Studijní oddělení

Adresa

Studijní oddělení PdF UP

Žižkovo náměstí 5
779 00 Olomouc

Úřední hodiny

 

Pondělí         13: 00 – 15: 00
Úterý   09: 00 – 11: 00    
Středa   09: 00 – 11: 00   13: 00 – 15: 00
Čtvrtek   zavřeno    
Pátek   09: 00 – 12: 00    

 • Student je povinen pro úřední komunikaci související se zajišťováním studijní agendy používat výhradně e-mailovou adresu UP  (školní e-mail), která je mu vygenerována po jeho zápisu do studia.
 • Všechny žádosti (o přerušení studia, o individuální studijní plán, o uznání studijních povinností z předchozího studia, o uznanou dobu rodičovství, o zanechání studia apod.) je student povinen zasílat výhradně přes poštovní služby s originál podpisem, nebo doručit osobně na podatelnu fakulty, případně přes datovou schránku.
 • Pro získání potvrzení o studiu je možné využít Portál UP, do něhož má student po přihlášení přístup. Potvrzení o studiu najdete pod dlaždicí ELF (Elektronické formuláře), kde pod záložkou Potvrzení o studiu – elektronická verze se po kliknutí na tlačítko Tisk vytvoří soubor ve formátu PDF.   
 • Pro potvrzení pro zdravotní pojišťovnu, správu sociálního zabezpečení, na dopravu je nutno se dostavit v úřední hodiny na studijní oddělení ke své studijní referentce (viz níže Kontakty).

Mimo úřední hodiny nebudou potvrzení verifikována.Elektronická verze potvrzení o studiu

Elektronickou verzi POTVRZENÍ O STUDIU si může student vygenerovat sám na Portále UP, dlaždice ELF/Formuláře.

Informace viz Novinka pro studenty UP: elektronické potvrzení o studiu: Žurnál Online / Zpravodajství z UP (upol.cz).

Při korespondenci používejte, prosím, školní e-mail. V odpovědi ponechávejte původní text.


Formuláře a dokumenty ke stažení

 • pro stažení klikněte ZDE (pouze pro studenty PdF – nutnost přihlášení, použijte doménu up\)

Průběžné informace studentům

Elektronická žádost o uznání splnění studijních předmětů

Univerzita Palackého zavádí pro nastávající akademický rok pro studenty novinku, která zjednodušuje podávání žádosti o uznání předmětu a také zkracuje dobu jejího vyřízení.

Stačí využít elektronické žádosti v aplikaci Studentské žádosti ve STAGu. Postup podání této elektronické žádosti je stanoven příslušnou NORMOU PdF UP [*.pdf].

Výhodou podání této elektronické žádosti je, že není potřeba ručně vypisovat studijní předměty, o jejichž uznání student žádá. V aplikaci je stačí jednoduše označit a pak už jen sledovat stav žádosti.

Podle Čl. 27 Studijního a zkušebního řádu děkan nemůže uznat ty zápočty, kolokvia a zkoušky, které student vykonal v době delší než tři roky před podáním žádosti o uznání.

Podle Čl. 27 Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu děkan nemůže uznat zkoušku, pokud byla zkouška hodnocena stupněm „E“ nebo „dobře“.

Rovněž tak nelze uznat dle této směrnice státní závěrečnou zkoušku a obhajobu kvalifikační práce.

Podmínkou pro správné formální podání žádosti o uznání splnění studijních povinností nadále zůstává písemná forma žádosti, proto je nutné tuto žádost vytisknout, vlastnoručně podepsat, osobně si zajistit stanovisko garanta předmětu a podat jí na studijním oddělení dané fakulty.


Harmonogram akademického roku

Harmonogram pro AR 2022/2023 a 2023/2024 naleznete ZDE.


Informace pro studenty


Kontakty

585635010

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.81


Bakalářské studijní programy


Mgr. Martina Fišerová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.41


Prezenční bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
VT (ZUŠ ) Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
UMŠ Učitelství pro mateřské školy
EKOL Ekologie a ochrana prostředí
SPBC Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase
SPBP Sociální pedagogika - specializace Prevence soc. patol. jevů
UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
AJco Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání completus
NJco Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání comletus
SPAS Speciální pedagogika se zaměřením na pedagogické asistentství
SPEP Speciální pedagogika se zaměřením na expresivní přístupy
SPZF Speciální pedagogika se zaměřením na rozvoj zrakových funkcí

 

 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  (mimo kombinace se Speciální pedagogikou)
  • minor programy s Přírodovědeckou fakultou (fyzika, chemie, geografie)

  • minor programy s Filozofickou fakultou

  • (mimo kombinace se SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKOU)

