Základní poslání Pedagogické fakulty UP (PdF) spočívá ve vědecké, umělecké a pedagogické činnosti, jež je zaměřena na člověka, jeho výchovu a vzdělávání. Předmětem bádání jsou též oblasti environmentální, biologické, antropologické, informační či technické. Výzkum a vývoj na PdF je orientován na mnoho tradičních i inovovaných okruhů vycházejících z personálních i prostorových možností, obsahových východisek a ze zaměření jednotlivých pracovišť

PdF podporuje zapojení studentů do tzv. specifického výzkumu především aktivitami na jednotlivých pracovištích, k čemuž byli studenti (zejména doktorských studijních programů) vedením fakulty podněcováni a instruováni. Od roku 2010 se studenti zapojují v rámci specifického výzkumu do Studentské grantové soutěže (SGS) a každoročně je řešeno cca 25 projektů v rámci této soutěže.

V roce 2016 byla na PdF UP nově zřízena možnost finanční pobídky z Grantového fondu pro akademické pracovníky Pedagogické fakulty UP. Z tohoto fondu jsou financovány jednoroční projekty. V roce 2016 bylo celkem podpořeno a řešeno 6 projektů, v roce 2017 je řešeno 9 projektů.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)