Dny vědy a umění 2021

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

V souvilosti s preventivními opatření kvůli šíření nákazy nového koronaviru SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19) jsou akce online. Pro aktuální informace sledujte prosím webové stránky garantujících pracovišť. Další informace můžete sledovat také na Facebooku fakulty a informace ohledně preventivních opatřeních na webu univerzity.

 

DATUM KONÁNÍ

NÁZEV AKCE | MÍSTO A ČAS KONÁNÍ

GARANT*KA AKCE

31. 3., 6. 4., 19. 4. 2021

Virtuální besedy s edukátorkami z muzeí a galerií | online

 

Virtuální besedy s představitelkami edukačních oddělení muzejních a galerijních institucí nám umožní blíže se seznámit s vybranými institucemi, jejich edukačními programy a fungováním v běžném režimu, a především nám dají nahlédnout do zákulisí galerijní edukační činnosti v době
pandemie koronaviru. 
Tyto tři virtuální besedy se uskuteční v termínech 31. 3., 6. 4. a 19. 4. 2021. Na březnové besedě přivítáme Veroniku Stojanovou z Galerie hlavního města Prahy, 6. 4. si budeme povídat s Jolanou Lažovou a Veronikou Cíhovou z Východočeské galerie v Pardubicích (záznam) a na poslední besedě 19. 4. nás navštíví Patrície Kaválková a Helena Šestáková z Galerie moderního umění v Hradci Králové (záznam). 
 
Místo a čas konání: Zoom | vždy od 16:00
 

Katedra výtvarné výchovy

 

Jana JIROUTOVÁ, Ph.D.

21.–23. 4. 2021

Elementary Mathematics Education | online

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádá 25. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí EME2021 „Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století“
 
Místo a čas konání: eme.upol.cz
 

Katedra matematiky

 

doc. PhDr. Radka DOFKOVÁ, Ph.D.

23. 4. 2021

Moje objevování – přednáška Moniky Goldefusové, neslyšící členky divadelního souboru OUKEJ | online

Herečka, pedagožka dramatické výchovy a lektorka znakového jazyka představí svůj projekt „Moje objevování“, který seznamuje děti hravou formou s ekologií a možnostmi ochrany přírody. Přednáška bude probíhat v českém znakovém jazyce, tlumočení je zajištěno.

Přednáška představí zmíněný projekt, její součástí bude také interakce s účastníky a účastnicemi. Dozvíte se, jaké motivace stály u zrodu projektu, jak vypadá komunikace neslyšícího lektora s neslyšícími, ale i slyšícími dětmi – nebo jak děti na tento projekt reagují. Během přednášky lze načerpat mnoho inspirace pro budoucí praxi a dozvědět se více o kultuře Neslyšících.

 
Místo a čas konání: 23. 4. 2021 v 11:00 | Zoom, pro účast je nutná registrace.
 

děkanát

 

doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Ph.D.

26. 4. 2021

Doktorské kolokvium | online

Příspěvky jednotlivých vystupujících doktorandek a doktorandů představí počáteční teze dizertačního projektu nebo již probíhající výzkum a fáze dizertačních prácí. Prezentovány budou také dílčí témata, jimž se studenti a studentky doktorského studijního programu na katedře výtvarné výchovy věnují a jež se jejich dizertačních prácí dotýkají volněji.
 
Místo a čas konání: Zoom | od 15:00
 

Katedra výtvarné výchovy

 

Mgr. et MgA. David BARTOŠ

27. 4. 2021

Environmentální výchova vzdělávání a osvěta jako součást přípravy budoucích učitelů 1. stupně ZŠ | online

Katedra primární a preprimární pedagogiky ve spolupráci se Sluňákovem – centrem ekologických aktivit města Olomouce pořádá online setkání zaměřené na témata EVVO, která stále nabývají na aktuálnosti i důležitosti. S tímto vědomím připravujeme i budoucí učitelky a učitele 1. stupně základních škol, a to i díky dlouholeté spolupráci se Sluňákovem. V rámci online setkání proběhne představení Sluňákova, jejich vize a také ukázka metodik a činností, nebude chybět diskuze se studenty, zástupci Sluňákova a vyučujícím daného předmětu z katedry primární a preprimární pedagogiky. 

