8. 10. 2020

Projekt E-Bezpečí připravil ve spolupráci s olomouckým kinem Metropol projekci školní verze snímku V SÍTI: Za školou.

5. 10. 2020

Promoce absolventů z akademického roku 2019/2020

24. 9. 2020

Epidemiologická situace v Olomouci je stále udržitelná, a UP tak po posledních konzultacích s krajskými hygieniky prozatím nemusí plošně přecházet do online režimu a může i nadále pokračovat v kontaktní výuce dle nastavených...

23. 9. 2020

Aktuální pravidla pro příjezd občanů ČR a cizinců do České republiky najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Systém se aktuálně řídí „semaforem“, který rozděluje země na zelené (nízké riziko nákazy), oranžové a červené...

22. 9. 2020

V sekci pdf-upol-cz/covid-19 nově najdete také odpovědi na nejčastěji kladené dotazy týkající se podoby výuky v zimním semestru 2020/2021.

21. 9. 2020

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi vás pozdravit u příležitosti nového akademického roku 2020/2021.

17. 9. 2020

Studenti, kteří se rozhodnou, že chtějí odstoupit od ubytovací smlouvy na kolejích UP, mohou podat výpověď e-mailem příslušné referentce koleje nebo vedoucí koleje a nebudou platit v souladu se smlouvou kolejné „do konce měsíce +...

14. 9. 2020

V souvislosti se začátkem semestru, aktuálním vývojem epidemiologické situace a z ní vyplývajících rizik pro fungování fakulty se vedení rozhodlo přijmout následující preventivní opatření. Považujte je prosím za základní informace...

8. 9. 2020

Centrum celoživotního vzdělávání PdF nově nabízí kurzy pro začínající učitele, které se budou konat v období září–listopad 2020. V těchto kurzech se učitelé seznámí s reálnými příklady ze školské praxe díky zkušenému pedagogovi,...

26. 8. 2020

Pedagogická fakulta navazuje na tradici z předchozích dvou let a připravila prázdninovou soutěžní kampaň o zajímavé ceny. Stejně jako v uplynulých ročnících je hlavním cílem popularizovat učitelství, udržovat i v letních měsících...