Aktuální informace

INFORMACE K ROZVRHŮM A PŘEDZÁPISŮM PREZENČNÍHO STUDIA

Milé studentky, milí studenti,

 

prezenční výuka na Pedagogické fakultě UP v Olomouci probíhá kontaktní formou, tzn., že je realizována za osobní účasti studentů a vyučujícího na stanovených učebnách v daném čase dle platného rozvrhu.

PŘEDZÁPIS NA LETNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2023/24

Rozvrh na letní semestr 2023/2024 je v přípravě. Prosíme nekontaktujte rozvrháře a vyučující pracovišť kvůli nesrovnalostem a změnám v rozvrhu. Konečná verze rozvrhu bude k dispozici ve STAGu ke dni 22. 1. 2024.
Děkujeme za pochopení.

DALŠÍ INFORMACE

Nepište vaše požadavky týkající se rozvrhových akcí na studijní oddělení či vedení fakulty, neboť nemají přístup k rozvrhům kateder a nemohou Vám pomoci.

V případě jakýchkoliv potíží se zápisem předmětů či jiných požadavků na rozvrh (navýšení kapacity předmětu, kolize v rozvrhu, chybějící předmět apod.) kontaktujte výhradně rozvrháře příslušné katedry, která předmět garantuje, např. KMT/MT1@ - katedra matematiky (viz seznam níže), případně sekretářky pracovišť nebo koordinátorku rozvrhů Mgr. Danielu Bujarovou (daniela.bujarova@upol.cz ). 

 Tvorba rozvrhů je komplexní proces, proto prosíme, nežádejte vyučující o přesun výuky tak, aby nedocházelo k případným kolizím.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V době předzápisu je z důvodu přetížení systému částečně uzavřena databáze pro provádění všech změn v aktuálním rozvrhu. Proto prosíme o trpělivost při řešení Vašich požadavků. Předzápisy se uzavírají v 25.9.2023, je dost času na řešení případných potíží.

 

KONTAKTY

Seznam rozvrhářů prezenčního studia pro ak. rok 2023/2024

pracoviště

zkratka

rozvrhář

kontakt

Katedra antropologie a zdravovědy

KAZ

Mgr. Tereza Sofková, Ph.D.

tereza.sofkova@upol.cz

Katedra biologie

KPŘ

RNDr. Olga Ševčíková, Ph.D.

olga.sevcikova@upol.cz

Katedra českého jazyka a literatury

KČJ

Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.

daniel.jakubicek@upol.cz

Katedra hudební výchovy

KHV

Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.

lenka.kruzikova@upol.cz

Katedra matematiky

KMT

Mgr. Jan Wossala, Ph.D.

jan.wossala@upol.cz

Katedra primární a preprimární pedagogiky

KPV

Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.

alena.vavrdova@upol.cz

Katedra psychologie a patopsychologie

KPS

Mgr. Martina Zálešáková

martina.zalesakova@upol.cz

Katedra společenských věd

KVS

Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D.

tomas.hubalek@upol.cz

Katedra technické a informační výchovy

KTE

PaedDr. Ing. Daniel Kučerka, Ph.D.

daniel.kucerka@upol.cz

Katedra výtvarné výchovy

KVV

Mgr. David Medek, Ph.D.

david.medek@upol.cz

Katedra anglického jazyka

KAJ

Mgr. Blanka Babická, Ph.D.

blanka.babicka@upol.cz

Katedra německého jazyka

KNJ

Mgr. Vít Kolek

vit.kolek@upol.cz

Ústav pedagogiky a sociálních studií

KPG

Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D.

tereza.buchtova@upol.cz

Ústav speciálněpedagogických studií

USS

Mgr. et Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.

veronika.ruzickova@upol.cz


Komunikace se studenty

PRAVIDLA KOMUNIKACE

  • Pro veškerou komunikaci používejte pouze e-mailovou adresu přidělenou fakultou ve tvaru jmeno.prijmeni0X@upol.cz.
  • V každém e-mailu uveďte vždy jméno, obor, ročník a konkrétní zkratku předmětu (např. KMT/DID@).
  • V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr. Danielu Bujarovou,  daniela.bujarova@upol.cz (585 635 038).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)