 
Místo a čas konání: Zoom | 14:00 – 15:30
 

Katedra primární  a preprimární pedagogiky

 

Mgr. Alena SRBENÁ, Ph.D.

4. 5. 2021

Čeština na sítích náročně, ale zábavně | online beseda s Běžícím češtinářem

Beseda s Jarmilem Vepřkem, který je desetitisícům lidí na sítích znám jako Běžící češtinář. Populární influencer představí své jedinečné metody popularizace češtiny a zodpoví Vaše případné dotazy. Ptát se můžete na vše okolo češtiny a nebo třeba na běh, kterému se Jarmil Vepřek věnuje se stejnou vervou jako českému jazyku. Akce se uskuteční ZDARMA na platformě Zoom. Počet účastníků není omezen, své dotazy můžete během besedy psát do chatu, nebo je položit přímo. Moderuje Petra Šobáňová.

 
Místo a čas konání: Zoom | od 17:00
 

děkanát

 

doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Ph.D.

5. 5. 2021

Mýty, omyly, nepravdy: O chibách ve vzdělávání a pedagogice | online přednáška Tomáše Janíka s diskusí aneb příležitostné pedagogické "kecy v kleci" podané v příslušných historických souvislostech a teoretickém kontextu.

Čím více expertů na vzdělávání, tím více názorů na to, co je správně a co je špatně v pedagogice. Mýty, omyly, nepravdy, klišé, zkratky, zkreslení – to vše je dnes (více než kdy jindy) součástí hovorů o výchově a vzdělávání. Politováníhodná nedopatření stávající se častěji než jednou za deset let, nedorozumění vyplývající z nepořádné snahy o porozumění, či dokonce účelové manipulace při obchodování s nadějí... O tom všem bude řeč v přednášce, která přiblíží překlad vybraných částí vlivné německé publikace Mythen – Irrtümer – Unwahrheiten: Essays über das „Valsche“ in der Pädagogik. Editor českého vydání se pokusí příležitostné pedagogické kecy v kleci podat v příslušných historických souvislostech a poukázat na jejich hlubší teoretické zázemí. 

Akce se uskuteční pro studenty a přátele Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ZDARMA na platformě Zoom. Počet účastníků není omezen, své dotazy můžete během besedy psát do chatu, nebo je položit přímo. Moderuje Petra Šobáňová.

 
Místo a čas konání: Zoom | od 16:00
 

děkanát

 

doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Ph.D.

5.–6. 5. 2021

Konference Trendy ve vzdělávání 2021 | online

Letošní ročník je orientován na řešení aktuálních otázek spojených s výukou techniky a informatiky. Konference představuje interdisciplinární prostor pro prezentování řešených problémů, výzkumných výsledků a podnětů pro inovace ve vzdělávací teorii i praxi. Přijímány budou, jakkoliv tematicky zaměřené příspěvky ve vazbě na vzdělávání, školství a pedagogiku. Klíčovými oblastmi zaměření konference jsou: 

  • Digitální technologie a jejich využití napříč vyučovacími předměty.  
  • Technické vzdělávání „na dálku“ jako výzva k inovativním proměnám.  
  • Nové kurikulum informatiky na základních školách a možnosti jeho realizace.  
  • Metodická podpora jako nezbytnost úspěšné realizace techniky a informatiky na základních a středních školách.  

Místo a čas konání: více informaci zde.

 

Katedra technické a informační výchovy

 

doc. PhDr. PaedDr. Jiří DOSTÁL, Ph.D.

6. 5. 2021

Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc – jako průvodce rodin dětí s postižením od narození do 7 let | online

Odpovíme si na otázky: Kdo je Společnost pro ranou péči? Co je raná péče? Kdo ji může využívat? Jak probíhá vstup rodiny do služby a jak služba probíhá? Také si představíme nejčastěji využívané pomůcky pro podporu vývoje dětí  - pomůcky vyrobené i zakoupené.

