Výuka

Vážení studenti,

výuka prezenčního studia probíhá od pondělí do čtvrtka.

INFORMACE K ROZVRHŮM PREZENČNÍHO STUDIA

Rozvrh na zimní semestr se připravuje v průběhu června a snažíme se reagovat na situace, které jeho tvorbu ovlivňují (v současné době se jedná především o epidemiologickou situaci). Rozvrh je připravován následujícím způsobem:

1) Přednášky: nově byla na PdF zavedena tzv. hybridní výuka. Jedná se o výuku, kterou lze aplikovat pouze u přednášek. Systém hybridní výuky spočívá v tom, že studenti, kteří nemají možnost účastnit se výuky z nějakého důvodu prezenčně (např. nemoc, karanténa, či jiné zdravotní nebo osobní důvody), se mohou připojit online k výuce, která probíhá v plánovaném čase v učebně PdF. V podstatě lze tuto výuku přirovnat k živému vysílání. V tomto semestru jsou takto naplánované převážně přednášky pedagogicko-psychologického modulu.

2) Cvičení a semináře: dle charakteru a zaměření předmětu je důležité většinu realizovat kontaktně. Výuka těchto předmětů bude probíhat standardně, avšak v případě nutnosti se budeme snažit v průběhu semestru vše operativně řešit v souladu s vládními opatřeními.

INFORMACE K PŘEDZÁPISU NA ZIMNÍ SEMESTR 2021/22

začátek předzápisu předmětů pro studenty prezenčního studia na PdF pro zimní semestr 2021/22 bude spuštěn 14.7.2021 a končí 27.9.2021. Z důvodu stále nejasného vývoje epidemiologické situace a tím i možnost delšího času pro úpravu rozvrhu tak, aby byl pro studenty co nejpřehlednější, nemusí být verze všech rozvrhových akcí zatím konečná a můžou nastat přesuny.

Harmonogram předzápisu:

Bakalářské studium:

1. ročník: 3.9.2021 – 27.9.2021 (od 9:00)

2. ročník: 15.7.2021 – 27.9.2021 (od 11:00)

3. ročník. 15.7.2021 – 27.9.2021 (od 9:00)

 

Magisterské studium:

1. ročník: 7.9.2021 – 27.9.2021 (od 9:00)

2. ročník: 14.7.2021 – 27.9.2021 (od 13:00)

3. ročník: 14.7.2021 – 27.9.2021 (od 11:00)

4.-5. ročník: 14.7.2021 – 27.9.2021 (od 9:00)

 

Navazující studium:

1. ročník: 7.9.2021 – 27.9..2021 (od 9:00)

2. ročník: 14.7.2021 – 27.9.2021 (od 13:00)

 

V případě jakýchkoliv potíží se zápisem a požadavků k rozvrhu (kapacita předmětu, kolize v rozvrhu, chybějící předmět apod.) kontaktujte výhradně rozvrháře příslušné katedry, která předmět garantuje (v přiloženém seznamu je uvedena zkratka pracoviště, jména a kontakty), případně sekretářku katedry nebo mě. V žádném případě nemá cenu psát vaše požadavky na studijní oddělení či vedení fakulty, protože ti vůbec přístup k rozvrhům kateder nemají a nemůžou vám odpovědět.

Pro zjednodušení řešení vašeho problému uveďte v mejlu vždy svůj obor, ročník a konkrétní zkratku předmětu (např. KMT/DID@).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: v době předzápisu je z důvodu přetížení systému pro rozvrháře částečně uzavřena databáze pro provádění všech změn v aktuálním rozvrhu. Proto prosím o trpělivost, vašim požadavkům nemůže být vyhověno vždy v ten den, kdy píšete. Většinou jsou všechny požadavky vyřizovány do 3 dnů.

 

V případě dalších dotazů týkajících se rozvrhu mne můžete také kontaktovat.

 

Mgr. Daniela Bujarová (koordinátor rozvrhů pro prezenční studium)

e-mail: daniela.bujarova@upol.cz

tel: 58 563 5038

 


Kontakty

Seznam rozvrhářů prezenčního studia pro ak. rok 2021/2022

pracoviště zkratka rozvrhář kontakt
Katedra antropologie a zdravovědy KAZ Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. petr.zemanek@upol.cz
Katedra biologie KPŘ RNDr. Olga Ševčíková, Ph.D. olga.sevcikova@upol.cz
Katedra českého jazyka a literatury KČJ Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. daniel.jakubicek@upol.cz
Katedra hudební výchovy KHV Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D. lenka.kruzikova@upol.cz
Katedra matematiky KMT Mgr. Jan Wossala, Ph.D. jan.wossala@upol.cz
Katedra primární a preprimární pedagogiky KPV Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D. alena.vavrdova@upol.cz
Katedra psychologie a patopsychologie KPS Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. lucie.kremenkova@upol.cz
Katedra společenských věd KVS Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D. tomas.hubalek@upol.cz
Katedra technické a informační výchovy KTE

Mgr. Tomáš Dragon

tomas.dragon@upol.cz

Katedra výtvarné výchovy KVV Mgr. David Medek, Ph.D. david.medek@upol.cz
Katedra anglického jazyka KAJ Mgr. Blanka Babická, Ph.D. blanka.babicka@upol.cz
Katedra německého jazyka KNJ Mgr. Vít Kolek vit.kolek@upol.cz
Ústav pedagogiky a sociálních studií KPG Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D. tereza.buchtova@upol.cz
Ústav speciálněpedagogických studií USS

Mgr. et Bc. Veronika Růžičková, Ph.D

veronika.ruzickova@upol.cz

 

Komunikace se studenty

Pro komunikaci hlavního rozvrháře, ale i vyučujících se studenty (např. zasílání hromadného e-mailu studentům na předmětu) je výhradně používaná e-mailová adresa přidělená fakultou ve tvaru jmeno.prijmeni01@upol.cz .