Katedry


Katedra antropologie a zdravovědy

vedoucí: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.

+420 58 563 5501
martina.cicha@upol.cz
web katedry

sekretariát: Žižkovo nám. 5; 2.64

Katedra biologie

vedoucí: RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

+420 58 563 5183
martin.jac@upol.cz
web katedry

sekretariát: Purkrabská 2, 4; 3.19

Katedra čes. jazyka a literatury

vedoucí: Mgr. Jana Sladová , Ph.D.

+420 58 563 5618
jana.sladova@upol.cz
web katedry

sekretariát: Žižkovo nám. 5; 3.59

Katedra hudební výchovy

vedoucí: prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.

+420 58 563 5257
jiri.luska@upol.cz
web katedry

sekretariát: Univerzitní 3, 5; 2.21

Katedra matematiky

vedoucí: doc. PhDr. Radka Dofková, PhD.

+420 58 563 5701
radka.dofkova@upol.cz
web katedry

sekretariát: Žižkovo nám. 5; 4.05

Katedra primární a preprimární pedagogiky

vedoucí: prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

+420 58 563 5105
eva.smelova@upol.cz
web katedry

sekretariát: Žižkovo nám. 5; 4.05

Katedra psychologie a patopsychologie

vedoucí: PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.

+420 58 563 5201
jana.kvintova@upol.cz
web katedry

sekretariát: Žižkovo nám. 5; 4.28

Katedra společenských věd

vedoucí: doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.

+420 58 563 5401
karel.konecny@upol.cz
web katedry

sekretariát: Žižkovo nám. 5; 3.31

Katedra technické a informační výchovy

vedoucí: doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

+420 58 563 5818
j.dostal@upol.cz
web katedry

sekretariát: Žižkovo nám. 5;

Katedra výtvarné výchovy

vedoucí: akad. soch. Tomáš Chorý, ArtD.

+420 58 563 5435
tomas.chory@upol.cz
web katedry

sekretariát: Univerzitní 3, 5


Ústavy


Ústav cizích jazyků

ředitel: PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.

+420 58 563 5901
zuzana.nerudova@upol.cz
web ústavu

Ústav pedagogiky a sociálních studií

ředitel: doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

+420 58 563 5151
lucie.zavorova@upol.cz
web ústavu

Ústav speciálněpedagogických studií

vedoucí: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

+420 58 563 5312
jitka.kralikova@upol.cz
web ústavu

Ústav pro výzkum a vývoj

vedení: doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.

+420 58 563 5301
martina.novotna@upol.cz
web ústavu


Centra


Centrum celoživotního vzdělávání

vedoucí: PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.

+420 58 563 5030
jitka.petrova@upol.cz
web centra

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

vedoucí: doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

+420 58 563 5601
+420 77 714 6808
kamil.kopecky@upol.cz
Facebook centra
web centra

Centrum informačních a vzdělávacích technologií PdF UP

vedoucí: doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

+420 58 563 5811
milan.klement@upol.cz
web centra