Rozvrhy prezenčního studia 2022/2023

Milé studentky, milí studenti,

 

prezenční výuka na Pedagogické fakultě UP v Olomouci probíhá kontaktní formou, tzn., že je realizována za osobní účasti studentů a vyučujícího na stanovených učebnách v daném čase dle platného rozvrhu. Pouze vybrané přednášky předmětů pedagogicko-psychologického modulu založené zejména na teoretických znalostech jsou z kapacitních důvodů u sdruženého studia vedeny formou tzv. hybridní výuky. Studenti, kteří nemají možnost účastnit se přednášek osobně (z důvodu nemoci, karantény apod.), se tak mohou k výuce připojit on-line. Informace o realizaci hybridní formou je vždy u předmětu uvedená v kontaktu pro studenty.

 

PŘEDZÁPIS NA ZIMNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2022/23

Začátek předzápisu předmětů pro studenty prezenčního studia na PdF UP v Olomouci pro zimní semestr 2022/23 bude zahájen ve:

středu 13.7.2022 – pro 2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského a magisterského studia

čtvrtek 14.7.2022 – pro 2. a vyšší ročníky bakalářského studia

 

DALŠÍ INFORMACE

V případě jakýchkoliv potíží se zápisem předmětů či jiných požadavků na rozvrh (navýšení kapacity předmětu, kolize v rozvrhu, chybějící předmět apod.) kontaktujte výhradně rozvrháře příslušné katedry, která předmět garantuje (viz seznam níže), případně sekretářky pracovišť nebo koordinátorku rozvrhů Mgr. Danielu Bujarovou (daniela.bujarova@upol.cz ). 

Nepište vaše požadavky na studijní oddělení či vedení fakulty, neboť nemají přístup k rozvrhům kateder nemohou Vám pomoci. Tvorba rozvrhů je komplexní proces, proto prosíme, nežádejte vyučující o přesun výuky tak, aby nedocházelo k případným kolizím.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V době předzápisu je z důvodu přetížení systému částečně uzavřena databáze pro provádění všech změn v aktuálním rozvrhu. Proto prosíme o trpělivost při řešení Vašich požadavků. Předzápisy se uzavírají v pondělí 26.9.2022, je dost času na řešení případných potíží.

PRAVIDLA KOMUNIKACE

Pro veškerou komunikaci používejte pouze e-mailovou adresu přidělenou fakultou ve tvaru jmeno.prijmeni0X@upol.cz. V každém e-mailu uveďte vždy jméno, obor, ročník a konkrétní zkratku předmětu (např. KMT/DID@).

V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr. Danielu Bujarovou,  daniela.bujarova@upol.cz

(585 635 038).

 

KONTAKTY

Seznam rozvrhářů prezenčního studia pro ak. rok 2022/2023

pracoviště

zkratka

rozvrhář

kontakt

Katedra antropologie a zdravovědy

KAZ

Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

petr.zemanek@upol.cz

Katedra biologie

KPŘ

RNDr. Olga Ševčíková, Ph.D.

olga.sevcikova@upol.cz

Katedra českého jazyka a literatury

KČJ

Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.

daniel.jakubicek@upol.cz

Katedra hudební výchovy

KHV

Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.

Lenka.kruzikova@upol.cz

Katedra matematiky

KMT

Mgr. Jan Wossala, Ph.D.

Jan.wossala@upol.cz

Katedra primární a preprimární pedagogiky

KPV

Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.

alena.vavrdova@upol.cz

Katedra psychologie a patopsychologie

KPS

Mgr. Lucie Váchová, Ph.D.

lucie.vachova@upol.cz

Katedra společenských věd

KVS

Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D.

tomas.hubalek@upol.cz

Katedra technické a informační výchovy

KTE

Mgr. Tomáš Dragon

tomas.dragon@upol.cz

Katedra výtvarné výchovy

KVV

Mgr. David Medek, Ph.D.

david.medek@upol.cz

Katedra anglického jazyka

KAJ

Mgr. Blanka Babická, Ph.D.

blanka.babicka@upol.cz

Katedra německého jazyka

KNJ

Mgr. Vít Kolek

Vit.kolek@upol.cz

Ústav pedagogiky a sociálních studií

KPG

Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D.

tereza.buchtova@upol.cz

Ústav speciálněpedagogických studií

USS

Mgr. et Bc. Veronika Růžičková, Ph.D

veronika.ruzickova@upol.cz

 

 

Komunikace se studenty

Pro komunikaci hlavního rozvrháře, ale i vyučujících se studenty (např. zasílání hromadného e-mailu studentům na předmětu) je výhradně používaná e-mailová adresa přidělená fakultou ve tvaru jmeno.prijmeni01@upol.cz . Pro lepší komunikaci vždy uvádějte také svůj obor a ročník studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)