Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Zaměstnancům

Aktuality

  • JAPONSKO - Nadace "The Matsumae International Foundation" (MIF) -
    postdoktorandská (případně postgraduální) stipendia
Dovolte mi oslovit Vás jménem pana děkana s informací o vyhlášení 6. interní soutěže s názvem „Podpora zvýšení úrovně celoživotního vzdělávání“.
Jedná se o promítání českého dokumentu s názvem "Normální autistický film", který se bude konat 22.2. 2017 v prostorách nové auly PdF.
Vernisáž výstavy bakalářské práce Lukáše Haberlanda "Když fotografie mluví" 21. 2. 2017 v 17 hod. UPoint Horní Náměstí 205/12.
Pozvánka na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci Trendy ve vzdělávání 2017, která letos nese podtitul: Technika, informatika a vzdělávací technologie.
Děkan PdF UP v Olomouci vyhlašuje výběrová řízení pro studenty prezenční i kombinované formy studia PdF UP v Olomouci na obsazení míst v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2017/2018.
Více než pět a půl tisíce uživatelů si už nainstalovalo do svých telefonů unikátní mobilní aplikaci Univerzity Palackého pro snadnější studium. Ke studentům, kteří mohli UPlikaci využívat už od...
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci získala v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP projekt mezinárodní spolupráce s názvem Promotion of cooperation...
Je to stejně dlouhá doba jako obnovení vysokého učení v Olomouci. Jedním ze stěžejních bodů oslav tohoto význačného jubilea je vydání almanachu, mapujícího historii a tvůrčí činnost fakulty, která se...
Stránka aktualizována: 16. 04. 2012, Květoslav Bártek