Výběrová řízení

Aktuální vypsaná výběrová řízení

  • seznam a podrobné požadavky (pokud sekce neobsahuje informace, není vypsáno výběrové řízení)

Vedoucí katedry technické a informační výchovy

Úvazek: 1,0

Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul docent nebo profesor, nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost.

 

Předpokládaný nástup:  únor 2018

 

Doložit:   

  • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • přehled celkového počtu výsledků podle druhu výsledku v RIV a případně RUV (dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje) za celou dobu svého odborného působení, přehled publikační činnosti za posledních 5 let strukturovaný podle kategorií (Jimp, Jneimp,  Jrec,  B, C, D, P, F, Z, G, H, L, N, R, V ), doplněný celkovým počtem citací (např. dle H-indexu),
  • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost),
  • koncepci odborných, pedagogických, organizačních a personálních záměrů pro řízení a rozvoj katedry (cca dvě strany A4), včetně koordinace vědeckých a pedagogických aktivit pracoviště a motivace pro vedení pracoviště i podpory jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech oblastech činnosti.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 17. 12. 2017 na adresu:

UP Olomouc - Pedagogická fakulta

osobní oddělení

Zn: Výběrové řízení

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc  nebo  e-mail  osobnipdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení

Kontakt

Mgr. Kateřina Lindnerová
585635032
Žižkovo nám. 5
místnost: 3.07