Podpůrné aktivity směřující ke zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů
na Univerzitě Palackého v Olomouci

 

(projekt MŠMT ČR – Fond vzdělávací politiky)

Certifikáty seminářů PdF projektu

Vážené studentky, vážení studenti,
certifikáty seminářů PdF projektu „Podpůrné aktivity směřující ke zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci“ si můžete vyzvednout od 20.2.2018 do 27.3.2018 každé úterý v čase 10:00- 11:00h v Centru inkluze (4. podlaží) u paní Heleny Trefilové. 

Pedagogická fakulta

  • Všechny nabízené semináře jsou určeny pro studenty UP zejména učitelských studijních oborů.
  • Všem studentům UP jsou přístupny semináře nabízené všemi fakultami a jsou poskytovány ZDARMA.
  • Každý student se může zúčastnit neomezeného počtu seminářů dle individuálního zájmu.
  • Na závěr projektu obdrží účastníci certifikáty o absolvování seminářů.

Semináře probíhají v čase 14:00 – 16:00 hod. ve staré aule Pedagogické fakulty (přízemí vlevo), Žižkovo nám 5, Olomouc.

 

DatumNázev seminářeLektor
5.10. 2017Komunikace s rodiči ve školním kontextuMgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
19.10. 2017Zátěžové situace ve školním prostředíPhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
24. 10. 2017Soužití s národnostními menšinami v historii a současnosti na území Československa (resp. České republiky). Teorie a ukázky dobré praxe.Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D.
26.10. 2017Netolismus u českých dětí a další palčivé problémy spojené s online prostředímMgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
31.10. 2017Prostor pro formování zdravotní gramotnosti ve výchově i vzděláváníMgr. Michaela Hřivnová Ph.D.
2.11. 2017Problémy v chování u žákůMgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
9.11. 2017Kresba mezi papírem a dotykovou obrazovkou
místo konání: lectorium, místnost č. 177, Konvikt
MgA. Ondřej Moučka
9.11. 2017Sexting jako rizikový jev u dětí a dospělýchMgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
16.11. 2017Jak komunikují současné děti aneb Fenomén Youtubering v teorii a praxiMgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
14.11. 2017Heterogenita v tělesné výchověDoc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.
21.11. 2017Národnostní a náboženské menšiny v německé literatuře a kultuře aneb heterogenita, text a výuková praxeMgr. Jan Kubica, Ph.D.
28.11. 2017Heterogenita z pohledu komunikace a jejích poruch a odchylek napříč věkemDoc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
30.11. 2017

Slyšet jinak a bezbariérová hudební výchova

místo konání: budova Konvikt

Mgr. Gabriela Všetičková Ph.D.

nutné se přihlásit předem na email: gabriela.vsetickova@upol.cz
5. 12. 2017Možnosti rozvoje sebehodnocení žáků v předmětech s převahou výchovného působeníMgr. Pavlína Částková, Ph.D.
7.12. 2017Využití modelu kooperativního učení pro rozvoj klíčových kompetencí žákaMgr. Jitka Nábělková, Ph.D.
12.12. 2017Německý jazykový prostor ve své rozmanitosti a jeho odraz v přípravě učitele němčinyMgr. Marek Bohuš, Ph.D.
14.12. 2017Matematika pro rozvoj myšlení a představivostiMgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.
19.12.
2017
Asertivita jako nástroj komunikace v podmínkách školyMgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

Cyrilometodějská teologická fakultaDatumČas a učebnaNázev seminářeLektor
30. 10.
2017
10:10 - 12:40
Tř. 1 Máje 5 - učebna č. 3
Diagnostika žáků podle M. MontessoriMgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.
24. 10.
2017
8:30 - 10:00
Tř. 1 Máje 5 – učebna č. 1
Integrace a inkluze. Co by měl začínající pedagog vědět o dětech se speciálními vzdělávacími potřebamiDoc. PhDr.Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
24. 10.
2017
14:00 - 15:30
Třída 1. máje 5 -učebna č. 2
Začínající učitel v mediální výchově: práce s mediální gramotnostíMgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.
16. 9.
2017
11:50-14:50
Tř. 1. Máje 5 - učebna č. 3
Hodnotové vzděláváníPhDr. Ing. Ludmila Siarda Trochtová

