vedení: Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

+420 58 563 5301
vera.benesova@upol.cz
web ústavu

Centra

Centrum celoživotního vzdělávání

vedoucí: Ing. Igor Škarabella

+420 58 563 5148
igor.skarabella@upol.cz
web centra

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

vedoucí: doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

+420 58 563 5601
+420 77 714 6808
kamil.kopecky@upol.cz
Facebook centra web centra