Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Motivační videa

- příklady dobré praxe

Motivační videa příkladů dobré pedagogické praxe vznikla za přispění projektů „Zvyšování kompetencí v rámci přípravy pedagogických pracovníků na UP“, „Propojení teoretické a praktické přípravy budoucích pedagogických pracovníků na UP" a "Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe".

Videa vznikala ve spolupráci s fakultními školami a dalšími vzdělávacími institucemi. Na vybraných pracovištích byly zachyceny příklady dobré pedagogické praxe, jež poslouží jak v rámci příprav studentů učitelství na jejich pedagogickou praxi, tak při šíření informací z této oblasti v řadách odborné i laické veřejnosti. Videozáznamy mohou být rovněž využity k prezentaci příkladů dobré pedagogické praxe pro zájemce o pedagogické studium.

Stránka aktualizována: 12. 01. 2015, Daniel Agnew