Informace pro studující v 1. ročníku

Informace k zápisu předmětu Cizí jazyk:

Anglický/Německý/Ruský jazyk pro pedagogické profese – PREZENČNÍ STUDIUM

 

Základní informace pro všechny studenty 1. ročníku bakalářského studia:

 • Předmět Cizí jazyk pro pedagogické profese si zapisují všichni studenti 1. ročníku bakalářského studia, kde je tento předmět uveden ve studijním plánu.
 • Studenti si volí pouze jeden jazyk z nabídky, stejný cizí jazyk pro zimní a letní semestr.
 • Studenti všech kombinací programů (kromě AJ a NJ) si zvolí:

KAJ/AJP1@ nebo KNJ/NJP1@ nebo KNJ/RJP1@ v zimním semestru

KAJ/AJP2@ nebo KNJ/NJP2@ nebo KNJ/RJP2@ v letním semestru

KAJ/AJP3@ - Anglický jazyk pro pedagogické profese 3 je určen pouze studentům studijního programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (V LS si zapíší AJP4@)

KNJ/NJP3@ - Německý jazyk pro pedagogické profese 3 je určen pouze studentům studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (V LS si zapíší NJP4@)

 

Upřesnění pro studenty studijních programů Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior, minor, completus):

 

 1. Studentům studijního programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání SE DOPORUČUJE zvolit si německý nebo ruský jazyk. Studenti studijního programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, kteří nemají žádnou předchozí zkušenost se studiem německého nebo ruského jazyka, si zvolí Anglický jazyk pro pedagogické profese 3 a 4.
 2. Studenti studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání si mohou zvolit jednu z následujících možností:
 • Německý jazyk pro pedagogické profese 3 a 4
 • Ruský jazyk pro pedagogické profese 1 a 2
 • Anglický jazyk pro pedagogické profese 1 a 2

Rozvrhy prezenčního studia 2022/2023

Milé studentky, milí studenti,

 

prezenční výuka na Pedagogické fakultě UP v Olomouci probíhá kontaktní formou, tzn., že je realizována za osobní účasti studentů a vyučujícího na stanovených učebnách v daném čase dle platného rozvrhu. Pouze vybrané přednášky předmětů pedagogicko-psychologického modulu založené zejména na teoretických znalostech jsou z kapacitních důvodů u sdruženého studia vedeny formou tzv. hybridní výuky. Studenti, kteří nemají možnost účastnit se přednášek osobně (z důvodu nemoci, karantény apod.), se tak mohou k výuce připojit on-line. Informace o realizaci hybridní formou je vždy u předmětu uvedená v kontaktu pro studenty.

 

PŘEDZÁPIS NA ZIMNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2022/23

 

Začátek předzápisu předmětů pro studenty prezenčního studia na PdF UP v Olomouci pro zimní semestr 2022/23 bude zahájen ve:

středu 13.7.2022 – pro 2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského a magisterského studia

čtvrtek 14.7.2022 – pro 2. a vyšší ročníky bakalářského studia

 

DALŠÍ INFORMACE

V případě jakýchkoliv potíží se zápisem předmětů či jiných požadavků na rozvrh (navýšení kapacity předmětu, kolize v rozvrhu, chybějící předmět apod.) kontaktujte výhradně rozvrháře příslušné katedry, která předmět garantuje (viz seznam níže), případně sekretářky pracovišť nebo koordinátorku rozvrhů Mgr. Danielu Bujarovou (daniela.bujarova@upol.cz ). 

Nepište vaše požadavky na studijní oddělení či vedení fakulty, neboť nemají přístup k rozvrhům kateder nemohou Vám pomoci. Tvorba rozvrhů je komplexní proces, proto prosíme, nežádejte vyučující o přesun výuky tak, aby nedocházelo k případným kolizím.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V době předzápisu je z důvodu přetížení systému částečně uzavřena databáze pro provádění všech změn v aktuálním rozvrhu. Proto prosíme o trpělivost při řešení Vašich požadavků. Předzápisy se uzavírají v pondělí 26.9.2022, je dost času na řešení případných potíží.

 

KONTAKTY

Seznam rozvrhářů prezenčního studia pro ak. rok 2022/2023

pracoviště

zkratka

rozvrhář

kontakt

Katedra antropologie a zdravovědy

KAZ

PhDr. Tereza Sofková, Ph.D. tereza.sofkova@upol.cz

Katedra biologie

KPŘ

RNDr. Olga Ševčíková, Ph.D.

olga.sevcikova@upol.cz

Katedra českého jazyka a literatury

KČJ

Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.

daniel.jakubicek@upol.cz

Katedra hudební výchovy

KHV

Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.

lenka.kruzikova@upol.cz

Katedra matematiky

KMT

Mgr. Jan Wossala, Ph.D.

jan.wossala@upol.cz

Katedra primární a preprimární pedagogiky

KPV

Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.

alena.vavrdova@upol.cz

Katedra psychologie a patopsychologie

KPS

Mgr. Lucie Váchová, Ph.D.

lucie.vachova@upol.cz

Katedra společenských věd

KVS

Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D.

tomas.hubalek@upol.cz

Katedra technické a informační výchovy

KTE

Mgr. Tomáš Dragon

tomas.dragon@upol.cz

Katedra výtvarné výchovy

KVV

Mgr. David Medek, Ph.D.

david.medek@upol.cz

Katedra anglického jazyka

KAJ

Mgr. Blanka Babická, Ph.D.

blanka.babicka@upol.cz

Katedra německého jazyka

KNJ

Mgr. Vít Kolek

vit.kolek@upol.cz

Ústav pedagogiky a sociálních studií

KPG

Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D.

tereza.buchtova@upol.cz

Ústav speciálněpedagogických studií

USS

Mgr. et Bc. Veronika Růžičková, Ph.D

veronika.ruzickova@upol.cz

 

 


Komunikace se studenty

PRAVIDLA KOMUNIKACE

 • Pro veškerou komunikaci používejte pouze e-mailovou adresu přidělenou fakultou ve tvaru jmeno.prijmeni0X@upol.cz.
 • V každém e-mailu uveďte vždy jméno, obor, ročník a konkrétní zkratku předmětu (např. KMT/DID@).
 • V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr. Danielu Bujarovou,  daniela.bujarova@upol.cz (585 635 038).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)