 

Místo a čas konání: MS Teams | 9:30 – 11:00

 

Ústav speciálněpedagogických studií

 

Mgr. Blanka MIKLOVÁ

6. 5. 2021

Není lesní školka jako školka | online

Katedra primární a preprimární pedagogiky ve spolupráci s Lesní mateřskou školou Bažinka pořádá online přednášku. Lesní mateřské školy jsou již plnohodnotnou součástí vzdělávacího systému České republiky, přesto odborné informace o tomto alternativním směru nejsou bohužel rozšířeny tak, jak by si lesní mateřské školy jistě zasloužily. V rámci setkání s ředitelkou LMŠ Bažinka Mgr. Hanou Matulíkovou se dozvíte více o filosofii, poslání i přínosu lesních "školek" v dnešní době.

 
Místo a čas konání: Zoom | 16:00 – 17:30
 

Katedra primární  a preprimární pedagogiky

 

Mgr. Alena SRBENÁ, Ph.D.

6. a 7., 13. a 14. 5. 2021

Den Země pro děti a žáky z mateřských a základních škol

Katedra primární a preprimární pedagogiky ve spolupráci se Sluňákovem – centrem ekologických aktivit města Olomouce pořádá Den Země pro děti z MŠ a ZŠ. Jako každý rok patří duben oslavě naší zázračné Zemi. Je to příležitost se zastavit a uvědomit si, jak krásná ale i křehká je a co my lidé děláme pro její ochranu. Toto uvědomění podporujeme a prohlubujeme i v rámci přípravy studentek a studentů učitelství 1. stupně a učitelství mateřských škol a ve spolupráci se Sluňákovem připravujeme pro děti a žáky Dny Země v krásném prostředí Rozária Botanické zahrady.

 
Místo a čas konání: Akce budou realizovány v závislosti na vývoji epidemiologické situace a počasí.
 

Katedra primární  a preprimární pedagogiky

 

Mgr. Alena SRBENÁ, Ph.D.

10. 5. 2021

Minecraft ve vzdělávání | online

Webinář na téma Minecraft ve vzdělávání moderují Kamil Kopecký a René Szotkowski, hostem a lektorem bude Miroslav Dvořák (Microsoft CZ).
Na webináři se dozvíte o možnostech využití populární počítačové hry Minecraft ve výuce, především pak o její verzi Education Edition, která je pro využití ve výuce přímo vytvořena.
Akce je zdarma, ve spolupráci se společností Microsoft CZ za pedagogickou fakultu pořádá Centrum prevence rizikové virtuální komunikace a Digidoupě v rámci konceptu Učitel 21.

 

Záznam akce

 

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

 

doc. Mgr. Kamil KOPECKÝ, Ph.D.

10. 5. 2021

Na návštěvě v Montessori mezinárodní mateřské škole Olomouc | online

Marie Montessori byla výjimečná žena a stejně tak i její pedagogika a samotný přístup k dětem, plný respektu a lásky. V rámci tohoto setkání bychom rádi představili Montessori prostředí pro děti předškolního věku a základní východiska a principy tohoto stále rozšířenějšího alternativního směru.

 

Místo a čas konání: Zoom | 17:00

 

Katedra primární  a preprimární pedagogiky

 

Mgr. Alena SRBENÁ, Ph.D.

11. 5. 2021

Pohádky ve znakovém jazyce – přednáška a seminář Radky Kulichové členky divadelního souboru neslyšících a slyšících herců OUKEJ | online

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zve všechny zájemkyně a zájemce na přednášku Radky Kulichové, členky divadelního souboru neslyšících a slyšících herců OUKEJ. Tématem bude tlumočení pohádek do českého znakového jazyka v rámci pořadů České televize studio Brno.