Kombinované bakalářské studium

UMŠ Učitelství pro mateřské školy
EKOL Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
SPBC Sociální pedagogika - Výchova ve volném čase
SPBP Sociální pedagogika - Prevence soc. patol. jevů
 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  • minor programy s Přírodovědeckou fakultou - (geografie)
  • (mimo kombinace se Speciální pedagogikou)

Mgr. Eva Švubová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.40


Prezenční bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
SPPDRA Speciální pedagogika - dramaterapie
SPANDR Speciálně pedagogická andragogika
SPANDR Speciální pedagogika - andragogika
UMŠSP Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika
SPRV Speciální pedagogika - raný věk
VYSP Vychovatelství a speciální pedagogika
SPINT Speciální pedagogika - intervence
 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
SPP Speciální pedagogika v kombinaci
 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM

KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ 

(kombinace se Speciální pedagogikou)

Kombinované bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
SPANDR Speciální pedagogika - andragogika
UMŠSP Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika
VYSP Vychovatelství a speciální pedagogika
SPINT Speciální pedagogika – intervence
SPRV Speciální pedagogika - raný věk
 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  • kombinace se Speciální pedagogikou

Petra Špundová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.40


Prezenční bakalářské studium

DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ

AJ Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
ČJL Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
HIV Historie se zaměřením na vzdělávání
HK Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
IT Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
MV Matematika se zaměřením na vzdělávání
NJ Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
PREV Přírodpis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání
SV Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
TEV Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání
VT Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
VZ Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Ing. Jiří Janošík


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.82


Kombinované bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1STUDIJNÍ PROGRAM
VYCH Vychovatelství
AJco Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání completus
NJco Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání completus
SPAS Speciální pedagogika se zaměřením na pedagogické asistentství
 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
AJ Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
ČJL Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
NJ Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
SPP Speciální pedagogika v kombinaci
 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM
  KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ 
  ( kombinace se Speciální pedagogikou a Geografií)

Prezenční bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM

VYCH        Vychovatelství


Magisterské a Navazující magisterské studijní programy


Pavlína Liendlová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A


Prezenční magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
U1ST Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Prezenční navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
PREPED Předškolní pedagogika
ŘVA Řízení volnočasových aktivit

Kombinované magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
U1ST Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Kombinované navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
PREPED Předškolní pedagogika
UVYCH, ŘVA Řízení volnočasových aktivit

 


Mgr. Marcela Vlčková


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.42


Kombinované magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
U1SPN Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika

 

Prezenční magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
U1SPN Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika

Prezenční navazující magisterské studium

 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ 
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci
 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ 
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci
  • Edukace v kultuře v kombinaci

Mgr. Magda Řezníčková


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.42


Prezenční magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
LOGOPED, LOGO Logopedie

Prezenční navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
UNJco Učitelství německého jazyka pro ZŠ
UZUŠ Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, střední školy a základní umělecké školy
UVVco Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, střední školy a základní umělecké školy completus
DRAMA Dramaterapie
DRAMA Speciální pedagogika – dramaterapie
SPOR Speciální pedagogika - poradenství
UOPZŠ Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy

Kombinované navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
SPOR Speciální pedagogika – poradenství
UOPZŠ Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy
UNJco Učitelství německého jazyka pro ZŠ completus
 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci
 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci

Tereza Kypusová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.27

Kombinované bakalářské studium

 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
IV Informační výchova se zaměřením na vzdělávání
IT Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
MV Matematika se zaměřením na vzdělávání
PREV Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání
SV Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
TEV Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání
VZ Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
ZTV Základy technických věd a IT pro vzdělávání

Prezenční navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
UAJco Učitelství anglického jazyka pro ZŠ
SPIP Speciální pedagogika – intervence u dětí předškolního věku
SPNP Sociální pedagogika – Výchovné poradenství
SPNC Sociální pedagogika  -  Projektování a management
 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v kombinaci

 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ 

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Kombinované navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
UAJco Učitelství anglického jazyka pro ZŠ completus
SPOR Speciální pedagogika – poradenství – studenti zapsaní od roku 2023
MUT Muzikoterapie
SPNP Sociální pedagogika – Výchovné poradenství         
SPNC Sociální pedagogika  -  Projektování a management
 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  Speciální pedagogika pro 2.stupeň ZŠ a SŠ v kombinaci
 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Rigorózní řízení


Mgr. Kateřina DVOŘÁKOVÁ DiS.


Žižkovo nám. 5
místnost: 4.18


 • pro více informací klikněte ZDE

Doktorské studium - Ph. D.


Mgr. Jana Dostálová


Žižkovo nám. 5
místnost: 3.43

Úřední hodiny:
Středa: 9.00-11.00 a 13.00-14.00,
jinak dle domluvy


 • pro více informací klikněte ZDE

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)