Kontakty

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24


Pracovníci referátu


Žižkovo nám. 5
místnost: 4.18


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.49


Žižkovo nám. 5
místnost: 4.18


+420 585 635 016

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.18


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.45


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A


Projekty a granty

Garance:
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.

Vedoucí:
Mgr. Věra Benešová
,
tel.  585635015,
mail:  vera.benesova@upol.cz

Agenda:

 • projekty OP VVV
 • projekty GAČR
 • Grantový fond děkana
 • projekty FRUP
 • projekty MŠMT a ostatní ministerstva
 • Visegrádský fond
 • ostatní

Mgr. Barbora Vlachová,
tel.  585635055,
mail:  barbora.vlachova@upol.cz

Agenda:

 • projekty OP VVV
 • specifický výzkum (IGA)
 • projekty Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc
 • MPSV
 • ostatní

Mgr. Dana Jurková,
tel.  585635016,
mail:   dana.jurkova@upol.cz

Bc. Martina Novotná,
tel.  585635016, 739249010
mail:   martina.novotna@upol.cz

Agenda:

 • projekty řešené v rámci Ústavu pro výzkum a vývoj
 • ostatní zahraniční projekty (Norské fondy, Horizon 2020)
 • projekty Erasmus+ - KA2
 • smluvní výzkum
 • projekty TAČR
 • ostatní

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Garance:
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.

Vedoucí:
Lucie Šrammová
,
tel.  5856355012,
mail: lucie.srammova@upol.cz


Odborné časopisy

Garance:
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.

Vedoucí:

Lucie Šrammová
tel.  5856355012,
mail: lucie.srammova@upol.cz


Zahraniční projekty

Garance:
doc. Mgr. Vojtech Regec, Ph.D.


Mgr. Dana JURKOVÁ
ref. vědy a výzkumu
tel.: 585635016
email: dana.jurkova@upol.cz

Bc. Martina NOVOTNÁ
ref. vědy a výzkumu
tel.: +420 585 635 016
email: martina.novotna@upol.cz

Odborné semináře

Garance:
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.


Mgr. Barbora VLACHOVÁ
ref. pro pedag. praxe
tel.: 585635055
email: barbora.vlachova@upol.cz

Smluvní výzkum a spolupráce s externími partnery

Garance:
doc. Mgr. Vojtech Regec, Ph.D.