Brněnské studio České televize již několik let spolupracuje s týmem neslyšících tlumočníků. Radka Kulichová je koordinátorkou tohoto týmu a na semináři osvětlí, jak probíhá příprava na umělecké tlumočení pohádek a s jakými tlumočnickými „oříšky“ se tlumočníci musí vypořádat. Dozvíte se, jak se mohou do českého znakového přeložit jazykolamy nebo jak znakuje koktající boxerka. Během přednášky lze načerpat mnoho inspirace pro budoucí pedagogickou praxi a dozvědět se více o kultuře Neslyšících.

 

Místo a čas konání: Zoom | 17:00

 

děkanát

 

doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Ph.D.

11. 5. 2021

Co je GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ? | online workshop

Katedra primární a preprimární pedagogiky ve spolupráci s ARPOK pořádá workshop na téma "Jak učit o globálních tématech na 1. stupni ZŠ, nebo v mateřské škole".

Svět je propojený jako jedna pavučina, jak o tom učit děti? Současná pandemie ukazuje, že propojenost světa vnímají už děti v MŠ a na 1. st. ZŠ. Globální rozvojové vzdělávání pomáhá učitelům, jak učit o globálních tématech, nabízí širokou škálu materiálů přizpůsobených věku dítěte. Přijďte se seznámit s tímto konceptem a nechte se inspirovat. Workshopem Vás provede Lenka Pánková z organizace ARPOK, která se globálnímu rozvojovému vzdělávání věnuje od r. 2005. 

 

Místo a čas konání: Zoom | 18:00

Katedra primární  a preprimární pedagogiky

 

Mgr. Alena SRBENÁ, Ph.D.

12. 5. 2021

Drátěný svět pro malé i velké, hravé i vzpurné | online workshop

Workshop zavede účastníky a účastnice online setkání do světa drátěných figurek a staveb a pomůže jim zvládnout drátenickou techniku, která dnes již spočívá převážně v dekorativní tvorbě využívané v pedagogické i terapeutické práci s širokým spektrem zájemců.  Před zahájením workshopu byste si měli připravit větší množství různě silných drátů (včelařský, vázací, barevné elektrikářské…) a větší množství malých i větších korálků. Velkou výhodu budou znamenat i šikovné kleštičky a dřevěný kolíček síly tužky.   

 

Místo a čas konání: MS Teams | 10:00

 

Ústav speciálněpedagogických studií

 

Mgr. et Mgr. Olga SVOBODOVÁ

12. 5. 2021

Denisa Krausová – umělec a pedagog | online

Prolínání autorské tvorby a pedagogického působení v osobě umělce a učitele. Setkání s tvorbou a zkušenostmi malířky Denisy Krausové.
Moderuje Mgr. Magdalena Adámková Turzová, PhD.
Seminář probíhá v rámci Dnů vědy a umění pod záštitou PdF UP.

MgA. Denisa Krausová (*1981) je malířka a výtvarná pedagožka.
Po studiích na střední grafické škole v Jihlavě vystudovala Fakultu výtvarných umění v Brně. Prošla ateliéry Margity Titlové-Ylovsky, environment u Vladimíra Merty a sochařství Michala Gabriela. Absolvovala u Martina Mainera. Poté získala další zkušenosti v Itálii a Rumunsku.
Denisa Krausová působila mnoho let jako vedoucí ateliéru Malba a ilustrace na SUPŠ v Heleníně u Jihlavy a jako pedagog na oboru Malba a Nová média na SSUD v Brně. Podílela se také na chodu jihlavských galerií Půda pod krovy, HELL.GA či Nonstrop.
Malba Denisy Krausové je silně ovlivněna počátečními studii na grafickém ateliéru, můžeme tedy v jejím díle pozorovat různé grafické prvky, jako například vrstvení, šablony a kresebné detaily. Zpočátku do svých děl promítala své vlastní vzpomínky a zážitky, narace nejrůznějších, snad až podvědomých souvislostí mezi předměty a událostmi plně zaměstnávala mysl diváka. Autobiografie a fantazijní krajina náleží k prvním létům jejího díla. Nyní Denisa Krausová pracuje se symboly, pro většinu umělců tématem krajním pro svou náročnost. Balancuje mezi současnými malířskými tendencemi s lehkostí malířky, která staví na základech propracované kompozice, nazvětšovaných artefaktů, propletených s reálnou krajinou.

