Bakalářské a magisterské studium

Společné informace pro studenty prezenčního i kombinovaného studia

Prezenční studium Bc. a Mgr. studijních programů

Kombinované studium Bc. a Mgr. studijních programů

Poznámky:

 • konzultačním dnem je pátek


Rigorózní řízení

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A


Pozvánka

 • Pozvánka  [*.doc]

Informace a dokumenty

Směrnice 1S/2014 - Státní rigorózní zkoušky [*.doc] na PdF UP v Olomouci - novelizace

Seznam oborů [*.doc]

Poplatek pro řízení započaté v akademickém roce 2020/2021 činí 8.786,- Kč.

Poplatek se hradí bankovním převodem:

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Číslo účtu: 19–1096330227/0100
Variabilní symbol: 0099419961
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

 

 


Doktorské studijní programy – DSP (Ph.D.)

585635330

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24


Žižkovo nám. 5
místnost: 3.43

Úřední hodiny:
Středa: 9.00-11.00 a 13.00-14.00,
jinak dle domluvyAkreditované studijní programy - institucionální akreditace UP

Akreditované studijní programy

Zahájení v akademickém roce 2019/2020:

P0111D190001 - Pedagogika

 • Akreditace platná do 8. 8. 2028
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

P0111D190002 - Speciální pedagogika

 • Akreditace platná do 8. 8. 2028
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

P0114D300001 - Hudební teorie a pedagogika

 • Akreditace platná do 8. 8. 2028
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

P0111D300020 - Výtvarná pedagogika (teorie výtvarné výchovy a tvorby) 

 • Akreditace platná do 8. 8. 2028
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

Zahájení v akademickém roce 2020/2021:

P0111D300021 - Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání 

 • Akreditace platná do 8. 8. 2028
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

P0111D300023 - Didaktika informatiky a digitálních technologií 

 • Akreditace platná do 8. 8. 2028
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

P0111D300022 - Matematická gramotnost ve vzdělávání

 • Akreditace platná do 8. 8. 2028
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

Akreditované studijní obory - dobíhající studijní obory

P7536 - Pedagogika

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024 (dobíhající čtyřleté studium)
 • Stručná charakteristika ZDE [*.doc]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.doc]

P7506 - Speciální pedagogika

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024 (dobíhající čtyřleté studium)
 • Stručná charakteristika ZDE [*.doc]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.docx]

P7507

7501V005 - Hudební teorie a pedagogika

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024 (dobíhající tříleté studium)
 • Stručná charakteristika ZDE [*.doc]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.docx]

Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024 (dobíhající tříleté studium)

7507V084 - Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024 (dobíhající čtyřleté studium)
 • Stručná charakteristika ZDE [*.docx]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.doc]

7507V108 - Didaktika literatury

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024 (dobíhající čtyřleté studium)
 • Stručná charakteristika ZDE [*.pdf]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.pdf]

7507V110 - Didaktika informatiky

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024 (dobíhající čtyřleté studium)
 • Stručná charakteristika ZDE [*.pdf]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.pdf]

Předsedové oborových rad DSP

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.20


585635001,585635301

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.36


585635257

Univerzitní 3, 5
místnost: 2.24


585635002,585635444

Univerzitní 3, 5
místnost: 4.18


585635613

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.61


585635409

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.21


585635713

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.38Informace pro studenty DSP

Obecné

Dobíhající studijní obory

Institucionální akreditace

Státní doktorské zkoušky

Pokyny ke Státní doktorské zkoušce - pro všechny programy

Není-li u konkrétního oboru uveden termín, není zkouška vyhlášena.

Pedagogika

Vzor struktury a obsahu – Teze disertační práce DSP Pedagogika ZDE [*.doc].

Požadavky ke státní doktorské zkoušce [*.doc] - obor Pedagogika

Pedagogika  
Education  
Speciální pedagogika

 

Special Education  
Výtvarná pedagogika (teorie výtvarné výchovy a tvorby)  
Výtvarná výchova  
Hudební teorie a pedagogika  
Music Theory and Education  
Didaktika literatury  
Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání  
Didaktika informatiky  
Didaktika informatiky a digitálních technologií   

Obhajoby disertačních prací

Pokyny k obhajobám disertačních prací - pro všechny programy

 

Není-li u konkrétního oboru uveden termín, není obhajoba vyhlášena.

Pedagogika  
Education  
Speciální pedagogika

 

Special Education  
Výtvarná pedagogika (teorie výtvarné výchovy a tvorby)  
Výtvarná výchova  
Hudební teorie a pedagogika  
Didaktika literatury  
Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání  
Didaktika informatiky  
Didaktika informatiky a digitálních technologií  

Tiskopisy DSP

 

Obecné

Individuální studijní plány

Dobíhající studijní obory:

Institucionální akreditace

Výroční zprávy

Dobíhající studijní obory:

Institucionální akreditace