Na níže uvedené semináře je nutné se přihlásit na email: petra.potmesilova@upol.cz

3. - 4. 11.
2017
Tř.1. Máje 5Transakční analýza
8. - 9. 11.
2017
Tř.1. Máje 5Zvládání agrese
1. 12.
2017
Tř.1. Máje 5Time management

Filozofická fakulta

DatumČas a učebnaNázev seminářeLektor
26. 9.13:15
tř. Svobody 26, SV26-1.78b
Typy zkušenostního učení a jejich možné využitíMgr. Vít Dočekal, Ph.D.
3. 10.8:00
tř. Svobody 26, SV26-4.09
Celoživotní vzdělávání, učení a výchovaMgr. Vít Dočekal, Ph.D.
11. 10.8:00 - tř. Svobody 26, SV26-4.09Moc a/nebo bezmoc výchovyProf. PhDr. Helena Grecmanová Ph.D.
12. 10.12:15 - tř. Svobody 26, 3.24Implementace didaktických zásad do výukového procesuProf. PhDr. Helena Grecmanová Ph.D.
31. 10.13:15
tř. Svobody 26, SV26-1.78b
Reflexe jako nástroj zkušenostního učeníMgr. Vít Dočekal, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

DatumČas a učebnaNázev seminářeLektor
17. 10. 201714:00  -    17.listopadu 12, učebna 5.032Using Computer Algebra Software in Teaching of Mathematics.Péter Körtési (University of Miskolc)
23. 10. 201715:00  -    17.listopadu 12, učebna 2.004Nobelova cena za fyziku 2017 – nové okno do vesmíru pootevřenéMgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
31. 10. 201714:00  -    17.listopadu 12, učebna 5.032Učebnice matematiky na území Slovenska v letech 1777–1918.Tomáš Lengyelfalusy (VŠ DTI Dubnica nad Váhom)
9. 11. 201715:00 - 17. listopadu 12, 6. podlažíKulatý stůl - Heterogenita ve výuce přírodovědným předmětům a pregraduální příprava učitelůDoc. PaedDr. Soňa Čeretková, Ph.D. (FPV UKF Nitra, SR), Mgr. Imrich Jakab, Ph.D. (KEE UKF Nitra, SR), RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (OU Ostrava), PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D. (Gymnázium Christiana Dopplera, Praha).
14. 11. 201714:00  -    17.listopadu 12, učebna 5.032Využití derivací v důkazech některých nerovností.Pavel Calábek (PřF UP Olomouc)
16. 11. 201714:00  -    17.listopadu 12, učebna 1.025Fyzikální pojmyMgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (PdF MU Brno)
28. 11. 201714:00  -    17.listopadu 12, učebna 5.032Pravděpodobnostní metody sčítání řad.Pavel Tlustý (JČU, České Budějovice)
29. 11. 201714:00  -    17.listopadu 12, učebna 1.038Zajímavé úlohy z mezinárodních soutěží IPhO a EUSOdoc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. (PřF Univerzity Hradec Králové)
12. 12. 201714:00  -    17.listopadu 12, učebna 5.032Prezenatace metodických listů pro výuku matematiky na SŠ a ZŠ vytvořených v rámci projektu Matematika pro všechny (MPV).Seminární vystoupení doktorandů KAG PřF UP v Olomouci.