 

Místo a čas konání: Zoom | 16:15

 

Katedra výtvarné výchovy

 

Mgr. et Mgr. Anna BOČEK RONOVSKÁ Ph.D.

17. 5. 2021

Workshop Markéty Sobotkové z divadelního souboru neslyšících a slyšících herců OUKEJ | online workshop

Interaktivní workshop Markéty Sobotkové, herečky, pedagožky dramatické výchovy a členky divadelního souboru neslyšících a slyšících herců OUKEJ. Počet účastnic a účastníků je omezen, proto prosíme o laskavou registraci.

 

Místo a čas konání: Zoom, pro účast je nutná registrace | 11:00

 

děkanát

 

doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Ph.D.

25. 5. 2021

Muzikoterapie online není nesmysl aneb Jak lze provozovat muzikoterapii během pandemie? | online

Více než rok trvající restrikce spojené s pandemií COVID-19 měly velmi negativní dopad na řadu profesí, mimo jiné i na muzikoterapii. Mnoho muzikoterapeutů pracujících v České republice muselo na dlouhé období přerušit svoji praxi, neboť fyzický kontakt s klienty nebyl možný. Také adaptace na online prostředí není pro muzikoterapeuty tak snadná jako pro některé další odborníky z oblasti pomáhajících profesí, neboť online terapii komplikují problémy se synchronizací zvuku. Muzikoterapie v online prostředí má řadu specifik, se kterými je nutné se seznámit a také se naučit řadu praktických dovedností. Na tomto semináři nejprve představíme přehled zkušeností, které muzikoterapeuti z celého světa doposud získali s online muzikoterapií, a ukážeme tipy pro provádění muzikoterapeutické praxe na nejčastěji využívaných platformách. Dále studenti navazujícího magisterského programu Muzikoterapie ukážou ukázku muzikoterapie v online prostředí, po které bude následovat diskuze a odpovědi na případné otázky.  

 

Místo a čas konání: Zoom | 16:00

 

Ústav speciálněpedagogických studií

 

doc. Mgr. Jiří KANTOR, Ph.D.

25. 5. 2021

Pomoz mi, abych to dokázal sám... Přednáška zkušené pedagožky o Montessori, tvůrčím myšlení dětí a kvalitě výtvarné výchovy | online

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zve všechny zájemce a zájemkyně na přednášku Mgr. Marty Mastrákové, zkušené pedagožky, jež se věnuje výuce výtvarného výchovy na ZUŠ. Během přednášky Marta Mastráková pohovoří o svých pedagogických zkušenostech a bude prezentovat ukázky vlastní práce s dětmi. Zaměří se na představení východisek a principů Montessori pedagogiky a na způsoby jejich aplikace do vlastního pedagogického působení. Marta Mastráková s  dětmi pracuje nepřetržitě od svých 15 let, svou praxi započala péčí o dětský turistický „pionýrský“ oddíl, kterému se věnovala po celou dobu studia SŠ. Pedagogickou praxi zahájila na vesnické škole, kde učila hned po maturitě – ještě bez aprobace. Poté studovala jednooborové učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ na PdF UP. Už při studiu působila na ZUŠ, kde zakotvila i po absolutoriu. Střídavě působila ve dvou ZUŠ organizačně odlišného typu, kromě toho se dlouhodobě věnovala prázdninové práci v tradiční keramické dílně v Řecku a výuce točení na kruhu v prostředí, kde se řemeslo dědilo 100 let z generace na generaci. Během mateřského období vedla keramický kroužek při DDM a při ZŠ Stupkova. Má dlouhodobý vztah k Montessori pedagogice, absolvovala kurzy Montessori pedagogiky pro věk 0–6 let (v mateřském období), prvky Montessori uplatňuje ve své praxi – a kromě toho je správkyní a administrátorkou velké facebookové skupiny s tímto zaměřením. Tato rodičovsko-pedagogická skupina je i podle oficiálních Montessori institucí na FB jedinečná. Během posledního školního roku – jako všichni ostatní kantoři – získala Marta Mastráková hojné zkušenosti s různými způsoby distanční výuky.

 

Místo a čas konání: Zoom | 17:00

Katedra výtvarné výchovy

 

doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Ph.D.

31. 5. 2021

Genderově citlivé vzdělávání: proč a jak se mu věnovat? | online

Genderově citlivé vzdělávání by mělo být součástí běžné vzdělávací praxe. O tom proč a jak budou mluvit členky týmu F*éra z organizace NESEHNUTÍ, které se věnují přímé práci s mladými lidmi, genderově citlivému jazyku a tomu, jak dopadají genderově podmíněné nerovnosti na vzdělávání a prostředí školy. Častým předpokladem totiž bývá, že se genderová tematika do škol "vnáší" a to nemůže být víc daleko od pravdy - ona už tam dávno je. Naší prací pak je s ní nakládat tak, aby mladé lidi podporovala a rozvíjela, nikoli omezovala a stereotypně určovala jejich volby a další směřování.

Místo a čas konání: Zoom | 17:00

děkanát

 

Mgr. art. Ondřej MOUČKA

10. 6. 2021

Tyflografika, Tyflokartografie, 3D zobrazování pro potřeby osob se zrakovým postižením | online

Prezentace projektů TAČR zaměřených na využití moderních technologií a 3D tisku v zobrazování pro potřeby osob se zrakovým postižením. Řešitelky projektu Veronika Růžičková, Kateřina Kroupová (ÚSS) a Alena Vondráková (KGI PřF UP) představí projekt, jehož výstupem jsou kromě odborných publikací také mobilní aplikace a unikátní 3D hmatové mapy vytvořené moderními technologiemi 3D tisku.

 

Místo a čas konání: MS Teams | 14:30

Ústav speciálněpedagogických studií

 

Mgr. et Bc. Veronika RŮŽIČKOVÁ, Ph.D.

PŘIPRAVUJEME

Online aplikace jako nástroj pedagogické diagnostiky a intervence v práci učitele mateřské školy s akcentem na školní připravenost (TAČR) | online workshop

Pedagogická diagnostika tvoří významnou součást práce předškolního pedagoga a je na ni systematicky dlouhodobě připravován. V současné době nabývá pedagogická diagnostika na důležitosti v kontextu školní připravenosti dětí. V rámci online setkání proběhne představení projektu, který si klade za cíl: vytvořit a výzkumně ověřit online aplikaci jako nástroj pedagogické diagnostiky připravenosti dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu rozvoje profesních kompetencí učitele MŠ. Projekt také směřuje k formulaci doposud nevyužitých závěrů vztahujících se k přípravě dětí k zahájení povinné školní docházky. Na setkání se těší prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

 

Místo a čas konání: odkaz a přesný termín budou upřesněny

 

Katedra primární  a preprimární pedagogiky

 

Mgr. Alena SRBENÁ, Ph.D.

PLÁNUJEME

Laboratorní workshop pro žáky ZŠ

Workshop je určen pro žáky 2. stupně ZŠ (7.–9. ročník) a bude zaměřen na základní laboratorní úlohy z molekulární biologie (izolace DNA, gelová elektroforéza potravinářských barviv). Čekáme na vývoj siutace, aby akce mohla proběhnout kontaktně.

 

Místo a čas konání: Katedra biologie PdF UP, Purkrabská 2, Olomouc | Workshop proběhne v termínu, který bude stanoven na základě domluvy po ukončení mimořádných opatření v souvislostí s epidemií COVID-19.

 

Katedra biologie

 

RNDr. Martin JÁČ Ph.D.