Fakulta tělesné kultury

datumčasmístnostpředmětlektor
19. 9. 20179:00 - 10:30NA214Diplomatický a společenský stykNovák Jaromír
26. 9. 20179:00 - 10:30NA214Diplomatický a společenský stykNovák Jaromír
26. 9. 201710:40 - 11:25NC 517Pohybová gramotnost na úrovni školVašíčková Jana
26. 9. 201711:30 - 12:15NC 517Pohybová gramotnost na úrovni školVašíčková Jana
27. 9. 201716:00 - 20:00NA 317Ochrana obyvatelstva a terorismus Melichařík Zdeněk
27. 9. 201713:35 - 14:20NA 228Pohybová gramotnost na úrovni školVašíčková Jana
29. 9. 201713:15 - 15:30NA 401Socializace sportemSvoboda Arnošt
2. 10. 201713:30 - 14:15NA230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
4. 10. 201712.10 - 12:55NA230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
4. 10. 201713:50 - 14:35NA230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
5. 10. 201715:35 - 16:20NA230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
6. 10. 201708:30 - 11:30NA 401Záchrana tonoucího - výukový program pro učitele a studenty učitelských oborůSvozil Zbyněk
7. 10. 201708:30 - 11:30NA 401Záchrana tonoucího - výukový program pro učitele a studenty učitelských oborůSvozil Zbyněk
9. 10. 201713:30 - 14:15NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
9. 10. 201716:30 - 18:00NC 228Pohybové aktivity v dětské onkologiiVyhlídal Tomáš
10. 10. 20179:00 - 10:30NA 214Diplomatický a společenský stykNovák Jaromír
11. 10. 201716:00 - 20:00NA 317Ochrana obyvatelstva a terorismus Melichařík Zdeněk
11. 10. 201712:10 - 12:55NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
11. 10. 201713:50 - 14:35NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
11. 10. 201710:00 - 12:15NC 157Právní postavení pedagoga v podmínkách školy a při naplňování školních a mimoškolních aktivit 1, 2, 3, 4, 5, 6Kubíček Jiří
12. 10. 201715:35 - 16:20NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
13. 10. 201716:30 - 18:00NC 518Vybrané techniky mentálního tréninku v praxi učiteleŠafář Michal
13. 10. 201713:00 - 16:00NA 401Sociální a kulturní vlivy ve výchověSvoboda Arnošt
13. 10. 201713:30 - 15:00NA 209Myšlenkové mapy - prostředek pro efektivní plánování kurzů a dalších školních aktivitPrukner Vítězslav
14. 10. 201712:30 - 15:30NA 228Myšlenkové mapy - prostředek pro efektivní plánování kurzů a dalších školních aktivitPrukner Vítězslav
16. 10. 201713:30 - 14:15NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
16. 10. 201716:30 - 18:00NC 228Pohybové aktivity v dětské onkologiiVyhlídal Tomáš
16. 10. 20179:00 - 10:30NC 230Psychomotorické aktivityVyhlídal Tomáš
17. 10. 201712:00 - 15:00NA 309Sexualita ve sportu a v tělesné výchověŠtěrbová Dana
17. 10. 20178:00 - 10:15HY T1Pohybové hry jako teambuildingové aktivity nejen pro žáky, ale i pro učiteleBělka Jan
17. 10. 20179:00 - 10:30NA 214Diplomatický a společenský stykNovák Jaromír
18. 10. 201712:10 - 12:55NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
18. 10. 201713:50 - 14:35NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
18. 10. 201710:00 - 12:15NC 157Právní postavení pedagoga v podmínkách školy a při naplňování školních a mimoškolních aktivit 1, 2, 3, 4, 5, 6Kubíček Jiří
19. 10. 201715:35 - 16:20NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
19. 10. 20179:30 - 11:45Baluo sálPotravinová bezpečnostNovák Jaromír
20. 10. 201712:00 - 13:30NC 518Vybrané techniky mentálního tréninku v praxi učiteleŠafář Michal
20. 10. 201710:00 - 15:00Záchrana tonoucího - výukový program pro učitele a studenty učitelských oborůSvozil Zbyněk
23. 10. 201713:30 - 14:15NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
23. 10. 20179:00 - 10:30NC 230Psychomotorické aktivityVyhlídal Tomáš
24. 10. 20179:00 - 10:30NA 214Diplomatický a společenský stykNovák Jaromír
24. 10. 20178:00 - 10:15HY T1Pohybové hry jako teambuildingové aktivity nejen pro žáky, ale i pro učiteleBělka Jan
25. 10. 201712:10 - 12:55NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
25. 10. 201713:50 - 14:35NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
25. 10. 201710:00 - 12:15NC 157Právní postavení pedagoga v podmínkách školy a při naplňování školních a mimoškolních aktivit
1, 2, 3, 4, 5, 6
Kubíček Jiří
25. 10. 201716:00 - 20:00NA 317Ochrana člověka za mimořádných událostí Melichařík Zdeněk
25. 10. 201712:30 - 14:00NA 317Myšlenkové mapy - prostředek pro efektivní plánování kurzů a dalších školních aktivitPrukner Vítězslav
26. 10. 201715:35 - 16:20NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
27. 10. 201712:00 - 15:00NC 518Sexualita, sexuální výchova a společné vzděláváníŠtěrbová Dana
27. 10. 201708:00 - 11:00NC 517Sexualita ve sportu a v tělesné výchověŠtěrbová Dana
30. 10. 201713:30 - 14:15NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
31. 10. 201714:30 - 16:45NA 234Socializace sportemSvoboda Arnošt
31. 10. 20178:00 - 10: 15HY T1Pohybové hry jako teambuildingové aktivity nejen pro žáky, ale i pro učiteleBělka Jan
31. 10. 201715:45 - 18:45NC 518Sexualita, sexuální výchova a společné vzděláváníŠtěrbová Dana
31. 10. 201712:00 - 15:00NC 518Sexualita, sexuální výchova a společné vzděláváníŠtěrbová Dana
1. 11. 201712:10 - 12:55NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
1. 11. 201713:50 - 14:35NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
1. 11. 20179:00 - 11:15NA 214Transakčně - analytický přístup v práci pedagogaHarvanová Jana
2. 11. 201715:35 - 16:20NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
7. 11. 201712:00 - 15:00Sexualita ve sportu a v tělesné výchověŠtěrbová Dana
8. 11. 201710:00 - 11:00bazén BaluoAquaerobicPernicová Hana
8. 11. 201711:30 - 12:30bazén BaluoWorkshop "Aktivity ve vodním prostředí"Pernicová Hana
8. 11. 201716:00 - 20:00NA 317Ochrana člověka za mimořádných událostí Melichařík Zdeněk
8. 11. 20179:00 - 11:15NA 214Transakčně - analytický přístup v práci pedagogaHarvanová Jana
9. 11. 201714:30 - 15:30bazén BaluoAquadance, Aquapilates Pernicová Hana
9. 11. 20179:30 - 11:45Baluo sálPotravinová bezpečnostNovák Jaromír
15. 11. 201710:00 - 11:00bazén BaluoAquaerobicPernicová Hana
15. 11. 201711:30 - 12:30bazén BaluoWorkshop "Aktivity ve vodním prostředí"Pernicová Hana
16. 11. 201714:30 - 15:30bazén BaluoAquadance, Aquapilates Pernicová Hana
16. 11. 20179:30 - 11:45Baluo sálPotravinová bezpečnostNovák Jaromír
22. 11. 201710:00 - 11:00bazén BaluoAquaerobicPernicová Hana
22. 11. 201711:30 - 12:30bazén BaluoWorkshop "Aktivity ve vodním prostředí"Pernicová Hana
23. 11. 201714:30 - 15:30bazén BaluoAquadance, Aquapilates Pernicová Hana
25. 11. 201713:30 - 16:30NC 518Sociální a kulturní vlivy ve výchověSvoboda Arnošt
2. 12. 201712:30 - 14:45NA 401Socializace sportemSvoboda Arnošt